100 bài tập hình học phẳng oxy từ các trường danh tiếng

     
100 bài xích tập Hình học Hình học tập phẳng OXY Đề thi Hình học những trường lừng danh bài xích tập hình học 100 đề thi Hình học Đề thi Hình học giỏi


Bạn đang xem: 100 bài tập hình học phẳng oxy từ các trường danh tiếng

*
pdf

phương thức vẽ đường phụ vào Hình học tập


*
pdf

Geometry Mathley
Xem thêm: Phân Tích Tùy Bút Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông? Của Hoàng Phủ Ngọc Tường

*
pdf

ngã đề Eriq và áp dụng


*
pdf

tập luyện một số vận động trí tuệ phổ biến cùng với các vận động trí tuệ phổ cập trong toán học tập cho học viên lớp 9 thông...
Xem thêm: Giac Mo Ve Me Mẹ Tiếng Việt, Lời Bài Hát Mơ Về Mẹ (Dương Thụ)

Nội dung

phương thức tọa độ trong mặt phẳngMỤC LỤCTrang• bắt tắt loài kiến thức2• những bài toán về điểm và con đường thẳng4• những bài toán về tam giác6• những bài toán về hình chữ nhật13• các bài toán về hình thoi16• những bài toán về hình vuông17• các bài toán về hình thang, hình bình hành19• các bài toán về mặt đường tròn21• những bài toán về cha đường conic31http://megabook.vn/Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - thpt chuyên Quốc học tập Huế 1 TÓM TẮT KIẾN THỨC1. Phương trình con đường thẳng x = xo + at• đường thẳng trải qua điểm A ( xo ; yo ) và gồm VTCP u = ( a; b ) tất cả PTTS là .y = yo + bt• mặt đường thẳng đi qua điểm A ( xo ; yo ) và tất cả VTPT n = ( a; b ) gồm PTTQ là a ( x − xo ) + b ( y − yo ) = 0 .x − xAy − yA=.x B − x A yB − y Ax y• con đường thẳng trải qua hai điểm A ( a;0 ) cùng B ( 0; b ) với a ≠ 0 và b ≠ 0 tất cả phương trình: + = 1 .a b• mặt đường thẳng tuy vậy song hoặc trùng cùng với Oy gồm phương trình là ax + c = 0 ( a ≠ 0 ) .• con đường thẳng đi qua hai điểm A ( x A ; y A ) và B ( x B ; yB ) tất cả phương trình:( b ≠ 0) .• mặt đường thẳng song song hoặc trùng với Ox có phương trình là by + c = 0• con đường thẳng trải qua gốc tọa độ O có phương trình là ax + by = 0(a2)+ b2 ≠ 0 .• nếu (d) vuông góc cùng với ( d ") : ax + by + c = 0 thì (d) gồm phương trình là bx − ay + m = 0 .• giả dụ (d) tuy nhiên song với ( d ") : ax + by + c = 0 thì (d) có phương trình là ax + by + m = 0 ( m ≠ c ) .• mặt đường thẳng có thông số góc k tất cả phương trình là y = kx + b .• con đường thẳng trải qua điểm A ( xo ; yo ) cùng có hệ số góc k gồm phương trình là y − yo = k ( x − xo ) .• ( d ) : y = kx + b vuông góc với ( d ") : y = k " x + b " ⇔ k.k " = −1 .• (d ) : y = kx + b song song cùng với (d ") : y = k " x + b " ⇒ k = k " .2. Khoảng cách và góc• khoảng cách từ A ( xo ; yo ) cho ( ∆) : ax + by + c = 0 tính vày công thức: d ( A, ∆ ) =axo + byo + ca2 + b2• M, N ở thuộc phía so với đường trực tiếp ( ∆) : ax + by + c = 0 ⇔ ( ax M + byM + c )( axN + byN + c ) > 0• M, N ở khác phía so với đường thẳng ( ∆) : ax + by + c = 0 ⇔ ( ax M + byM + c )( axN + byN + c ) 0 là phương trình của một đường trònvới vai trung phong T ( − a; − b ) và nửa đường kính R = a2 + b2 − c .