Bản kiểm điểm của bí thư chi bộ

     

Mẫu bạn dạng kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư bỏ ra bộ là mẫu phiên bản kiểm điểm được phó túng thư bỏ ra bộ lập ra để kiểm điểm lại bạn dạng thân sau một năm công tác, hoạt động Đảng. Mẫu phiên bản kiểm điểm thời điểm cuối năm này nêu rõ tin tức của người kiểm điểm, đều ưu khuyết điểm trong thời hạn qua… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và sở hữu về mẫu bạn dạng kiểm điểm tại đây.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm của bí thư chi bộ

Đánh giá xếp loại Đảng viên năm 2021 được quy định cụ thể tại gợi ý số 21-HD/BTCTW. Đây là hướng dẫn mới nhất của Ban chấp hành TW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại quality hằng năm so với tổ chức đảng, đảng viên cùng tập thể, cá thể cán bộ lãnh đạo, cai quản các cấp. Theo như lý giải này, việc reviews xếp một số loại kiểm điểm Đảng viên, số đông sẽ áp dụng theo 2 chủng loại sau:

bạn dạng kiểm điểm cá thể Đảng viên – chủng loại 02-HD KĐ.ĐG 2019 Mẫu báo cáo kiểm điểm lũ 2019 – mẫu mã 01-HD KĐ.ĐG 2019

Đối tượng thực hiện báo cáo phân loại nhận xét Đảng viên theo phía dẫn 21-HD/BTCTW bao gồm:

Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sống đảng, đảng viên bị đình chỉ ở đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn yêu cầu kiểm điểm, cán bộ lãnh đạo, thống trị các cấp. Chính vì vậy để triển khai kiểm điểm, phân một số loại Đảng viên theo như đúng quy định của Đảng, mời chúng ta tham khảo nội dung cụ thể của khuyên bảo 21-HD/BTCTW:

lý giải 21-HD/BTCTW 2019 về review xếp một số loại Đảng viên

Nội dung cụ thể của phiên bản kiểm điểm Đảng viên của phó túng bấn thư đưa ra bộ như sau:

1. Phiên bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ số 1

ĐẢNG BỘ XÃ ………….CHI BỘ TRƯỜNG TH …………..

***

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày … tháng …. Năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2021

Họ và tên: …………………. Ngày sinh: …./…./………….

Chức vụ Đảng: Phó túng bấn thư đưa ra bộ.

Chức vụ bao gồm quyền: ……………………..

Chức vụ đoàn thể: Không.

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………….

Chi bộ: ……………………………..

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về phẩm chất bao gồm trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về t­ư t­­ưởng chính trị: gồm lập trường tư tưởng vững vàng vàng, an tâm công tác, luôn luôn chấp hành với thực hiện tốt mội con đường lối của Đảng, pháp luật trong phòng nước; tuyệt đối hoàn hảo trung thành với nhà nghĩa Mác-Lênin, tứ tưởng hồ chí minh và con đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam. Có niềm tin học tập các Nghị quyết, công ty trương, chính sách của Đảng với pháp luật của nhà nước nhằm không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: tất cả lối sống lành mạnh, luôn luôn trung thực trong công tác làm việc và giao tiếp lịch sự cùng với đồng nghiệp, đồng đội và mọi tín đồ xung quanh. Sống hòa nhã với đa số người. Trung thực, khách hàng quan, tình thực trong tự phê bình, phê bình và xây dựng liên kết nội bộ; luôn gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân chỗ cư trú, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

– Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật: làm việc Đảng cùng đóng Đảng chi phí đầy đủ. Luôn chấp hành sự phân công của đưa ra bộ và chỉ đạo Đảng bộ; luôn luôn chấp hành đúng khí cụ của Điều lệ Đảng, 19 điều Đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm nội qui, qui chế công ty trường, tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp và công việc của viên chức, bạn lao hễ ngành giáo dục. Có ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong đưa ra bộ, trong đồng chí cán bộ, thầy giáo và nhân viên cấp dưới nhà trường.

