Bài 5 Trang 51 Tin Học 11

  -  

Nếu biến hóa y khai báo theo kiểu extended thì lịch trình tính tổng y vẫn là như sau:

($e+, N+}

program Tong_5a;

uses crt;

var y: real;

n :byte;

Begin clrscr;

y : = 0 ;

for n:= 1 lớn 50 do

y:= y + n/(n+1);

writeln("Tong y la: y:0:18);

readln

End.

b) 

program Tong_5b;

uses crt;

var n: longint;

e, sh: real;

Begin

clrscr;

sh:= 1/2,

n: = 2 ;

e:= 2 + sh;

while sh>= 2*1E-16 do

begin

inc (n) ,

sh: = sh*(1/n) ,

e:= e + sh;

end;

writeln("Gia tri e(n)la: ",e:10:6);

readln

End.

vienthammytuanlinh.vn
Bạn đang xem: Bài 5 trang 51 tin học 11

*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.9 trên 19 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE
Xem thêm: 34 Ví Dụ Về Hiện Tượng Tự Nhiên Là Gì, Khái Niệm Và Định Nghĩa)

*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp vienthammytuanlinh.vn


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện vienthammytuanlinh.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Giải Skills 1 Unit 10: Communication, Giải Skills 1 Unit 10 Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Mới

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép vienthammytuanlinh.vn nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.