Bài Tập Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Có Đáp Án Năm 2021

     

Bài tập kế toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp – Thuế TNDN là một số loại thuế trực thu, tấn công vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ vận động sản xuất, sale hàng hóa, thương mại dịch vụ và thu nhập cá nhân khác theo cách thức của pháp luật. Cùng Kế toán Việt Hưng mày mò về dạng bài xích tập tương quan đến thuế TNDN tức thì phía dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án năm 2021

*
Bài tập kế toán tài chính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp – gồm lời giải

THAM KHẢO:

MIỄN PHÍ | những khoá học tập kế toán thuế – tổng hợp giành cho sinh viên

Excel phương pháp tính thuế TNCN lũy tiến tăng mức giảm trừ gia cảnh


NỘI DUNG CHÍNH


1. Bài xích tập kế toán thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp – Dạng 1

Tính thuế TNDN , xuất khẩu, thuế GTGT đề nghị nộp trong thời hạn của 1 công ty lớn với các tài liệu – acer4310 sau:

1) tình hình sản xuất trong năm:

– trong những năm doanh nghiệp cấp dưỡng được 40.000 sản phẩm (đây là hàng không chịu thuế tiêu thụ sệt biệt), không tồn tại hàng tồn kho.

2) tình trạng tiêu thụ vào năm:

– Quý 1: bán cho công ty thương mại trong nước 12.000 sản phẩm, giá cả chưa thuế GTGT 45.000 đ/sản phẩm.

– Quý 2: trực tiếp xuất khẩu 10.000 sản phẩm, giá bán CIF là 74.000 đ/sản phẩm. Trong số đó phí vận chuyển và bảo đảm là 1.000 đ/sản phẩm.

– Quý 3: bán ra cho doanh nghiệp chế xuất 5.000 sản phẩm, giá cả 45.000 đ/sản phẩm.

– Quý 4: thẳng xuất khẩu 2000 sản phẩm. Giá chỉ FOB là 46.000 đ/sản phẩm. Xuất cho cửa hàng đại lý 5.000 sản phẩm, giá bán của đại lý phân phối theo vừa lòng đồng chưa có thuế GTGT là 46.000 đ/sản phẩm. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 1.000 sản phẩm.

3) túi tiền sản xuất sale trong năm:

– vật tư dùng thay thế sửa chữa thường xuyên TSCĐ thuộc phân xưởng phân phối 6.000.000.sửa chữa thường TSCĐ thuộc thành phần quản lý 3.200.000 đ.

– tiền lương công nhân trực tiếp chế tạo sản phẩm.

+ Định nút sản xuất thành phầm là 250sp/ld/tháng.

+ Định mức tiền lương 800.000 đ/ld/tháng.

– Khấu hao TSCĐ:

TSCĐ ship hàng sản xuất làm việc phân xưởng 160.000.000 đ.

TSCĐ thành phần quản lý doanh nghiệp: 50.000.000 cùng TSCĐ thuộc cỗ phận bán sản phẩm 12.000.000 đ.

– Các giá thành khác giao hàng sản xuất sản phẩm 126.000.000 đ.

– giá cả bảo hiểm và vận tải đường bộ khi thẳng xuất khẩu thành phầm ở quý 2.

– đưa ra hoa hồng cho đại lý kinh doanh nhỏ 5% giá bán chưa thuế GTGT.

– Thuế xuất khẩu nghỉ ngơi khâu cung cấp hàng.

BIẾT RẰNG: (acer 4310)

– Thuế GTGT 10%.

– Thuế xuất khẩu 2%.

Xem thêm: ✅Tin Nóng 27/12: Hlv Park Hang, Phát Biểu Sau Trận Đấu

– Thuế TTDN 28%.

– thu nhập về lãi tiền gửi bank là 3.870.000 đ (bài tập kế toán tài chính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1) bán ra cho công ty dịch vụ thương mại trong nước

Doanh thu: 12.000 x 45.000 = 540 (tr) T.GTGT đầu ra: 540 (tr) x 10% = 54(tr)

2) trực tiếp xuất khẩu

Doanh thu: 10.000 sp x 74.000 = 740 (tr) XK: 730 (tr) x 2% = 14,6 (tr)

3) xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất

Doanh thu: 5.000 x 45.000 = 225 (tr) XK: 225 x 2% = 4,5 (tr)

4) thẳng xuất khẩu

Doanh thu: (2.000 x 46.000) + (4.000 x 46.000) = 322 (tr) XK: 2 nghìn x 46.000 x 2% = 1,84 (tr) GTGT: 4.000 x 46.000 x 10% = 18,4 (tr).

