BÀI 1 TRANG 43 SGK HÓA 9

     

Căn cứ vào sơ đồ biểu hiện những đặc điểm hóa học của những hợp hóa học vô cơ, những em nên lựa chọn những chất phù hợp để viết các phương trình hóa học cho từng loại hợp chất. 

1. Oxit

a) Oxit bazơ +.... → Bazơ;

b) Oxit bazơ +...

Bạn đang xem: Bài 1 trang 43 sgk hóa 9

 → muối hạt + nước;

c) Oxit axit + ... → axit;

d) Oxit axit + .... → muối bột + nước;

e) Oxit axit + oxit bazơ → .... ;2. Bazơ 

a) Bazơ + ....   → muối + nước ;

b) Bazơ + ....  → muối + nước ;

c) Bazơ + ....

Xem thêm: Hiện Tượng Điện Phân Không Dùng Để ? Hiện Tượng Điện Phân Không Ứng Dụng Để

  → muối + bazơ ;

d) Bazơ → oxit bazơ + nước; (đk to)

3. Axit

a) Axit +... → muối hạt + hiđro;

b) Axit +... → muối bột + nước;

c) Axit + .... → muối hạt + nước;

d) Axit + muối → muối + axit;

4. Muối

a) muối bột + ....

Xem thêm: Trắc Nghiệm Sinh Học 7 Bài 12: Một Số Giun Dẹp Có Số Lượng Loài Là

  → Axit + muối bột ;

b) muối + ....  → muối bột + bazơ ;

c) muối hạt + .... → muối hạt + Muối ;

d) muối + .... → Muối + kim loại;

e) muối → ..... ;


Video lí giải giải


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Dựa vào kiến thức và kỹ năng đã học từ những bài trước nhằm điền từ phù hợp vào chỗ trống


Lời giải đưa ra tiết

1. Oxit

a) Oxit bazơ + nước → Bazơ;

Na2O + H2O → 2NaOH

b) Oxit bazơ + axit → muối bột + nước;

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

c) Oxit axit +  nước → axit;

SO3 + H2O → H2SO4

d) Oxit axit + bazơ → muối hạt + nước;

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

e) Oxit axit + oxit bazơ → muối;

CO2 + CaO → CaCO3

2.Bazơ

a) Bazơ +  axit → muối + nước;

NaOH + HCl → NaCl + H2O

b) Bazơ + oxit axit → muối hạt + nước;

2NaOH + CO2→ Na2CO3 + H2O

c) Bazơ + muối → muối + bazơ;

2NaOH + CuSO4→ Cu(OH)2↓ + Na2SO4

d) Bazơ → oxit bazơ + nước; (đk to)

Cu(OH)2 ( o) CuO + H2O

3. Axit

a) Axit + kim loại → muối + hiđro;

2HCl + fe → FeCl2 + H2

b) Axit + bazơ → muối bột + nước;

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

c) Axit + oxit bazơ → muối hạt + nước;

2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

d) Axit + muối → muối bột + axit;

2HCl + CaCO3→ CaCl2 + H2O + CO2↑ (Axit H2CO3 ko bền bị phân diệt thành H2O và CO2)

4. Muối

a) muối bột + axit  → axit + Muối;

2HCl + Na2SO3 → 2NaCl + H2O + SO2↑ (Axit H2SO3 ko bền bị phân bỏ thành H2O và SO2)