CÁCH DÙNG CÁC GIỚI TỪ

     

Giới từ bỏ trong tiếng Anh lộ diện ở phần lớn các câu nói tiếng Anh, bất kỳ là giờ đồng hồ Anh tiếp xúc hay học tập thuật.Ngoài ra, Giới từ là trường đoản cú hoặc nhóm từ thường được sử dụng trước danh từ bỏ hoặc đại từ để chỉ sự tương tác giữa danh từ bỏ hoặc đại tự này với những thành phần không giống trong câu. Vậy giới từ bao gồm vai trò gì so với việc học tiếng anh của bọn chúng mình nhỉ?

Download Now: Trọn cỗ 4000 từ vựng tiếng anh hay được dùng FREE

1. Định nghĩa về giới từ

Giới tự (Preposition) là hầu như từ (in, on, at,…) thường xuyên đứng trước danh từ, cụm danh tự hoặc danh đụng từ. Ví dụ:

I go khổng lồ the zoo on sunday.I was sitting in the park at 6pm.

Bạn đang xem: Cách dùng các giới từ

Ở lấy ví dụ 1 “sunday” là tân ngữ của giới trường đoản cú “on”. Ở lấy ví dụ 2, “the park” là tân ngữ của giới từ bỏ “in”.Chú ý: các bạn phải luôn luôn phân biệt trạng tự (adverb) với giới từ, vì thường khi 1 từ tất cả hai tính năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ phiên bản là Trạng tự thì không có tân ngữ theo sau.

2. Các loại giới từ

Dưới đây là một số qui tắc sử dụng của các loại giới từ thịnh hành trong giờ đồng hồ Anh:

Giới từ chỉ thời gian

Giới từCách sử dụngVí dụ
onngày trong tuầnon Thursday
intháng / mùathời gian trong ngàynămsau một khoảng thời hạn nhất địnhin August / in winterin the morningin 2006in an hour
atcho nightcho weekendmột mốc thời gian nhất địnhat nightat the weekendat half past nine
sincetừ khoảng thời gian nhất định trong vượt khứ mang đến hiện tạisince 1980
formột khoảng thời hạn nhất định tính từ vượt khứ mang đến hiện tạifor 2 years
agokhoảng thời hạn trong quá khứ2 years ago
beforetrước khoảng tầm thời gianbefore 2004
tonói về thời gianten to six (5:50)
pastnói về thời gianten past six (6:10)
to / till / untilđánh dấu bắt đầu và chấm dứt của khoảng chừng thời gianfrom Monday to/till Friday
till / untilcho đến khiHe is on holiday until Friday.

Xem thêm: Chủ Đề Quế Vân Tố Trường Giang Là 'Kẻ Ăn Rồi Quẹt Mỏ'

byin the sense of at the latestup to lớn a certain timeI will be back by 6 o’clock.By 11 o’clock, I had read five pages.

Giới từ chỉ vị trí

Giới từCách dùngVí dụ
inroom, building, street, town, countrybook, paper etc.car, taxipicture, worldin the kitchen, in Londonin the bookin the car, in a taxiin the picture, in the world
atmeaning next to, by an objectfor tablefor eventsvị trí mà các bạn làm nào đó (watch a film, study, work)at the door, at the stationat the tableat a concert, at the partyat the cinema, at school, at work
onattachedfor a place with a riverbeing on a surfacefor a certain side (left, right)for a floor in a housefor public transportfor television, radiothe picture on the wallLondon lies on the Thames.on the tableon the lefton the first flooron the bus, on a planeon TV, on the radio
by, next to, besidebên phải của người nào đó hoặc vật gì đóJane is standing by / next to / beside the car.

Xem thêm: Language Focus Unit 6: An Excursion Chuyến Tham Quan, Language Focus Unit 6 Lớp 10 Trang 71

undertrên bề mặt thấp rộng (hoặc bị bao phủ bởi) dòng khácthe bag is under the table
belowthấp hơn chiếc khác nhưng cao hơn nữa mặt đấtthe fish are below the surface
overbị che phủ bởi chiếc khácnhiều hơnvượt qua một cái gì đóput a jacket over your shirtover 16 years of agewalk over the bridgeclimb over the wall
abovevị trí cao hơn một cái gì đóa path above the lake
acrossvượt quabăng qua về phía bên kiawalk across the bridgeswim across the lake
throughsomething with limits on top, bottom và the sidesdrive through the tunnel
tomovement to person or buildingmovement lớn a place or countryfor bedgo khổng lồ the cinemago to London / Irelandgo to bed
intoenter a room / a buildinggo into the kitchen / the house
towardsmovement in the direction of something (but not directly khổng lồ it)go 5 steps towards the house
ontomovement to lớn the top of somethingjump onto the table
fromin the sense of where froma flower from the garden

Một số giới từ đặc biệt khác:

Giới từcách sử dụngví dụ
fromwho gave ita present from Jane
ofwho/what does it belong towhat does it showa page of the bookthe picture of a palace
bywho made ita book by Mark Twain
onwalking or riding on horsebackentering a public transport vehicleon foot, on horsebackget on the bus
inentering a oto / Taxiget in the car
offleaving a public transport vehicleget off the train
out ofleaving a oto / Taxiget out of the taxi
byrise or fall of somethingtravelling (other than walking or horseriding)prices have risen by 10 percentby car, by bus
atfor ageshe learned Russian at 45
aboutfor topics, meaning what aboutwe were talking about you

Download Now: Trọn cỗ 4000 tự vựng giờ đồng hồ anh thường được sử dụng FREE

*

Mong rằng với bài viết Giới từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh: bí quyết sử dụng, quy tắc nên biết này cũng góp ích cho các bạn 1 phần nào kia trong việc học tập với nghiên cứu.Cùng tham khảo thêm về những ngữ pháp tổng phù hợp trong giờ anh trên vienthammytuanlinh.vn nhé.