Bảng 61 trang 184 sinh 9

     

Bảng 61 đưa ra một vài qui định của Luật đảm bảo môi trường. Hãy điền tiếp vào cột bên đề nghị còn quăng quật trống: Hậu quả hoàn toàn có thể có nếu như như không tồn tại Luật đảm bảo môi trường.


Bảng 61. Những ví dụ về thực hiện Luật bảo vệ môi trường

kimsa88
cf68