VẬY:

– Thuế xuất khẩu đề xuất nộp: 14,8 (tr) + 4,5 (tr) + 1,84 (tr) = 21,14 (tr)

– Thuế GTGT bắt buộc nộp = thuế GTGT cổng output – thuế GTGT đầu vào

* Thuế GTGT cổng output = 54(tr) + 18,4 (tr) = 72,4 (tr)

Vậy thuế GTGT cần nộp = 72,4 – 84,5 = -12,1 (tr)

Thuế TNDN = lợi nhuận – chi phí + Thu nhập

* doanh thu = 540 (tr) + 740 (tr) + 225 (tr) + 322 (tr) = 1.827 (tr)

(*) túi tiền cho 40.000 sản phẩm:

VẬY:

Thuế TNDN yêu cầu nộp = (1.827 – 1.233,79 + 3,87) x 28% = 154,302 (tr).

2. Bài tập kế toán tài chính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp – Dạng 2

Một 1-1 vị marketing thực phẩm X gồm số liệu marketing cả năm 20xx như sau:

A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá vào năm:

1) xuất bán cho công ty thương nghiệp trong nước 300.000 sp, giá bán 210.000 đ/sản phẩm.

2) nhấn xuất khẩu uỷ thác một lô sản phẩm theo giá bán FOB là 9 tỷ đồng. Phần trăm hoa hồng tình trên cực hiếm lô mặt hàng là 4%.

3) Làm cửa hàng đại lý tiêu thụ hàng cho 1 công ty nước ngoài có trụ thường trực TP.HCM, tổng hàng nhập theo đk CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá chỉ hàng bán theo đúng quy định là 60 tỷ đồng. Phần trăm hoa hồng là 5% giá bán bán.

4) thừa nhận 30 tỷ đồng vật tư để triển khai cho công ty nước ngoài. Các bước hoàn thành 100% và toàn thể thành phẩm đang xuất trả. Doanh nghiệp được tận hưởng tiền gia công 4 tỷ đồng.

5) Xuất ra quốc tế 130.000 thành phầm theo giá chỉ CIF là 244.800 đ/sản phẩm: Phí bảo đảm và vận chuyển nước ngoài được tính bởi 2% FOB.

6) buôn bán 17.000 sp cho bạn chế xuất, giá cả 200.000 đ/sản phẩm.

B/ bỏ ra phí

– Tổng túi tiền hợp lý cả năm (chưa nói thuế xuất khẩu) tương quan đến các chuyển động nói trên là 130,9 tỷ vnđ (acer4310). Thuế giá bán trị ngày càng tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8,963 tỷ đồng.

C/ thu nhập khác:

– Lãi tiền gửi : 340 triệu vnd

– ủy quyền tài sản: 160 triệu đ

Yêu cầu: Tính những thuế mà công ty phải nộp trong năm 20xx 

– Thuế quý giá gia tăng.

– Thuế xuất khẩu.

– Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

BIẾT RẰNG:

– Thuế xuất thuế GTGT các sản phẩm là 10%

– Thuế xuất thuế TNDN là 28%.

– Thuế xuất thuế xuất khẩu các sản phẩm là 4% (bài tập kế toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1) DOANH THU: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 63.000 x 10% = 6.300 (tr)

2) nhấn xuất khẩu uỷ thác:

Doanh thu: 9.000 x 4% = 360 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 360 x 10% = 36 (tr)

Thuế xuất khẩu nộp ráng cho bên uỷ thác: 9.000 x 4% = 360 (tr)

3) Làm đại lý phân phối tiêu thụ:

Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr)

4) Nhận tối ưu cho nước ngoài

Doanh thu: 4.000 (tr).

