BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC VIOLET

     

Trắc nghiệm Giải tích 11: một trong những phương trình lượng giác cơ bạn dạng (phần 3)

Trắc nghiệm Giải tích 11: một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 3) Câu 21: trong số nghiệm của phương trình cos 2 3xcos2x- cos 2 x=0 trong vòng (0;π) là: A. π/2 B. 3π/2 C. π D. 2π quảng cáo Câu 22: trong khoảng ...Bạn vẫn xem: Phương trình lượng giác cơ phiên bản lớp 11 violet

Trắc nghiệm Giải tích 11: một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)

Trắc nghiệm Giải tích 11: một vài phương trình lượng giác cơ phiên bản (phần 1) Câu 1: Nghiệm của phương trình sinx + cosx = 1 là: pr Câu 2: Phương trình √3sin3x + cos3x = - 1 tương tự với phương trình làm sao sau đây? Câu 3: Điều kiện nhằm ...

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác violet


*

Trắc nghiệm Giải tích 11: một vài phương trình lượng giác cơ bạn dạng

Trắc nghiệm Giải tích 11: một số trong những phương trình lượng giác cơ phiên bản Câu 1: Nghiệm của phương trình 2cos 2 x + 3sinx – 3 = 0 ở trong (0; π/2) là: A. X = π/3 B. X = π/4 C. X = π/6 D. X = 5 π/6 lăng xê Câu 2: Tập nghiệm của phương ...

Trắc nghiệm Giải tích 11: một số trong những phương trình lượng giác cơ bạn dạng (phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 11: một vài phương trình lượng giác cơ phiên bản (phần 2) Câu 11: Nghiệm của phương trình cos 2 x - √3sin2x = 1 + sin 2 x là: pr Câu 12: Phương trình cos2x + 2cosx – 11 = 0 tất cả tập nghiệm là: Câu 13: Tổng những nghiệm của ...

Xem thêm: Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức Là Gì, Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp


*

Giải SBT Toán 11 bài bác 3: một số trong những phương trình lượng giác thường gặp mặt

Giải SBT Toán lớp 11 Toán 11 - một số trong những phương trình lượng giác thường chạm mặt VnDoc xin reviews tới độc giả tài liệu Giải SBT Toán 11 bài 3: một vài phương trình lượng giác thường gặp, tài liệu cố nhiên lời giải cụ thể ...


*

bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: một số phương trình lượng giác cơ bạn dạng

Câu 1: Nghiệm của phương trình 2cos 2 x + 3sinx – 3 = 0 trực thuộc (0; π/2) là: A. X = π/3 B. X = π/4 C. X = π/6 D. X = 5 π/6 Câu 2: Tập nghiệm của phương trình: 3sin 2 x - 2√3sinxcosx - 3cos 2 x = 0 là: Câu 3: Tập nghiệm của ...

Xem thêm: Phim Cả Một Đời Ân Oán Tập 31

kim chỉ nan Một số phương trình lượng giác cơ bạn dạng

bài xích tập trắc nghiệm Đại số cùng Giải tích 11: một số phương trình lượng giác cơ bạn dạng (phần 3)

Câu 21: trong những nghiệm của phương trình cos 2 3xcos2x- cos 2 x=0 trong khoảng (0;π) là: A. π/2 B. 3π/2 C. π D. 2π Câu 22: trong khoảng (0;2π) phương trình cot 2 x-tan 2 x=0 gồm tổng những nghiệm là: A. π B.2π ...

bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: một trong những phương trình lượng giác cơ bạn dạng (phần 1)