Bài 14 trang 7 sbt toán 8 tập 1

     

() (left( x + y ight)^2 + left( x - y ight)^2) ( = x^2 + 2xy + y^2 + x^2 - 2xy + y^2)( = 2x^2 + 2y^2)
Bạn đang xem: Bài 14 trang 7 sbt toán 8 tập 1

LG b

() (2left( x - y ight)left( x + y ight) + left( x + y ight)^2 )(+ left( x - y ight)^2)

Phương pháp giải:

Sử dụng các hằng đẳng thức cùng phép nhân nhiều thức để biến hóa đổi.

+) áp dụng hằng đẳng thức: ( (A+B)^2=A^2+2AB+B^2)

( (A-B)^2=A^2-2AB+B^2)

Lời giải đưa ra tiết:

(2left( x - y ight)left( x + y ight) + left( x + y ight)^2 + left( x - y ight)^2)

(=left( x + y ight)^2 + 2left( x - y ight)left( x + y ight) + left( x - y ight)^2)

( = left< left( x + y ight) + left( x - y ight) ight>^2 = left( 2x ight)^2 = 4x^2)

(Sử dụng hằng đẳng thức (A^2+2AB+B^2=(A+B)^2) với (A=x+y) và (B=x-y))


LG c

() (left( x - y + z ight)^2 + left( z - y ight)^2)( + 2left( x - y + z ight)left( y - z ight))

Phương pháp giải:

Sử dụng những hằng đẳng thức và phép nhân đa thức để đổi thay đổi.

+) sử dụng hằng đẳng thức: ( (A+B)^2=A^2+2AB+B^2)

( (A-B)^2=A^2-2AB+B^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

() (left( x - y + z ight)^2 + left( z - y ight)^2)( + 2left( x - y + z ight)left( y - z ight))

(= left( x - y + z ight)^2 + 2left( x - y + z ight)left( y - z ight) )(+ left( y - z ight)^2 )( = left< left( x - y + z ight) + left( y - z ight) ight>^2 = x^2 )

(Sử dụng hằng đẳng thức (A^2+2AB+B^2=(A+B)^2) với (A=x-y+z) cùng (B=y-z))

Chú ý:

(eqalign& left( z - y ight)^2 = z^2 - 2zy + y^2,,,(1) cr & left( y - z ight)^2 = y^2 - 2yz + z^2,,,(2) cr & extTừ (1) và (2) Rightarrow left( z - y ight)^2 = left( y - z ight)^2 cr )

vienthammytuanlinh.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 95 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE
Xem thêm: Cách Vẽ Biểu Đồ Tuần Tự Trong Uml, Cách Về Biểu Đồ Tuần Tự Trong Uml

*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp vienthammytuanlinh.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện vienthammytuanlinh.vn. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*Xem thêm: Cho Các Bước Đo Thời Gian - Nêu Các Bước Để Đo Thời Gian :

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép vienthammytuanlinh.vn gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.