5) Xuất ra nước ngoài

Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr). Xuất khẩu: 130.000 x (244.800/1,02) x 4% = 1.248 (tr)

6) bán cho doanh nghiệp chế xuất

Doanh thu: 170.000 x 200.000 = 34.000 (tr). Xuất khẩu: 34.000 x 4% = 1.360 (tr)

VẬY:

– Thuế xuất khẩu phải nộp: 360 (tr) + 1.248 (tr) + 1.360 (tr) = 2.968 (tr)

– Thuế GTGT buộc phải nộp= GTGTr – GTGT đ vào.

* GTGTr = 6.300 (tr) + 36 (tr) + 300 (tr) = 6.636 (tr)

* GTGTđ vào = 8.963 GTGT cần nộp = 6.636 – 8.963 = -2.300 (tr)

– Thuế TNDN = thu nhập cá nhân tính thuế x thuế suất

• các khoản thu nhập tính thuế = doanh thu – giá thành hợp lý + các khoản thu nhập khác

• lệch giá = 63.000 (tr) + 360 (tr) + 3.000 (tr) + 4.000 (tr) + 31.824 (tr) + 34.000 (tr) = 136.148 (tr) • chi tiêu hợp lý: 130.900 + 2608= 133.580 (tr) • thu nhập khác: 340 + 160 = 500 (tr)

VẬY:

TN tính thuế: 136.184 – 133.580 + 500 = 3.176 (tr)

Thuế TNDN nên nộp: 3.176 x 28% = 889,28 (tr)

3. Bài bác tập kế toán tài chính thuế thu nhập doanh nghiệp – Dạng 3

Hãy tính thuế Thuế TNDN, Thuế xuất khẩu, thuế GTGT của một nhà máy sản xuất hàng chi tiêu và sử dụng có những số liệu sau.

1) bán ra nước ngoài 120.000 sp theo giá chỉ CIF 271.400 đ/sp, phí vận tải và bảo hiểm quốc tế tính bằng 18% giá chỉ FOB.

2) bán 150.000 sản phẩm cho doanh nghiệp chế xuất với mức giá 230.000 đ/sản phẩm.

3) bán ra cho cty yêu mến nghiệp trong nước 400.000 sản phẩm với giá không thuế GTGT là 200.000 đ/sản phẩm.

4) gia công trực tiếp 400.000 thành phầm theo phù hợp đồng với 1 công ty nước ngoài, công việc hoàn thành 80% và thành phẩm đã có được xuất trả, giá tối ưu là 10.000 sản phẩm.

+ Tổng ngân sách chi tiêu hợp lý cả năm (chưa nói thuế xuất khẩu, phí bảo hiểm và di chuyển quốc tế) của toàn thể hàng tiêu hao là 102.731 triệu đồng.

+ các khoản thu nhập chịu thuế khác kế bên doanh thu.

Chuyển nhượng tài sản 200 (tr)

thu nhập cá nhân từ lãi tiền cho vay 680 (tr)

BIẾT RẰNG:

Thuế suất của thuế xuất khẩu 2%.

Thuế suất của thuế GTGT 10%.

Thuế suất của thuế TNDN là 28%.

Tổng thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ cả năm là 13.173 triệu đồng (bài tập kế toán tài chính thuế thu nhập doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1) xuất kho nước ngoài:

Doanh thu: 120.000 x 271.400 = 32.568 (tr) Xuất khẩu: 120.000 x (271.400/1,18) x 2% = 552 (tr)

2) xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất.

Xem thêm: Gdcd 12 Bài 4 Trắc Nghiệm - Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 4 (Có Đáp Án)

Doanh thu: 150.000 x 230.000 = 34.500 (tr) Xuất khẩu: 34.500 x 2% = 690 (tr)

3) xuất bán cho cty yêu mến nghiệp nội địa.

Doanh thu: 400.000 x 200.000 = 80.000 (tr) Thuế GTGTđầu ra = 80.000 x 10% = 8.000 (tr)

4) tối ưu cho nước ngoài:

Doanh thu (400.000 x 80%) x 10.000 = 3.200 (tr)

VẬY:

– Thuế xuất khẩu nên nộp: 552 + 690 = 1.242 (tr)

– Thuế GTGT cần nộp = T.GTGTđầu ra – T.GTGTvào.

* thuế GTGT = 8.000 – 13.173 = -5173 – Thuế TNDN = các khoản thu nhập tính thuế x thuế suất.