Các Tướng Của Tào Tháo

     
Tào Tháo là một nhà thiết yếu trị, quân sự chiến lược kiệt xuất thời Tam Quốc, vày thế sát bên ông có nhiều đại mãnh tướng tá trung can nghĩa đảm giúp ông gây dựng đại nghiệp.
quan sát và theo dõi trên
*

Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn từ bỏ Nguyên Nhượng, là người Tiếu sinh sống Bái Quốc. Ông là danh tướng mạo thời cuối Đông Hán, một trong những công thần khai quốc bên Tào Ngụy thời Tam Quốc. Hạ Hầu Đôn là một trong những tướng sĩ theo Tào toá sớm nhất, thuộc Tào túa chinh chiến rất nhiều năm.

Bạn đang xem: Các tướng của tào tháo

Ông hết sức được Tào cởi tín nhiệm, thường phụ trách tiên phong, dẫn đầu lực lượng xông trộn trận mạc. Hạ Hầu Đôn được coi là Quan Vũ của Tào Ngụy, được xưng là Thần Quân, fan duy duy nhất được phép đi thông thường xe chiến mã với Tào Tháo, một vinh dự mà ngay đến những người bạn đồng hành như Điển Vi cũng không có được.

Trương Liêu

Trương Liêu

Trương Liêu từ bỏ Văn Viễn là tín đồ Mã Ấp, Nhạn Môn. Ông từng thao tác cho Đinh Nguyên, Đổng Trác cùng Lữ Bố. Sau trận chiến Hạ Bì bắt đầu quy thuận Tào Tháo, trở thành danh tướng trứ danh, chiến công lẫy lừng.

Đặc biệt là trong cuộc chiến Hợp Phỉ năm loài kiến An thứ 20, Trương Liêu dẫn 800 tướng tá sĩ tiến công 10 vạn đại quân của Tôn Quyền, khiến cho các tướng sĩ Đông Ngô tởm hoàng, Tôn Quyền chút nữa bị tóm gọn sống, fan Giang nam giới nghe chuyện phần nhiều khiếp vía, "trẻ con nghe thương hiệu Trương Liêu thì không dám khóc" đã trở thành một kỳ tích của nhân gian.

Trương Cáp

Trương Cáp.

Trương Cáp từ bỏ Tuấn Nghệ. Vào thời gian cuối thời Đông Hán, Trương Cáp gia nhập vào khởi nghĩa Khăn Vàng, sau quy phục ký Châu mục Hàn Phức, làm tứ Mã quân. Năm 191, Hàn Phức bị Viên Thiệu tiến công bại, Trương Cáp dẫn binh đầu sản phẩm quy thuận Viên Thiệu. Trương Liêu kế tiếp công phá Công Tôn Toản, lập được chiến công với thăng cấp cho lên làm cho Ninh Quốc Trung lang tướng.

Trong trận đánh Quan Độ, Trương Cáp nhiều lần bày mưu và khuyên Viên Thiệu tuy thế ông ta không nghe lời. Trận Ô Sào đại bại, Trương Cáp bị Quách Đồ sàm pha. Viên Thiệu vốn thiếu hụt quyết đoán tin lời Quách Đồ có ý sợ hãi Trương Cáp, dẫn tới việc Trương Cáp chạy lịch sự đầu quân mang đến Tào Tháo.

Từ đó về sau Trương Cáp cùng Tào tháo công Ô Hoàn, phá Mã Siêu, giáng Trương Lỗ, lập công liên tục. Đến lúc Tào Phi xưng đế, rước Trương Cáp có tác dụng Tả tướng tá Quân, phong Cáp có tác dụng Mạo hầu, dấn lệnh thuộc Tào Chân công đánh rợ Hồ, An Định, sau còn thuộc Hạ Hầu Thượng vây đánh Giang Lăng.

Đặc biệt là Công Nguyên 228, Trương Cáp cùng Tào Chân chống đỡ Gia mèo Lượng sinh hoạt phía Tây, vượt mặt quân Thục ở Nhai Đình, buộc địch phải rời khỏi Hán Trung. Đến năm Công Nguyên 231, ông dẫn quân đuổi tiến công quân Thục thì bị trúng thương hiệu tử trận. Trương Cáp là 1 trong những đại tướng khiến Lưu Bị với Gia mèo Lượng buộc phải kiêng sợ.

Hứa Chử

Hứa Chử

Hứa Chử từ là Trọng Khang, người Tiêu Huyện. Ông được miêu tả là thân cao tàm thước, eo rộng lớn mười vòng gang. Từ sau khoản thời gian Điển Vi tử trận, ông đa số phụ trách công việc đảm bảo an toàn Tào Tháo. Trong trận chiến Quan Độ, lúc phát hiện nay Từ Tha có thủ đoạn hành đam mê Tào Tháo, hẹn Chứ ra tay giết thịt sạch tự Tha cùng số đông thích khách.Trong trận Vị Thủy, hẹn Chử sở hữu trọng gần kề mũ sắt, che chở cho Tào tháo dỡ khỏi mưa tên, giúp Tào cởi sang sông an toàn. Thời điểm Tào toá qua đời, hứa hẹn Chử khóc mang đến thổ huyết. Sau đó Hứa Chử theo phục vụ đàn ông Tào túa là Tào Phi. Ông được phong là Vạn Tuế đình hầu. Đến thời Ngụy Minh Đế Tào Tuấn, ông được phong là Mâu hương thơm hầu. Ko lâu sau thì hứa Chử bệnh dịch mất, được phong là Tráng hầu.

