BỐ CỤC BÀI BÁO CÁO

  -  
*

*
*

twitter
*
Bản in
*
Gởi bài viết

1. Công tác chuẩn chỉnh bị:

- Phải xác minh đựơc mục đích yêu cầu của bản báo cáo, báo cáo thường kỳ hay report chuyên đề, từ kia mới có cơ sở để thành lập đề cưng cửng báo cáo.

Bạn đang xem: Bố cục bài báo cáo


- thi công đề cưng cửng khái quát.

- tùy theo mỗi loại report mà bạn soạn thảo lựa chọn 1 bố cục cho thích hợp, ngoài những phần tiêu đề, thương hiệu cơ quan, thương hiệu báo cáo… phần nội dung thường sẽ có 3 phần nhỏ:Phần 1:

- Đánh giá tình trạng hoặc thể hiện sự việc, hiện tượng kỳ lạ xảy ra.

Phần 2:

- so sánh nguyên nhân, điều kiện của sự việc, hiện tại tượng, review tình hình, xác minh những quá trình cần thường xuyên giải quyết.

Phần 3:

- Nêu đông đảo phương hướng, trọng trách chính để tiếp tục giải quyết các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện, đều tồn trên đang yêu cầu giải quyết, hầu hết nhiệm vụ liên tiếp đặt ra.- thu thập tài liệu, số liệu để lấy vào báo cáo.

- chọn lọc tài liệu, tổng hợp sự kiện và số liệu giao hàng các yêu thương cầu giữa trung tâm của báo cáo.- Đánh giá tình hình qua tài liệu, số liệu một biện pháp khái quát.

- Dự con kiến những đề xuất kiến nghị với cấp trên.

2. Tạo ra dàn bài:

- Mở đầu:

Có thể nêu phần đa điểm thiết yếu về nhiệm vụ, công dụng của tổ chức triển khai về công ty trương, công tác do cấp trên lý thuyết xuống. Đồng thời nêu hầu hết điều kiện, thực trạng có tác động lớn mang đến việc triển khai các nhà trương và nhiệm vụ trên.

- câu chữ chính:

+ Kiểm điểm những việc đã làm, những việc chưa hoàn thành.

+ đầy đủ ưu khuyết điểm của quá trình thực hiện.

+ Đánh giá bán kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm kinh nghiệm.

Xem thêm: Trường Đại Học Khoa Học Khoa Học, Trường Đại Học Khoa Học, Đại Học Thái Nguyên

Lưu ý:Có thể đánh giá những công việc chủ yếu của đơn vị chức năng theo từng ngôn từ công việc. Trường hợp là report tổng hợp, có thể kiểm điểm riêng rẽ từng nội dung, trách nhiệm gồm kiểm điểm các bước đã làm và không làm đựơc, reviews ưu khuyết điểm cùng tìm vì sao tồn trên riêng so với từng nghành nghề dịch vụ công tác, từng nhiệm vụ được giao.

- kết luận báo cáo:

+ Phương hướng, kim chỉ nam phấn đấu tiếp tục.

+ Nhiệm vụ ví dụ khắc phục những tồn tại, khuyết điểm.

- các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện:

+ Những kiến nghị với cấp cho trên.

+ nhận định những triển vọng.

3. Viết dự thảo báo cáo:

- báo cáo nên viết bằng ngôn ngữ phổ thông, nêu những sự kiện, dìm định, tấn công giá, hoàn toàn có thể dùng chữ số để minh họa, trình diễn theo lối biểu mẫu, theo sơ đồ cùng các phiên bản đối chiếu giả dụ xét thấy dễ dàng nắm bắt và gọn nhẹ hơn.

- bắt buộc dùng biện pháp hành văn rõ ràng, mạch lạc, thiết thực, không nên dùng lối hành văn cầu kỳ. Khi đánh giá tình hình, đề xuất dùng những sự kiện, số liệu khách hàng quan cùng công bằng. Tránh việc dùng trường đoản cú ngữ biểu hiện tính khinh suất một chiều họăc quá phô trương mà không tồn tại căn cứ vẫn làm cho tất cả những người đọc thiếu tin tưởng. Đối cùng với các báo cáo chuyên đề, có thể dùng bảng phụ lục nhằm tổng hợp những số liệu liên quan đến ngôn từ báo cáo, có thể lập bảng thống kê những biểu mẫu so sánh, những tài liệu tìm hiểu thêm trong phần phụ lục.

Đối cùng với các report quan trọng: Cần tổ chức triển khai cuộc họp hoặc hội nghị để đưa ý kiến đóng góp, xẻ sung, sửa đổi bản dự thảo report cho thống nhất với khách quan lại hơn.

4. Trình chỉ huy thông qua:

- Đối với bản báo cáo gửi lên cấp trên, report trước hội nghị, report chuyên đề… cần được có sự xét để mắt của lãnh đạo trước khi gửi nhằm thống độc nhất với những quyết định thống trị và những thông tin khác mà fan lãnh đạo chủ đạo đã hỗ trợ cho cấp trên hoặc hội nghị.

Xem thêm: Muốn Đo Công Suất Gián Tiếp Sử Dụng Câu 21, Cách Tính Công Suất Dòng Điện Xoay Chiều

- cuối cùng là câu hỏi ký, đóng góp dấu cùng gửi báo cáo đi, trường hợp là report khoa học tập thì tên tác giả phải ghi ngơi nghỉ đầu sau tên báo cáo và ko điền những mục khác ở phần tiêu đề như các báo cáo thông thường. Vấn đề gửi báo cáo trình cung cấp trên hoặc chuyển mang lại cơ quan khác thì phải tất cả công văn xuất xắc thư riêng gửi kèm theo.