• mang lại đường thẳng ( ∆ ) : ax + by + c = 0 và đường tròn (C) bao gồm tâm T ( xo ; yo ) và bán kính R . Thời gian đó:(∆) tiếp xúc (C) ⇔ d ( T; ∆ ) = R ⇔http://megabook.vn/axo + byo + ca2 + b2= R.Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - thpt chuyên Quốc học Huế 2 4. Đường elip• Phương trình chính tắc:yx 2 y2(E) : 2 + 2 = 1abMOF1xF2(0 1a• Trục thực là Ox, độ lâu năm trục thực: 2a• Trục ảo là Oy, độ lâu năm trục ảo: 2b• vai trung phong sai: e =• Định nghĩa:( H ) = M b• Phương trình các đường tiệm cận: y = ± xa• Tọa độ những đỉnh: ( −a;0 ) , ( a;0 )6. Đường parabolyHP O( p. ) = MF = d ( M, ∆ )2( p > 0)Phương trình chủ yếu tắc: ( p ) : y = 2 px• Định nghĩa:MF•xp • Tiêu điểm: F  ;0 2 p• Đường chuNn: x + = 02• nửa đường kính qua tiêu: MF = x +p2• Tọa độ đỉnh: O ( 0;0 )http://megabook.vn/*****Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - thpt chuyên Quốc học tập Huế 3 CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG THẲNGB04: mang lại hai điểm A(1; 1), B(4; –3). Kiếm tìm điểm C thuộc mặt đường thẳng x − 2 y − 1 = 0 sao cho khoảng cách từC mang lại đường thẳng AB bằng 6. 43 27 ;−  11 11 ĐS: C1(7;3), C2  −A06: cho các đường trực tiếp lần lượt gồm phương trình: d1 : x + y + 3 = 0, d2 : x − y − 4 = 0, d3 : x − 2 y = 0 .Tìm toạ độ điểm M nằm trên đường thẳng d3 sao cho khoảng cách từ M đến đường trực tiếp d1 bằng hai lầnkhoảng bí quyết từ M mang lại đường thẳng d2.ĐS: M(–22; –11), M(2; 1)B11: Cho hai tuyến phố thẳng ∆ : x − y − 4 = 0 và d : 2 x − y − 2 = 0 . Tìm kiếm tọa độ điểm N thuộc con đường thẳng dsao cho đường thẳng ON cắt đường thẳng ∆ trên điểm M thỏa mãn OM.ON = 8 .6 2ĐS: N ( 0; −2 ) hoặc N  ; 5 5Toán học và Tuổi trẻ: đến đường trực tiếp d : x − 2 y − 2 = 0 với hai điểm A(0 ; 1) cùng B(3 ; 4). Kiếm tìm tọa độcủa điểm M trên d làm thế nào để cho 2MA2 + MB 2 bé dại nhất.ĐS: M(2 ; 0)chuyên ĐH Vinh: mang đến hai điểm A(1 ; 2) với B(4 ; 3). Tra cứu tọa độ điểm M làm thế nào cho AMB = 135o và10khoảng phương pháp từ điểm M cho đường trực tiếp AB bằng.2ĐS: M ( 0;0 ) hoặc M ( −1;3)D10: đến điểm A(0; 2) cùng ∆ là con đường thẳng trải qua O. điện thoại tư vấn H là hình chiếu vuông góc của A bên trên ∆. Viếtphương trình ∆, biết khoảng cách từ H mang đến trục hoành bởi AH.ĐS: 2 đường ∆: ( 5 − 1) x ± 2 5 − 2 y = 0B04(dự bị): mang lại điểm I(–2; 0) và hai tuyến phố thẳng d1 : 2 x − y + 5 = 0, d2 : x + y − 3 = 0 . Viết phương trình  đường trực tiếp d trải qua điểm I với cắt hai tuyến phố thẳng d1, d2 theo thứ tự tại A, B làm thế nào cho IA = 2IB .