ARN CÓ THÀNH PHẦN HÓA HỌC NHƯ THẾ NÀO

  -  

ARN được cấu tạo theo cơ chế đa phân gồm 4 một số loại rinucleotit, chỉ có một chuỗi poliribonucleotit. Có 3 các loại ARN (mARN,t ARN, rARN) từng loại tiến hành một tính năng nhất định trong quá trình truyền đạt tin tức từ ADN thanh lịch protein


I. ARN

1. Cấu tạo hóa học của ARN 

Tương trường đoản cú như phân tử AND thì ARN là đại phân tử cấu trúc theo cơ chế đa phân, đối kháng phân là các ribonucleotit.

Bạn đang xem: Arn có thành phần hóa học như thế nào

Mỗi solo phân (ribonucleotit) gồm 3 thành phần : 

1 cội bazơ nitơ (A, U, G, X) không giống ở phân tử ADN là không tồn tại T  1 gốc đường ribolozo ((C_5H_12O_5) ), nghỉ ngơi ADN gồm gốc đường đêoxiribôz((C_5H_10O_4) ) 1 nơi bắt đầu axit photphoric ((H_3PO_4)).

ARN có cấu tạo gồm một chuỗi poliribonucleotit . Số ribonucleotit trong ARN bằng một nửa nucleotit vào phân tử ADN tổng vừa lòng ra nó.

Các ribonucleotit liên kết với nhau bằng links cộng hóa trị thân gốc((H_3PO_4))của ribonucleotit này với nơi bắt đầu đường ribolozo của ribonucleotit kia tạo ra thành chuỗi poliribonucleotit. 

2.Các nhiều loại ARN với chức năng 

Có 3 loại ARN là mARN, tARN và rARN tiến hành các tác dụng khác nhau.

*

Hình 1: kết cấu của những phân tử ARN.

mARN cấu tạo từ một chuỗi polinuclêôtit dưới dạng mạch thẳng, mARN có công dụng truyền đạt tin tức di truyền tử mạch cội trên ADN mang lại chuỗi polipepetit. Để thực hiện chức năng truyền đạt tin tức di truyền trường đoản cú ADN đến protein thì ARN có 

Trình từ bỏ nucleotit sệt hiệu giúp cho riboxom dìm và links vào ARN Mã mở đầu : tín hiệu bắt đầu phiên mã Các codon mã hóa axit amin: Mã dứt , với thông tin xong xuôi quá trình dịch mã 

tARN có kết cấu với 3 thuỳ, trong những số ấy có một thuỳ mang bộ tía đối mã gồm trình tự bổ sung cập nhật với 1 bộ ba mã hóa axit amin trên phân tử mARN , tARN có chức năng vận đưa axit amin cho tới ribôxôm nhằm tổng hợp đề nghị chuỗi polipetit .

rARN có cấu tạo mạch đối kháng nhưng nhiều vùng những nuclêôtit liên kết bổ sung cập nhật với nhau tạo những vùng xoắn kép cục bộ. RARN liên kết với các protein tạo cho các riboxom. R ARN là một số loại ARN có cấu trúc có nhiếu liên kết hidro vào phân tử nhất và chiếm con số lớn tốt nhất trong tế bào. 


II.CÁC CÔNG THỨC LIÊN quan liêu ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN.

Gọi số nu từng nhiều loại của ARN là rA, rU, rX, rG thì

- Theo NTBS:

rA = Tmạch gốc. →% rA = % Tmạch gốc

rU = Amạch cội → . % rU = % Amạch gốc.

rX = Gmạch gốc→ % rX = % Gmạch gốc

rG = Xmạch gốc → % rG = % Xmạch gốc

Vì Amạch gốc + Tmạch gốc = Agen = Tgen

 rA + rU = Agen = Tgen

rG + rX = Ggen = Tgen

 rN = rA + r U + r G + r X = (fracN2) => N = rN x 2 

Chiều nhiều năm phân tử ARN: L = rN x 3,4 (A0 )=> rN = (fracL3,4) 

Số link hoá trị (HT):

+ Giữa các ribonucleotit cùng nhau : rN - 1 

+ vào ribonucleotit : rN 

=> Tổng số links cộng hóa trị trong ren là : 2 rN – 1

Khối lượng phân tử ARN : M = 300 x rN => r N = (fracM300)

Tính số bộ bố mã hóa bên trên phân tử ARN là :

Trong phân tử ARN cứ 3 nucleotit liên kề nhau thì mã hóa cho 1 axit amin

Số bộ ba trên phân tử mARN : rN : 3 = N : ( 2 ×3 )Số bộ bố mã hóa aa trên phân tử mARN là : (rN : 3) – 1

( bộ ba dứt không mã hóa axit amin)

 Số aa có trong chuỗi polipeptit được tổng phù hợp từ phân tử mARN là :(r N : 3) – 1 – 1

( khi kết thức quá trình dịch mã aa bắt đầu bị cắt quăng quật khỏi chuỗi vừa được tổng hợp) 

Bài toán 1. Trong quy trình dịch mã, nhằm tổng vừa lòng 1 chuỗi pôlipeptit cần môi trường cung ứng 249 axitamin.

1. Khẳng định số nuclêôtit trên gen.

2. Xác minh số nuclêôtit trên mARN vì gen phiên mã.

Xem thêm: Công Thức Của Chuyển Động Thẳng Đều, Hệ Thống Lý Thuyết Và Các Dạng Bài Tập Vật Lý 10

3. Xác minh số chu kỳ xoắn của gen.

4. Xác định chiều lâu năm mARN 

5. Tính số liên kết peptit trên chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài tập

1. Số nuclêôtit trên gene = (249+1) x 6 = 1500.

2. Số nuclêôtit trên mARN vì chưng gen phiên mã = 1500: 2=750

3. Số chu kỳ xoắn của gen =1500: đôi mươi = 75.

4. Chiều nhiều năm của gene = (1500 : 2 )×3.4 = 2550A0.

5. Số links peptit bên trên chuỗi pôlipeptit = 249-1 =248. 

Ví dụ 2 . Chuỗi pôlipeptit hoàn hảo có 248 axitamin.

1. Khẳng định bộ ba trên mARN

2. Xác minh số nuclêôtit bên trên mARN bởi gen phiên mã.

3. Khẳng định chiều nhiều năm gen.

4. Số links peptit được xuất hiện để tạo thành chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài xích tập

1. Khẳng định bộ cha trên mARN = 248+2=250

2. Số nuclêôtit trên mARN vì gen phiên mã =250 x 3 =750


3. Lgen = LmARN=750 x3,4 = 2550A0.

Xem thêm: Soạn Văn 6 Truyện Cổ Tích Về Loài Người, Soạn Bài Chuyện Cổ Tích Về Loài Người Ngắn Gọn

4. Số link peptit được ra đời để tạo ra chuỗi pôlipeptit = 248.

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - xem ngay