Tào Nhân

Tào Nhân

Tào Nhân tự vẫn Hiếu, fan huyện Tiếu, Phái Quốc, là em thuộc họ của Tào Tháo, một danh tướng tá của Tào Ngụy thời Tam Quốc. Sau thua thảm ở cuộc chiến Xích Bích, Tào Nhân trấn thủ ngơi nghỉ Giang Lăng cản lại Chu Du hơn một năm.

Xem thêm: Ví Dụ Về Vật Chất Quyết Định Ý Thức Cho Ví Dụ, (Doc) Mối Quan Hệ Vật Chất Và Ý Thức Cho Ví Dụ

Năm 211, Tào Nhân gia nhập chiến dịch trấn áp những thế lực cát cứ Tây Lương của Mã vô cùng và Hàn Toại. Trong trận Đồng quan liêu ông đã lãnh đạo quân sĩ phòng vệ ải Đồng quan trước những cuộc tấn công của Tây Lương, tạo điều kiện cho thắng lợi của quân Tào.

Trong trận chiến Tương Phàn, Tào Nhân chặn lại các cuộc tấn công của quan Vũ, với Từ Hoảng giải vây khiến cho Quan Vũ nên rút lui. Sau thời điểm nhà Ngụy lập quốc, Tào Nhân được phong có tác dụng Xa tránh tướng quân, sau đổi thành Trần Hầu quản lý quân sự ghê Châu, Dương Châu và Ích Châu. Về sau ngày càng được Tào Phi trọng dụng phong làm Đại bốn mã. Năm 223 Tào Nhân từ trần ở tuổi 55, được truy nã phong là Trung Hầu.

Từ Hoảng

Từ Hoảng.

Từ Hoảng từ bỏ Công Minh, người Dương quận. Ban đầu ông là lãnh đạo kỵ binh của lực lượng Dương Phụng, sau khi Dương Phụng bị đại quân Tào tháo dỡ đánh bại, từ bỏ Hoảng mới đi theo Tào túa trải qua khôn cùng nhiều trận đánh như quan lại Độ, Xích Bích, Hán Trung, quan tiền Trung cùng lập được không ít đại công, đặc biệt là đánh bại quan tiền Vũ trong trận chiến Tương Phàn.

Khi tự Hoảng dẫn quân về trại, đích thân Tào Tháo ra phía bên ngoài thành để tiếp tiếp. Thấy quân của từ bỏ Hoảng răm rắp nghiêm chỉnh, Tào cởi khen rằng:"Từ tướng quân thiệt có phong thái như Chu Á Phu". Sau khoản thời gian Tào Phi xưng đế, từ bỏ Hoảng được gia công Hữu tướng mạo quân. Công Nguyên 227, tự Hoàng bệnh dịch mất, và cũng được phong hotline là Tráng Hầu.

Vu Cầm

Vu Cầm

Vu cầm cố tự Văn Tắc, là một trong võ tướng vào thời gian cuối thời Đông Hán. Trước là tay chân của Bào Tín, sau được tiến cử đến Tào Tháo. Trong lúc Trương Tú chế tạo phản đột kích Tào Tháo khiến quân Tào láo lếu lọan, Vu Cấm không rất nhiều trừng phát Thanh Châu Binh, bên cạnh đó còn lập trại chống giặc. Điều này khiến cho Tào tháo rất ưng ý ví Vu Cầm tựa như những danh tướng thời xưa.

Kiến An năm thiết bị 24 trong trận chiến Phan Thành, Vu Cầm do không thông suốt địa hình mà bại trận đầu mặt hàng Quan Vũ. Tiếp đến Vu cố gắng bị áp giải từ kinh Châu giao cho Đông Ngô. Đến năm Hoàng Sơ trang bị hai thì được Tôn Quyền thả về Ngụy. Giả dụ như năm kia Vu gắng không đầu sản phẩm Quan Vũ thì chắc rằng danh tiếng của ông đã vinh hoa hơn rồi.

Điển Vi

Điển Vi.

Điển Vi là người Kỷ Ngô quận Trấn Lưu. Ông là 1 mãnh tướng mạo của Tào dỡ thời cuối Đông Hán. Điển Vi gồm tướng mạo kiên hùng, sức mạnh hơn người. Ban đầu ông là tín đồ của Trương Mạo sau new đi theo Tào Tháo. Trong lúc Tào dỡ chinh phân phát Lữ tía bị bao vây tam hướng, chính vì sự trí lực và kiêu dũng của Điển Vi vẫn giải vây giúp Tào Tháo, lập được đại công, được Tào toá phong làm Đô Úy, hộ vệ bên cạnh.

Kiến An năm lắp thêm hai (Công Nguyên 197), Trương Tú phản bội Tào Tháo, Điển Vi một mình chống lại phản bội quân đảm bảo Chủ công, giết chết tương đối nhiều kẻ địch, nhưng sau cùng vì địch thủ vây hãm vượt đông mà tử trận.

Xem thêm: Sự Phân Hóa Thiên Nhiên Phân Hóa Bắc Nam Chủ Yếu Là Do, Thiên Nhiên Nước Ta Phân Hóa Theo Chiều Bắc

Mặc dù cơ hội đó Tào túa mất cả bé trưởng và con cháu nội tuy nhiên chỉ than khóc rằng:"Ta mất một bé trưởng, một cháu yêu, cũng không thật đau xót, chỉ tiếc nuối thương Ðiển Vi cơ mà thôi". Thậm chí một năm sau khi Tào Thào dẫn binh đi qua cố địa vẫn không núm được nước mắt cơ mà khóc lớn, lệnh binh lực dừng quân, lập tế vong linh Điển Vi. Nếu như Điển Vi không chết quá sớm, chắc hẳn rằng sử sách sẽ có thêm những thành tựu của ông hơn.