ĐS: d : −7 x + 3 y + 14 = 0Toán học & Tuổi trẻ: Cho hai đường thẳng d1 : x + y + 1 = 0; d2 : 2 x − y − 1 = 0 . Lập phương trình đườngthẳng d đi qua M (1; −1) và giảm d1; d2 theo thứ tự tại A và B làm sao để cho MB = −2 MA .ĐS: d : x = 1Toán học & Tuổi trẻ: đến hai điểm A ( 2;5) , B ( 5;1) . Viết phương trình đường thẳng d trải qua A sao chokhoảng biện pháp từ B đến d bằng 3.ĐS: d : 7 x + 24 y − 134 = 0Toán học & Tuổi trẻ: mang đến điểm M ( −3;4 ) và hai tuyến phố thẳng d1 : x − 2 y − 3 = 0 với d2 : x − y = 0 . Viếtphương trình con đường thẳng d trải qua M cắt d1 trên A, cắt d2 tại B làm thế nào để cho MA = 2 MB với điểm A có tungđộ dương.chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An: Cho cha điểm A(1 ; 1), B(3 ; 2) và C(7 ; 10). Viết phương trìnhđường thẳng ∆ trải qua A sao cho tổng khoảng cách từ B với C cho ∆ là phệ nhất.ĐS: d : 4 x + 5 y − 9 = 0chuyên Hạ Long - Quảng Ninh: mang lại tam giác ABC gồm đỉnh A(0 ; 4), trung tâm G ( 4 / 3;2 / 3) với trựctâm trùng với gốc tọa độ. Tìm tọa độ B, C biết x B 0và diện tích tam giác ABC bởi 24.ĐS: B(7;6)chuyên ĐH Vinh - 2013: cho tam giác ABC có A(-1;-3), B(5;1). Điểm M vị trí đoạn thẳng BC saocho MC=2MB. Tìm tọa độ điểm C hiểu được MA = AC = 5 và mặt đường thẳng BC có thông số góc là một trong sốnguyên.ĐS: C(-4;1) 2 10 Toán học & Tuổi trẻ em - 2014: mang đến tam giác ABC bao gồm A(1;2), trung tâm G(1;1) cùng trực trọng tâm H  ;  .3 3 Tìm tọa độ nhị đỉnh B với C của tam giác.ĐS: B(-1;0) cùng C(3;1)Hồng quang - thành phố hải dương - 2014: mang đến tam giác ABC có diện tích s bằng 2. Phương trình của đườngthẳng AB là x − y = 0 . Điểm M(2;1) là trung điểm của cạnh BC. Tra cứu tọa độ trung điểm N của cạnh AC.ĐS: B(3;2) với C(1;0)Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - 2014: đến tam giác ABC bao gồm đỉnh C(5;1), M là trung điểm của BC, điểm B thuộcđường thẳng d : x + y + 6 = 0 . Điểm N(0;1) là trung điểm của AM, điểm D(-1;-7) ko nằm bên trên đườngthẳng AM và khác phía với A so với con đường thẳng BC, đồng thời khoảng cách từ A với D tới con đường thẳngBC bởi nhau. Khẳng định tọa độ các điểm A, B.ĐS: B(-3;-3) cùng A(-1;3)http://megabook.vn/Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - thpt chuyên Quốc học Huế 8 ()chuyên Nguyễn Đình Chiểu - Đồng Tháp - 204: mang lại tam giác ABC tất cả A 0;2 3 , B ( −2;0 ) , C ( 2;0 ) vàBH là đường cao. Tra cứu tọa độ của điểm M, N trê tuyến phố thẳng đựng đường cao bh sao cho ba tam giácMBC, NBC cùng ABC bao gồm chu vi bởi nhau. −8 + 24 3 24 + 6 3   −8 − 24 3 −24 + 6 3 ĐS: M ;;,N 13131313 chuyên ĐH Vinh - 204: mang đến tam giác ABC có phương trình con đường thẳng đựng đường cao kẻ tự B làx + 3y − 18 = 0 , phương trình con đường thẳng trung trực của BC là 3x + 19 y − 279 = 0. Đỉnh C thuộc đường = 135o.thẳng d : 2 x − y + 5 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A biết rằng BACĐS: A(4;8)chuyên Lý trường đoản cú Trọng - cần Thơ - 2014: mang đến tam giác ABC gồm H(1;1) là chân con đường cao kẻ từ đỉnh A.