– Về tác phong, lề lối làm cho việc: luôn có trọng trách với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cách thức làm câu hỏi khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc. Chuẩn bị sẵn sàng hợp tác trong phần đa công việc, hướng dẫn, trợ giúp đồng chí, người cùng cơ quan khi gặp khó khăn trong thực thi nhiệm vụ.

– vấn đề đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về bốn tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân: kiên quyết đấu tranh, khắc chế tình trạng suy thoái và khủng hoảng về bốn tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những tiêu cực khác làm việc trong chi bộ và quanh đó xã hội. Nhất quyết đấu tranh phòng, phòng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu thị “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá thể và trong nội bộ; có ý thức nêu gương của bản thân cùng gia đình.

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ đ­­ược giao:

– Việc tiến hành chức trách, quyền hạn theo khí cụ (đảng, chính quyền, đoàn thể).

+ Đối với đưa ra bộ:

Trong công tác Đảng, là Phó túng thiếu thư đưa ra bộ. Bạn dạng thân làm xuất sắc việc tư vấn và luôn luôn chấp hành giỏi các công việc do túng bấn thư chi bộ giao phó. Luôn luôn tham gia sinh hoạt chi bộ và thực hiện xuất sắc nghĩa vụ của fan Đảng viên;

Trong năm cùng với Ban đưa ra ủy và những đảng viên trong bỏ ra bộ luôn thực hiện xuất sắc các chuyển động theo chỉ huy của chi bộ với Đảng bộ cấp trên. Chấm dứt các tiêu chuẩn Quyết nghị Đại hội bỏ ra bộ đang đề ra.

+ Đối với chủ yếu quyền:

Trong công tác làm việc Chính quyền, là Phó Hiệu trưởng, luôn luôn làm xuất sắc công tác tư vấn với túng bấn thư đưa ra bộ, Hiệu trưởng công ty trường, hoàn thành tốt những nhiệm vụ lãnh lãnh đạo theo đúng chức năng, trách nhiệm được giao. Trong nhiệm vụ trình độ chuyên môn và những mảng được giao phụ trách, bản thân triển khai đúng những nội dung yêu ước và phù hợp điều kiện thực tế trong phòng trường. Luôn luôn tất cả ý thức trường đoản cú học, tự rèn luyện để nâng cấp trình độ siêng môn, nghiệp vụ.

+ Đối cùng với Đoàn thể:

Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động đoàn thể của nhà trường với các hoạt động phong trào thi đua cũng tương tự ở địa phương như: các vận động trải nghiệm; khi tổ chức kỉ niệm các dịp nghỉ lễ lớn, tu sửa cửa hàng vật chất, trồng cây xanh cây cảnh sân trường; thăm hỏi hỗ trợ đồng nghiệp, gia đình chính sách; gia nhập ngày Đại liên hiệp toàn dân vị trí cư trú và nơi địa phận nhà trường vận động và thông thường tay đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào gặp mặt thiên tai, thiến nạn trở ngại và cùng bình thường tay xây đắp nông thôn mới ở địa phương địa điểm cư trú cùng ở cơ sở nơi công tác.

– hiệu quả thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao vào năm: là 1 đảng viên, Phó túng thư bỏ ra bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động trong công việc. Thực hiện giỏi công tác tham mưu đối với Bí thư bỏ ra bộ, Hiệu trưởng Nhà trường trong công tác làm việc chỉ đạo, có tác dụng thực hiện trong những năm như sau:

+ triển khai soạn giảng rất đầy đủ theo kế hoạch chuyên môn, theo quy đinh 04 tiết/ tuần so với Phó Hiệu trưởng. Lành mạnh và tích cực thăm lớp dự giờ, kiểm tra, review rút kinh nghiệm tay nghề đồng nghiệp bảo vệ đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học và nâng cấp chất lượng giáo dục trong nhà trường.

