Bài tập nguyên lý kế toán lập bảng cân đối kế toán

     

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài xích 5

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

TÀI SẢNNỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tiền mặt80.000Vay ngắn hạn120.000
Phải thu khách hàng hàng120.000Phải trả tín đồ bán60.000
Hàng hóa tồn kho600.000Phải trả khác20.000
MMTB, nhà xưởng1.200.000Nguồn vốn kinh doanh1.800.000
Tổng tài sản2.000.000Tổng mối cung cấp vốn2.000.000

Trong tháng 01/2010 tại công ty lớn có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

Khách hàng trả nợ cho khách hàng bằng tiền mặt là 20.000.000 đồngDoanh nghiệp nhấn vốn góp của cổ đông bằng dây chuyền sản xuất sản xuất trị giá 200.000.000 đồngNhập kho một công cụ, hình thức trị giá bán 10.000.000 đồng giao dịch thanh toán bằng chi phí mặtChi tiền phương diện 20.000.000 đồng để giao dịch thanh toán khoản nợ người phân phối và 10.000.000 đồng giao dịch thanh toán khoản nợ khácChi 20.000.000 đồng tiền mặt giao dịch khoản vay ngắn hạn

Yêu cầu: lớp kế toán tài chính tổng hợp

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh với phản ánh vào những tài khoản tương ứngLập bảng bằng vận tài khoản cuối kỳ

Đề xuất lời giải:

1. Mở thông tin tài khoản và ghi số dư vào đầu kỳ vào những tài khoản (sơ thiết bị tài khoản)

2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

Khách mặt hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền phương diện là 20.000.000

NV1. Nợ TK 111 (Tiền mặt) : 20.000.000

Có TK 131 (Phải thu khách hàng hàng) : 20.000.000

Doanh nghiệp nhấn vốn góp của người đóng cổ phần bằng dây chuyền sản xuất sản xuất:

NV2. Nợ TK 211 (TSCĐ) : 200.000.000

Có TK 411 (Nguồn vốn ghê doanh) : 200.000.000

Xuất kho hàng hóa gửi đi chào bán diễn bọn xuất nhập khẩu

NV3.


Bạn đang xem: Bài tập nguyên lý kế toán lập bảng cân đối kế toán


Xem thêm: Cách Lặp Lại Tiêu Đề Trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, Cách Lặp Lại Tiêu Đề Trong Word


Xem thêm: Công Tắc Mắc Vào Mạch Điện Như Thế Nào, Công Tắc Hai Cực Được Mắc Vào Mạch Điện Như Sau:


Nợ TK 157 (Hàng nhờ cất hộ bán) : 100.000.000

Có TK 156 (Hàng hóa) : 100.000.000

Nhập kho cách thức dụng cụ giao dịch thanh toán bằng tiền mặt: khóa đào tạo hành chủ yếu nhân sự trên hà nội

NV4. Nợ TK 153 (Công nuốm dụng cụ) : 10.000.000

Có TK 111 (Tiền mặt) : 10.000.000

Chi tiền mặt để giao dịch thanh toán khoản nợ người chào bán và giao dịch thanh toán khoản nợ khác:

NV5. Nợ TK 331 (Phải trả cho tất cả những người bán) : 20.000.000

Nợ TK 338 (Phải trả khác) : 10.000.000

Có TK 111 (Tiền mặt) : 30.000.000

Chi chi phí mặt thanh toán giao dịch khoản vay mượn ngắn hạn:

NV6. Nợ TK 311 (Vay ngắn hạn) : 20.000.000

Có TK 111 (Tiền mặt) : 20.000.000

Phản ánh vào sơ thứ tài khoản:

*

*

*

*

3. Lập bảng phẳng phiu tài khoản

Tài khoảnSố dư đầu kỳSố vạc sinhSố dư cuối kỳ
NợNợNợ
11180.000 20.00060.00040.000 
131120.000 020.000100.000 
1530 10.000010.000 
156600.000 0100.000500.000 
1570 100.0000100.000 
2111.200.000 200.00001.400.000 
311 120.00020.0000 100.000
331 60.00020.0000 40.000
338 20.00010.0000 10.000
411 1.800.0000200.000 2.000.000
Tổng2.000.0002.000.000380.000380.0002.150.0002.150.000

học xuất nhập khẩu sinh sống đâu giỏi nhất

4. Lập bảng phẳng phiu kế toán cuối kỳ

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
Tiền mặt40.000Vay ngắn hạn100.000
Phải thu khách hàng hàng100.000Phải trả fan bán40.000
Công rứa dụng cụ10.000Phải trả khác10.000
Hàng hóa500.000Nguồn vốn kinh doanh2.000.000
Hàng gởi đi bán100.000  
MMTB, đơn vị xưởng1.400.000  
Tổng tài sản2.150.000Tổng nguồn vốn2.150.000