=. Search tọa độ các điểm A, B, C.Điểm M(3;0) là trung điểm của cạnh BC và BAHHAM = MAC()ĐS: A 1 ± 3;1 ± 2 3 , B ( −1;2 ) , C ( 7; −2 )ĐHSP hà nội thủ đô - 2014: cho tam giác ABC gồm AC>AB, C(6;0) và hai tuyến phố thẳng d : 3 x − y − 10 = 0 ,∆ : 3 x + 3 y − 16 = 0. Biết rằng đường thẳng d chứa đường phân giác vào của góc A, con đường thẳng ∆vuông góc với cạnh AC và bố đường thẳng ∆ , d và trung trực của cạnh BC đồng qui trên một điểm.4 2ĐS: B  ;  3 3chuyên ĐH Vinh - 204: cho tam giác ABC bao gồm M(2;1) là trung điểm cạnh AC, điểm H(0;-3) là chânđường cao kẻ tự A, điểm E(23;-2) thuộc mặt đường thẳng chứa trung tuyến kẻ từ C. Tìm kiếm tọa độ điểm B biếtđiểm A thuộc con đường thẳng d : 2 x + 3 y − 5 = 0 với điểm C tất cả hoành độ dương.ĐS: B ( −3; −4 )Nguoithay.vn - 2014: mang đến tam giác ABC có A(1;5), điểm B nằm trên phố thẳng d1 : 2 x + y + 1 = 0 vàchân đường cao hạ trường đoản cú đỉnh B đi ra ngoài đường thẳng AC nằm trên đường thẳng d2 : 2 x + y − 8 = 0 . BiếtM(3;0) là trung điểm của cạnh BC. Tìm tọa độ của các điểm B cùng C.1.2. Viết phương trình con đường thẳngD09: mang đến tam giác ABC bao gồm M(2; 0) là trung điểm của cạnh AB. Đường trung con đường và con đường cao quađỉnh A lần lượt bao gồm phương trình là 7 x − 2 y − 3 = 0, 6 x − y − 4 = 0 . Viết phương trình đường thẳng AC.ĐS: AC : 3 x − 4 y + 5 = 0chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An: mang lại tam giác ABC gồm trực trung tâm H ( −1;4 ) , trọng tâm đường tròn ngoạitiếp là I ( −3;0 ) và trung điểm của cạnh BC là M ( 0; −3) . Viết phương trình đường thẳng AB biết B cóhoành độ dương.ĐS: AB : 3 x + 7 y − 49 = 0chuyên hà nội thủ đô - Amsterdam: mang đến tam giác ABC với điểm M ( 0; −1) . Phương trình đường phân giáctrong của góc A và con đường cao kẻ từ C theo thứ tự là x − y = 0; 2 x + y + 3 = 0 . Đường thẳng AC đi qua M vàAB = 2AM. Viết phương trình cạnh BC.ĐS: BC : 2 x + 5 y + 11 = 0Toán học & Tuổi trẻ con - 2013: mang đến tam giác ABC có C(5;4), con đường thẳng d : x − 2 y + 11 = 0 trải qua A vàsong tuy vậy với BC, đường phân giác vào AD gồm phương trình 3x + y − 9 = 0 . Viết phương trình các cạnhcòn lại của tam giác ABC.ĐS: AC : x + 2 y − 13 = 0, BC : x − 2 y + 3 = 0, AB : 2 x − y + 4 = 0http://megabook.vn/Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - thpt chuyên Quốc học tập Huế 9 Toán học & Tuổi con trẻ - 2014: cho tam giác ABC gồm A(-1;3), trọng tâm G(2;2). Biết điểm B, C thứu tự làthuộc các đường trực tiếp d : x + 3 y − 3 = 0 với d " : x − y − 1 = 0 . Viết phương trình con đường thẳng ∆ đi qua Acó thông số góc dương làm sao cho tổng khoảng cách từ B với C mang lại ∆ là bự nhất.