Bài 39 Thực Hành Hóa 12

  -  

Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. vienthammytuanlinh.vn chia sẻ tới chúng ta Bài 39: Thực hành: đặc điểm hóa học tập của sắt, đồng với hợp chất của sắt, crom. Hy vọng rằng, đây đang là tài liệu có lợi giúp những em học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Nội dung bài học gồm hai phần:

Lý thuyết về đặc thù hóa học của sắt, đồng, crom và một số hợp chất đặc biệt của chúngGiải những thí nghiệm SGK

A. Lý thuyết

1. Tính chất hóa học của fe và một số trong những hợp hóa học quan trọng

a, Sắt tất cả tính khử trung bình

Tác dụng với phi kim:

2Fe + 3Cl2  $oversett^0 ightarrow$ 2FeCl3

Tác dụng với axit:

Fe + 2HCl $ ightarrow $ FeCl2 + H2

Fe + 4HNO3(loãng) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Tác dụng với dung dịch muối:

Fe + CuSO4 $ ightarrow $ FeSO4 + Cu

b, một trong những hợp hóa học của sắt

Sắt (II) hiđroxit - Fe(OH)2: là chất rắn white color , tương đối xanh, không tan vào nước.

Bạn đang xem: Bài 39 thực hành hóa 12

Điều chế: FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaClTrong không khí Fe(OH)2 dễ bị oxi hoá thành Fe(OH)3 màu nâu đỏ:

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ nâu đỏ.

Muối sắt (II): 

Muối fe (II) dễ bị oxi hoá sản xuất thành muối sắt (III)

FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

Điều chế: mang đến Fe, FeO, Fe(OH)2 tác dụng với HCl, H2SO4 loãng

fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2. đặc thù hóa học tập của đồng và một vài hợp chất quan trọng

a, Đồng là sắt kẽm kim loại kém hoạt động, có tính khử yếu.

Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 54 Sgk Toán 11 : Bài 3 Trang 54 Sgk Đại Số 11

Tác dụng cùng với phi kim

Cu + O2 $oversett^0 ightarrow$ CuO

Tác dụng với axit: không khử được nước với ion H+ trong dd HCl, H2SO4 loãng

3Cu + 8HNO3(loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

b, một vài hợp chất đặc biệt của đồng

Đồng (II) hiđroxit - Cu(OH)2

Cu(OH)2 là chất rắn màu xanh, không tan vào nước.Cu(OH)2 là một bazơ: Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2ODễ bị nhiệt phân: Cu(OH)2 →(to) CuO + H2O

Muối đồng (II)

Các hỗn hợp muối đồng đều phải có màu xanh

CuSO4.5H2O →(to) CuSO4 + 5H2O

(màu xanh) (màu trắng) 

3. Tính chất hóa học của crom và một trong những hợp chất quan trọng

a, Crom tất cả tính khử bạo gan hơn sắt

Tác dụng với những phi kim cở ánh nắng mặt trời cao trừ flo:

2Cr + 3Cl2 →(to) 2 CrCl3

Tác dụng cùng với nước: không tác dụng với nước do gồm màng oxit bảo vệ.Tác dụng cùng với axit: tạo thành muối hạt crom (II)

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Chú ý: Crom tiêu cực trong axit H2SO4 và HNO3 đặc, nguội

b, một số hợp chất quan trọng đặc biệt của crom

Crôm (III) hidroxit: Cr(OH)3 là chất rắn màu xanh da trời nhạt.

Xem thêm: Tế Bào Khí Khổng Phân Bố Ở Đâu Của Lá Cây, Khí Khổng Phân Bố Ở

Cr(OH)3 là hidroxit lưỡng tính

Cr(OH)3  + NaOH → Na

Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

Muối crom (VI): Là đều hợp chất bền

Muối crômat: Na2CrO4,...là rất nhiều hợp chất có màu quà của ion CrO42-.Muối đicrômat: K2Cr2O7... Là muối gồm màu da cam của ion Cr2O72-.Giữa ion CrO42- và ion Cr2O72- có sự gửi hoá lẫn nhau theo cân nặng bằng.

Cr2O72- + H2O → 2CrO42- + 2H+