+ Làm xuất sắc công tác thịnh hành giáo dục, năm 20…… đang được ubnd Huyện cộng nhận Đạt thịnh hành giáo dục tiểu học Mức độ …, phổ biến xóa mù chữ cường độ ….

+ Làm giỏi công tác xây dựng các đại lý vật hóa học : làm bắt đầu thêm 01 khu nhà bếp ăn, 01 khu vực sân chơi mang đến học sinh, xây mới được thêm 03 bể hoa, tất cả thêm 8 chậu cây cảnh…và tu sửa những hạng mục vất chất khác như bàn ghế học sinh khối hệ thống điện nước, internet đảm bảo ổn định, chắc chắn chắn. An toàn nhằm giao hàng tốt công tác làm việc dạy – học của thầy giáo và học viên và các buổi giao lưu của nhà trường.

+ duy trì và phân phát triển, hoạt động thường xuyên trang websile theo quy định ở trong phòng Giáo dục Hàm Yên, lành mạnh và tích cực sử dụng khối hệ thống mail ở trong nhà trường, vận dụng tích cực internet mỗi bước củng cố technology thông tin vận dụng trong dạy- học với các hoạt động vui chơi của nhà trường

+ Việc triển khai chế độ báo cáo kịp thời, đúng thời gian quy định. Gia nhập hội họp và những lớp tập huấn bồi nghiệp vụ chuyên môn tại tỉnh cùng huyện đầy đủ.

+ Tham gia xuất sắc việc xây dựng tổ chức triển khai Đảng, chính quyền và những tổ chức chủ yếu trị – xóm hội ngơi nghỉ địa phương, cơ quan.

+ tất cả ý thức trách nhiệm, tinh thần ship hàng nhân dân tốt; gương mẫu triển khai nghĩa vụ của fan công dân tại nơi cư trú.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do bản thân phụ trách.

3. Việc thực hiện cam đoan tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng hằng năm.

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung trên).

– Về phẩm chất thiết yếu trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối có tác dụng việc: Không.

– Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ đ­­ược giao: Chưa mạnh mẽ dạn khuyến cáo và tư vấn cho túng thiếu thư đưa ra bộ. Hiệu trưởng trong công tác làm việc xã hội hóa nhằm tìm nguồn thu cho 1-1 vị.

– vấn đề thực hiện cam đoan tu dưỡng, rèn luyện, tìm mọi cách hằng năm: Không

2. Tại sao của hạn chế, khuyết điểm (khách quan, công ty quan).

– Do điểm sáng về các bước làm ăn, điều kiện tài chính của fan dân địa phương ko đồng đều, còn hạn chế; nguồn kinh phí đầu tư được cấp cho những tổ chức trong bên trường còn thấp, bắt buộc chưa bạo dạn đề xuất.

– chưa tồn tại thời gian đi thực tiễn nhiều ở các đơn vị trường các bạn để học tập kinh nghiệm nhằm làm tốt hơn trong công tác tham mưu, đề xuất.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC

– Đã khắc phục được những hạn chế ở năm kia như : thực hiện một số các bước được cấp tốc hơn so so chiến lược đề ra.

– nhiệm vụ của cá nhân: tích cực hơn trong việc tham mưu, lời khuyên để và chủ động thực kế hoạch đưa ra để bảo vệ hoàn thiệm cấp tốc mọi trọng trách được giao.

IV. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM: Không.

V. LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM CỦA TẬP THỂ:

Bản than đã lành mạnh và tích cực tiếp thu các ý kiến đóng góp của đảng viên cùng quần bọn chúng trong 1-1 vị. Chủ động hơn vào công việc, tích cực nghiên cứu tìm tòi các văn bạn dạng chỉ đạo của ngành, của cung cấp trên cũng như nâng cấp kiến thức mới về trình độ nghiệp vụ nhằm từ đó bạo gan dạn đề xuất và tham vấn cho chỉ huy thực hiện xuất sắc công tác xóm hội hóa. Phạt huy đầy đủ việc mình đã làm được, nỗ lực khắc phục những câu hỏi làm còn tồn tại, hạn chế.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ KHUYẾT ĐIỂM

– Tiếp tục tăng cường công tác tự học, từ bồi dưỡng, trau rồi con kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng với trách nhiệm được giao.

– chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp quá trình khoa học, tinh giảm sự nể nang, kiên quyết hơn trong vấn đề tham mưu, lãnh đạo nhằm đạt hiệu quả tối đa trong triển khai chức trách, trọng trách được giao.

VII. TỰ NHẬN MỨC XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

Xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức: xong xuôi tốt nhiệm vụ. Xếp một số loại đảng viên: Đảng viên đủ tứ cách ngừng tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Nguyễn Văn Dũng

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

– dấn xét, đánh giá của người sử dụng công chức, viên chức: ……………….

Xem thêm: Trình Tự Biến Thái Hoàn Toàn Của Côn Trùng ? Vòng Đời Của Côn Trùng Là Gì

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

– mức xếp nhiều loại công chức, viên chức: …………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu)

……………………………..

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– thừa nhận xét, review của bỏ ra ủy: ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

– đưa ra bộ đề xuất mức xếp một số loại chất lượng: …………………………………….

T/M đưa ra ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

……………………………..

Đảng ủy, bỏ ra ủy cơ sở xếp các loại mức hóa học lượng: ………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ chúng ta tên và đóng dấu)

…………………………….

2. Mẫu bạn dạng kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư đưa ra bộ số 2:

ĐẢNG BỘ XÃ ……………….

CHI BỘ ……………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày…tháng…năm…

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2020

Họ với tên: …………………………………………… Ngày sinh: ……………………………

Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………………………..

Chức vụ chủ yếu quyền, đoàn thể: …………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………

Chi bộ: ………………………………………………………………………………………………

A- TỰ KIỂM ĐIỂM, PHÊ BÌNH

I- Ưu điểm, hiệu quả công tác

1- tư tưởng bao gồm trị:

– luôn có quan lại điểm, lập trường vững vàng, không dao động trước phần lớn khó khăn, test thách, tin cậy vào sự chỉ đạo của Đảng, viết nói và có tác dụng đúng theo Nghị quyết, quan tiền điểm, chế độ của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– luôn luôn gương mẫu mã thực hiện giỏi đường lối, chủ trương, chế độ của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước. Đồng thời làm giỏi công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện.

– Thực hiện xuất sắc việc học tập nhằm không ngừng cải thiện trình độ lý luận chủ yếu trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công tác làm việc bồi dưỡng liên tiếp và năng lực công tác.

– Tham gia đầy đủ các dịp học tập chính trị, học tập Nghị quyết do các cấp tổ chức.

2- Phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Thực hiện xuất sắc việc thực hành tiết kiệm, tranh đấu chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu với các thể hiện tiêu cực khác, giữ gìn tứ cách, đạo đức tính tuyên phong, gương mẫu của fan đảng viên, không vi phạm luật Quy định của cục Chính trị về những điều đảng viên ko được làm.

– luôn luôn giữ gìn hòa hợp thống độc nhất trong Đảng, thực hiện giỏi tự phê bình với phê bình, trung thực với Đảng, không nể nang né tránh, sợ mất thành tích bao trùm nhau, thấy đúng nhất quyết bảo vệ, thấy sai kiên quyết phê phán.

– Thực hiện tốt Quy chế dân nhà ở cơ sở, giữ mối quan hệ với nhân dân, tôn trọng với phát huy quyền thống trị của nhân dân. Bao gồm lối sống trong sạch, lành mạnh, dám tranh đấu chống công ty nghĩa cá nhân, tứ tưởng kèn cựa địa vị, thời cơ cục bộ, bè phái.

– tiếp tục thực hiện xuất sắc việc tăng cường “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc chuyển vận “Mỗi thầy giáo, cô giáo là 1 trong tấm gương đạo đức nghề nghiệp tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua “Mỗi đồng nghiệp trợ giúp một đồng nghiệp cùng tiến bộ”, “Xây dựng sân vườn rau sạch mát của bé”.

3- Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:

– Thực hiện xuất sắc nguyên tắc triệu tập dân chủ, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, phục tòng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

– luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng viên cùng đóng đảng tổn phí theo quy định.

– Thực hiện tốt nội quy, quy chế của tổ chức triển khai đảng, cơ quan, chiến trường và các đoàn thể.

– thâm nhập sinh hoạt cùng đóng đảng tầm giá đầy đủ.

4- Về thực hiện chức trách, trọng trách được giao:

– Với sứ mệnh là phó túng thiếu thư:

– Luôn xong xuôi chức trọng trách vụ được giao.

– Thực hiện giỏi việc giữ mối quan hệ với bỏ ra ủy, đảng ủy cửa hàng và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ cùng với công dân địa điểm cư trú theo niềm tin Quy định ………. Của bộ Chính trị.

– lành mạnh và tích cực tham gia xây dựng tổ chức triển khai đảng, chính quyền, mật trận và những đoàn thể sinh hoạt địa phương, cơ quan, solo vị; thực hiện giỏi công tác thu nhận đảng viên, đảng viên bao gồm trách nhiệm âu yếm bồi dưỡng, giúp sức quần chúng tạo cho họ gồm nhận thức đúng đắn, tích cực phấn đấu vào công tác, học tập tập, lao cồn để đổi thay đảng viên đảng công sản Việt Nam.

– Đối cùng với địa phương, tiểu khu khu vực cư trú luôn quan tâm, ngay sát gũi, hòa đồng, gương mẫu, sẵn sàng giúp đỡ mọi bạn khi cực nhọc khăn, luôn giữ gìn quan hệ mật thiết với nhân dân.

– Thực hiện tốt các quy định, các vận động tại địa phương đề ra. Tham gia đóng góp chủ kiến xây dựng tiểu khu văn hoá.

– Nghiêm túc ngừng các khoản đóng góp theo lao lý của địa phương, ở trong nhà nước.

II- Khuyết điểm, tiêu giảm và nguyên nhân

Công tác phê bình chưa khỏe khoắn dạn.

III- Phương hướng và phương án khắc phục

Không ngừng tu chăm sóc đạo đức, tự tiếp thu kiến thức để nâng cấp trình độ lý luận bao gồm trị, chuyên môn nghiệp vụ, khỏe khoắn dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các chiến thuật nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, trách nhiệm chính trị được giao.

Thường xuyên học tập tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cùng năng lực làm chủ chỉ đạo. Sắp xếp sắp xếp công việc khoa học hơn.

Tích cực phối hợp với tổ chuyên môn tổ chức hội giảng, dự tiếng để cải thiện trình độ trình độ cho giáo viên.

Tiến hành khảo sát quality học sinh, review trung thực khách hàng quan tác dụng của từng lớp.

Mạnh dạn, trực tiếp thắn trong công tác làm việc phê bình.

IV- Tự dấn mức loại chất lượng

– Phân loại quality cán cỗ công chức, viên chức: chấm dứt xuất sắc đẹp nhiệm vụ.

– Xếp loại unique đảng viên: Đảng viên đủ bốn cách kết thúc xuất sắc nhiệm vụ.

Xem thêm: Cấu Tạo Và Chức Năng Của Arn Có Thành Phần Hóa Học Như Thế Nào

………., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

B- ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1- dìm xét, nhận xét của bỏ ra ủy: ……………………………………………………………

2- chi bộ phân các loại chất lượng: ………………………………………………………………

3- Đảng ủy phân loại chất lượng: ……………………………………………………………

T.M ĐẢNG ỦY XÃ …………..

3. Mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên của phó túng thiếu thư bỏ ra bộ

*

Mời các bạn đọc thêm các Biểu mẫu thủ tục hành chính liên quan như là:

cách viết bản kiểm điểm Đảng viên bản kiểm điểm Đảng viên của giáo viên bản kiểm điểm Đảng viên của túng thiếu thư bỏ ra bộ