Bài tập mô hình thực thể liên kết

     

Mô hình thực thể kết hợp được áp dụng để trình diễn cơ sở dữ liệu tại mức khái niệm.Mô hình thực thể kết hợp bao hàm có các thực thể, danh sách thuộc tính và các mốikết hợp.

Bạn đang xem: Bài tập mô hình thực thể liên kết

Biểu diễn mô hình thực thể kết hợp dưới dạng sơ vật thực thể link (Entity Relationship Diagram – ERD).

Mô hình thực thể phối kết hợp – Sơ trang bị ERD


*

Thực thể

Là đối tượng người dùng cần quản lí lý, được màn biểu diễn thực thể bởi vì hình chữ nhật và có danh sách các thuộc tính. Ví dụ vềthực thể nhân viên


*

Mối kết hợp

Thể hiện tại mối liên quan giữa hai hay các thực thể.Mỗi liên kết có một tên thường gọi và hay được sử dụng động từ.

Ví dụ, một Nhân viên làm việc tại một cơ sở nào đó vàmột Nhân viên rất có thể là Trưởng chống của một chống ban.

Mô hình thực thể kết hợp –Mối phối kết hợp 1 – 1

Mỗi đối tượng người dùng của thực thể đầu tiên tương ứng với cùng 1 và chỉ 1 đối tượng người dùng của thực thể thứ 2 và ngược lại.

Ví dụ, mỗi giảng viên được cấp 1 và có một máy tính.Một máy tính xách tay chỉ được cấp cho 1 và duy nhất giảng viên.


*

Mô hình thực thể kết hợp –Mối phối hợp 1 – N

Mỗi đối tượng người sử dụng của thực thể thứ nhất tương ứng với nhiều đối tượng của thực thể trang bị 2.

Ví dụ, từng sinh viên trực thuộc một và chỉ một lớp.Một lớp có nhiều sinh viên.


*

Mô hình thực thể kết hợp –Mối kết hợp N – N

Mỗi đối tượng người dùng của thực thể trước tiên tương ứng cùng với nhiều đối tượng người sử dụng của thực thể thứ 2 và ngược lại.

Ví dụ,Mỗi sinh viên học tập một hoặc nhiều môn học.Một môn học bao gồm một hoặc các sinh viên học.


*

Mô hình thực thể kết hợp –Các cách tạo

Để chế tạo ERD, họ thực hiện nay 2 bước sau:

– cách 1. xác minh thực thể và thuộc tính bao gồm thuộc tính khoá và thuộc tính đa trị

– cách 2.Xác định côn trùng quan hệ hoàn toàn có thể có giữa những thực thể, nằm trong tính mọt kết hợp

Bài tập vận dụng: Thiết kế các đại lý dữ liệu làm chủ forum

Các thành viên tham gia diễn bầy có mã số là duy nhất, họtên thành viên với mật khẩu. Các nội dung bài viết có mã số bài xích viết, title của bài viết và nội dung bài xích viết. Những chủ đề của các bài viết có mã số chủ thể (thuộc tính khóa) và tên của nhà đề.

Mỗi bài viết được đăngbởi một thành viên vàmỗi thành viên hoàn toàn có thể đăngnhiều bài bác viết. Một nội dung bài viết phảithuộc một chủ đề và một công ty đề tất cả thể có tương đối nhiều bài viết.

Xem thêm: Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Quốc Gia Hà Nội (Ulis), Trường Đại Học Ngoại Ngữ

Mô hình thực thể phối hợp –Tổng kết bài học

Mô hình thực thể kết hợp để màn biểu diễn mối liên kết giữa các thực thể trong thiết kế mô hình nút khái niệm.

Các thành phần chủ yếu của mô hình thực thể links là thực thể, nằm trong tính và mốikết hợp.


Xem chi tiết


Mô hình thực thể phối kết hợp – Bài tập thực hành

Bài 1: xây cất cơ sở dữ liệu quản lý đào tạo

Mỗi sinh viên bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, chỗ sinh, số điện thoại và e-mail. Được cung cấp một mã số sv duy nhất và mỗi sinh viên chỉ thuộc về một lớp.

Mỗi lớp học tất cả một mã số lớp duy nhất, thương hiệu lớp và mỗi lớp chỉ nằm trong về một khoa.

Mỗi khoa bao gồm một thương hiệu khoa cùng một mã số khoa duy nhất.

Mỗi môn học có tên môn học, số giờ với mã số môn học tập duy nhất.

Mỗi giáo viên cần làm chủ các thông tin như họ cùng tên giảng viên, một chuyên ngành với được cung cấp một mã số duy nhất. Mỗi giảng viên thuộc một khoa.

Mỗi sv với một môn học tập được phép thi về tối đa 2 lần, các lần thi, điểm thi.

Mỗi môn học tập ở từng lớp học tập chỉ phân công cho một giảng viên dạy và một giảng viên thì có thể dạy các môn tại 1 lớp.

Bài 2: xây đắp cơ sở dữ liệu thống trị siêu thị

Mỗi quanh vùng có một mã số phân biệt, tên, chuyên phân phối 1 loại hàng.

Mỗi nhiều loại hàng gồm một mã số, mang tên và bao hàm nhiều phương diện hàng.

Mỗi món đồ có một mã số phân biệt, tất cả tên, đơn vị chức năng tính, đơn giá thành hiện hành. Mỗi phương diện hàng rất có thể cung cấp vị nhiều đơn vị cung ứng.

Mỗi nhân viên chỉ thao tác tại một quanh vùng và gồm một mã số phân biệt, và những thông tin như: họ tên, ngày sinh ,địa chỉ, ngày vào làm cho việc.

Mỗi nhà cung ứng có một mã số phân biệt, thương hiệu công ty, địa chỉ, phone, fax. Lưu lại ý, từng nhà cung ứng có thể có khá nhiều số năng lượng điện thoại.

Xem thêm: Mâm Cúng Rằm Tháng 7 Gồm Những Gì ? Rằm Tháng 7 Cúng Gì

Mỗi người sử dụng khi cài đặt hàng, sẽ sở hữu một hóa đối chọi gồm số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách mua, địa chỉ, và list các mặt hàng mua kèm theo đối chọi giá bán.