ĐS: ∆ : 3 x − y + 6 = 0chuyên Nguyễn Đình Chiểu - Đồng Tháp - 2014: đến tam giác ABC gồm phương trình đường cao AH làx = 3 3. Phương trình con đường phân giác trong góc ABC , ACB lần lượt là x − 3 y , x + 3 y − 6 3 = 0.Bán kính con đường tròn nội tiếp tam giác ABC bởi 3. Viết phương trình những cạnh của tam giác ABC, biếtđỉnh A có tung độ dương.ĐS: AC : y + 3x − 18 = 0, BC : y = 0, AB : y − 3x = 02. Tam giác cân2.1. Tìm kiếm tọa độ của điểm = 90o . Biết M(1; –1) là trung điểm cạnh BC cùng G ( 2 / 3; 0 ) làB03: đến tam giác ABC bao gồm AB = AC , BACtrọng tâm tam giác ABC. Search tọa độ các đỉnh A, B, C.ĐS: A(0; 2), B(4; 0), C(–2; –2)B09: mang đến tam giác ABC cân tại A bao gồm đỉnh A(–1; 4) và những đỉnh B, C thuộc con đường thẳng ∆: x − y − 4 = 0 .Xác định toạ độ những điểm B với C, biết diện tích s tam giác ABC bởi 18. 11 3   3 5  3 5   11 3 ;  , C  ; −  hoặc B  ; −  , C  ;  2 2 2 22 2  2 2ĐS: B A10: cho tam giác ABC cân nặng tại A tất cả đỉnh A(6; 6); mặt đường thẳng đi qua trung điểm của các cạnh AB vàAC gồm phương trình x + y − 4 = 0 . Tìm kiếm toạ độ những đỉnh B cùng C, biết điểm E(1; –3) nằm trên đường cao điqua đỉnh C của tam giác vẫn cho.ĐS: B(0; –4), C(–4; 0) hoặc B(–6; 2), C(2; –6) 4 1 3 3x − 2 y − 4 = 0 với phương trình đường thẳng BG là 7 x − 4 y − 8 = 0 .Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.A05(dự bị): đến tam giác ABC cân tại đỉnh A có trọng tâm G  ;  , phương trình mặt đường thẳng BC làĐS: A(0; 3), B(0; –2), C(4; 0)chuyên Lý từ bỏ Trọng - bắt buộc Thơ: đến tam giác ABC cân nặng tại B, gồm AB : 3x − y − 2 3 = 0 . Trọng điểm đườngtròn ngoại tiếp tam giác ABC là I(0 ; 2). Điểm B trực thuộc trục Ox. Search tọa độ điểm C.ĐS: C(3 − 1;1 − 3)Quỳnh lưu lại 1 - Nghệ An: mang đến tam giác ABC cân nặng tại A gồm AB : x + 2 y − 2 = 0; AC : 2 x + y + 1 = 0 , điểm M(1 ; 2) trực thuộc đoạn BC. Kiếm tìm tọa độ điểm D sao để cho DB. DC nhỏ nhất.ĐS: D(0 ; 3)Nguyễn Đức Mậu - Nghệ An: mang đến tam giác ABC cân tại A, đỉnh B nằm trong d : x − 4 y − 2 = 0 , cạnh ACsong song với d. Đường cao kẻ từ bỏ đỉnh A bao gồm phương trình x + y + 3 = 0 , điểm M(1 ; 1) vị trí AB. Tìmtọa độ các đỉnh của tam giác ABC.ĐS: A ( 0; −3) , B ( 2 / 3; −1 / 3) , C ( −8 / 3; −11 / 3)chuyên Phan Bội Châu - nghệ an - 2013: cho tam giác ABC cân tại A. Hotline D là trung điểm của AB. 11 5  13 5 Biết rằng I  ;  với E  ;  theo lần lượt là tâm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC, trọng tâm tam 3 3 3 3giác ADC. Các điểm M(3;-1), N(-3;0) theo lần lượt thuộc những đường trực tiếp DC, AB. Kiếm tìm tọa độ những điểm A,B, C biết A gồm tung độ dương.ĐS: A ( 7;5) , B ( −1;1) , C ( 3; −3)http://megabook.vn/Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - thpt chuyên Quốc học tập Huế 10