Kế Toán Tài Chính 3: Bài Tập Lớn

     

Bài tập kế toán tài chính tài chính doanh nghiệp – bài bác 3

Bài tập kế toán tài chính tài bao gồm doanh nghiệp – Xuất khẩu, xuất khẩu ủy thác

*
Bài tập kế toán tài chính tài chính doanh nghiệp – xuất khẩu, xuất khẩu ủy thác

Hai doanh nghiệp xuất nhập khẩu A cùng B tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, gồm tình hình kinh doanh hàng xuất khẩu cùng với thuế suất thuế GTGT hàng xuất khẩu 0% (hệ những thống kê khai thường xuyên). Trích tình hình trong tháng:

Yêu cu bài tập kế toán tài bao gồm doanh nghiệp:

Hãy hch toán mang đến c2 công ty A với B.

Bạn đang xem: Kế toán tài chính 3: bài tập lớn

1/Đnh khon các nghip vkinh tế phát sinh trên, tgiá xut theo phương pháp nhp sau xut trước.

2/ Tính và kết chuyn doanh thu bán hàng thun vào tháng.

GIẢI BÀI TẬP BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP:

1. Doanh nghiệp A xuất khẩu trực tiếp lô mặt hàng hóa, giá xuất kho 10.000.000đ, giá cả 1.200USD/FOB.HCM, hàng đã giao lên tàu, tiền chưa thu. TGGD: 16.100VND/USD. Thuế xuất khẩu tính 2%.

Xem thêm: Câu Chúc Sinh Nhật Ý Nghĩa Nhất Bạn Chớ Bỏ Lỡ, Tổng Hợp Lời Chúc Sinh Nhật Hay, Ý Nghĩa

Hạch toán tại doanh nghiệp A trong bài xích tập kế toán tài chính doanh nghiệp:

a. Nợ TK 632: 10.000.000

Có TK 156: 10.000.000

b. Nợ TK 131(NN): 1.200 USD * 16.100 = 19.320.000

Có TK 511 : 19.320.000

c. Nợ TK 511 : 19.320.000 * 2% = 386.400

Có TK 333 (3333): 386.400

2. Công ty A gởi sản phẩm & hàng hóa nhờ doanh nghiệp B xuất ủy thác, giá xuất kho 50.000.000đ, giá thành 6.000USD/FOB.HCM, mặt hàng còn đợi tại cảng, công ty B đã nhận hàng.TGGD: 16.050 VND/USD– Hạch toán tại doanh nghiệp A (Đơn vị xuất khẩu uỷ thác) trong bài tập kế toán tài chính tài thiết yếu doanh nghiệp:

Nợ TK 157 : 50.00.000

Có TK 156: 50.000.000

– Hạch toán tại doanh nghiệp B (Nhận xuất khẩu uỷ thác) trong bài xích tập kế toán tài chính doanh nghiệp:

Ghi đơn Nợ TK 003 : 6.000 USD

3. Công ty A nhận ra giấy báo tất cả của ngân hàng về việc thu tiền của doanh nghiệp ở nghiệp vụ 1, nội dung:

– Thu tiền người sử dụng : 200USD

– Trừ phí ngân hàng : 10USD cùng thuế GTGT 1 USD

– Ghi tăng TGNH công ty A : 1.189USD. TGGD: 15.900 VND/USD.

* Hạch toán tại công ty A trong bài bác tập kế toán tài bao gồm doanh nghiệp:

a. Nợ TK 112 (1122) :1.189 USD * 15.900 = 18.905.100

Nợ TK 635: 237.800

Có TK 131(NN) :1.189USD * 16.100 = 19.142.900

b. Nợ TK 641 : 10 USD * 15.900 = 159.000

Nợ TK 133 : 1 USD * 15.900 = 15.900

Nợ TK 635 : 11 USD * (16.100-15.900) = 2.200

Có TK 131(NN) : 11 USD * 16.100 = 177.100

c. Ghi đối kháng Nợ TK 007 : 1.189 USD

4. Công ty B đưa ra tiền phương diện 1.000.000đ để làm thủ tục xuất khẩu ủy thác (nghiệp vụ 2), rút TGNH 500.000đ nhằm nộp thuế xuất khẩu vắt cho công ty A. Hàng vẫn giao lên tàu, tiền không thu. TGGD 16.100 VND/USD.* Hạch toán tại công ty B (Nhận xuất khẩu uỷ thác) trong bài bác tập kế toán tài chính tài chủ yếu doanh nghiệp:

a. Thuế XK nên nộp Nợ 331(A): 500.000

Có 3388 (nộp thuế XK): 500.000

b. Nợ TK 331(A) : 1.000.000

Có TK 111: 1.000.000

Nợ 3388 (nộp thuế XK): 500.000

Có TK 112(1121): 500.000

c. Ghi 1-1 Có TK 003 : 6.000 USD

d. Nợ TK 131(NN) : 6000 USD * 16.100 = 96.600.000

Có TK 331(A) : 96.600.000

* Hạch toán tại doanh nghiệp A (Đơn vị xuất khẩu uỷ thác) trong bài bác tập kế toán tài thiết yếu doanh nghiệp:

a. Nợ TK 511 : 500.000

Có TK 3333: 500.000

b. Nợ TK 641 : 1.000.000

Nợ TK 3333 : 500.000

Có TK 131(B) : 1.500.000

c. Nợ TK 632 : 50.000.000

Có TK 157 : 50.000.000

d. Nợ TK 131 (B) : 96.600.000 = 6000 USD * 16.100

Có TK 511 : 96.600.000

5. Công ty B nhận thấy giấy báo ngân hàng về xuất ủy thác đến A, nội dung:

– Thu tiền khách hàng : 6.000USD

– Trừ phí bank (công ty A chịu): 50USD cùng thuế GTGT 5 USD tính thuế cho doanh nghiệp B khấu trừ

– Ghi tăng TGNH doanh nghiệp B : 5.945USD. TGGD: 16.090 VND/USD.

Xem thêm: Giáo Trình Microsoft Word 2010, Giáo Trình Word 2010 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

* Hạch toán tại công ty B (Nhận xuất khẩu uỷ thác) trong bài tập kế toán tài chính tài thiết yếu doanh nghiệp:

Nợ TK 112(1122) : 5.945 USD * 16.090 = 655.050

Nợ TK 331(A) : 50 USD * 16.090 = 804.500 (phải thu phí NH)

Nợ 133: 5 USD * 16.090 = 80.450

Nợ TK 635 : 6.000 USD * (16.100-16.090) = 60.000

Có TK 131(NN): 6000 USD * 16.100 = 96.600.000

Ghi Đơn Nợ TK 007 : 5.945 USD

6. Doanh nghiệp B và doanh nghiệp A so sánh công nợ với thanh lý vừa lòng đồng:

– công ty B đưa ngoại tệ 945USD TGNH cho doanh nghiệp A, sau thời điểm trừ phí bank (Cty B xuất lại HĐơn ngân sách cho doanh nghiệp A). TGGD: 16.020VND/USD

– doanh nghiệp A giao dịch lại tiền thuế và ngân sách xuất khẩu cho doanh nghiệp B là 1.500.000đ với tiền hoa hồng ủy thác xuất 20USD quy ra đồng cả nước TGGD : 16.020VND/USD, thuế suất GTGT hoả hồng 10%. Tất cả đã chuyển ngừng bằng TGNH.

* Hạch toán tại doanh nghiệp B (Nhận xuất khẩu uỷ thác) trong bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp

6.a. Nợ TK 331(A) : 6,000 USD * 16.100 = 95.238.900 (theo TG ghi sổ)

Có TK 112(1122): 5.945 USD *16.090= 95.655.050 (theo LIFO)

Có TK 33311: 5 USD * 16.090 = 80.450 (phát hành HĐơn)

Có TK 331(A) : 50 USD * 16.090 = 804.500 (đã thu lại giá thành NH)

Có TK 515 : 6,000 USD * (16.100-16.090) = 60.000

b. Ghi 1-1 Có TK 007 : 5,945 USD

c. Nợ TK 112 (1121) : 1.500.000 (thuế+phí XK)

Có TK 331(331A) : 1.500.000

d. Nợ TK 112(1121) : 22 USD * 16.020 = 352.440 (tỷ giá bán quy đổi) có TK 5113 : 320.400

Có TK 33311 : 32.040

* Hạch toán tại công ty A ( Đơn vị xuất khẩu uỷ thác) trong bài tập kế toán tài chính tài bao gồm doanh nghiệp

6.a. Nợ TK 112(1122) : 5945 USD * 16.020 = 95.238.900 (tỷ giá bán ngày thanh toán giao dịch 16.020)

Nợ TK 641 : 50 USD * 16.090 = 804.500 (căn cứ vào HĐơn nhận thấy từ B theo tỷ giá bán đã bỏ ra hộ)