Cách Dùng Thì Quá Khứ Đơn

  -  

Thì vượt khứ đơn – Simple past là giữa những dạng thì cơ phiên bản và quan trọng đặc biệt nhất trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Muốn xuất sắc về ngữ pháp thì họ phải vậy chắc những kiến thức quan trọng liên quan mang lại dạng thì cơ phiên bản này.

Bạn đang xem: Cách dùng thì quá khứ đơn

1. Định nghĩa thì thừa khứ đơn – Simple past


2.Công thức thì quá khứ đối chọi (Simple past tense)3.Cách phân chia động từ làm việc thì thừa khứ đơn7.Bài tập áp dụng thì vượt khứ đơn 

Thì vượt khứ đơn (Simple Past) là dạng thì cơ bạn dạng nhất trong giờ Anh, dùng để miêu tả một hành vi đã xảy ra trong quá khứ hoặc vừa mới xong và thấu hiểu thời gian hành động đó xảy ra.

Ví dụ: 

We went khổng lồ the supermarket yesterday. (Ngày hôm qua công ty chúng tôi đã đi mang lại siêu thị)John didn’t come to school last week. (Tuần trước John đang không đến trường.)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

7.Bài tập vận dụng thì quá khứ đơn 

Bài 1: Viết những dạng thừa khứ của rượu cồn từ bất quy tắc.

1. Arise →

2. Awake →

3. Bear →

4. Have →

5. Bid→

Đáp án

1. Arise → arose

2. Awake → awoke

3. Bear → bore

4. Have → had

5. Bid→ bid

Bài 2: Đặt câu sống dạng quá khứ đơn

1. We mở cửa the window. →

2. You write an essay. →

3. John plays in the garden. →

4. Kerry does not speak Vietnamese. →

5. Vì you see the buffalo? →

Đáp án

1. We opened the window.

2. You wrote an essay.

3. John played in the garden.

4. Kerry did not speak Vietnamese.

5. Did you see the buffalo? 

Bài 3: chia động từ trong ngoặc sinh hoạt thì thừa khứ đơn

1. He (spend) ____ all his money last month.

2. Marry (not spend) ___________ any money on herself.

3. I (lend) __________ my pencil khổng lồ someone, but I can’t remember who it was now.

4. The waitress (tell)______ us lớn come back in one hours.

5. My father & I slowly (walk) ______ back to the car.

6. Then we (see) ______ a small flower store.

7. We (stop) in the grocery store & (buy) ______ some fruits.

8. That (be) ______ better than waiting for three hours.

9. My friends (have) ______ a great time in Qui Nhon last year. 

10. My vacation in Ben Tre (be)______ wonderful. 

Đáp án: 

1 – spent2 – didn’t spend3 – lend4 – told5 – waked
6 – saw7 – stopped8 – was9 – had10 – was

Bài 4: ngừng câu với was hoặc WERE.

1. I _____ happy.

2. You ____ angry.

Xem thêm: Please Wait - Các Trò Chơi Vận Động Mầm Non Hay Nhất Cho Trẻ

3. She ______ in nhật bản last week.

4. She ______ on holiday.

5. It _____ cold.

6. We ______ at school.

7. You _____ at the supermarket.

8. We _____ at home.

9. The mouse ____ on the roof.

10. The children _____in the garden.

Đáp án

1. I ___was__ happy.

2. You __were__ angry.

3. She ___was___ in nhật bản last week.

4. She __was____ on holiday.

5. It __was___ cold.

6. We __were____ at school.

7. You __were___ at the supermarket.

8. We __were___ at home.

9. The mouse __was__ on the roof.

Xem thêm: Học Từ Vựng Tiếng Nhật Bài 1, Từ Vựng, Ngữ Pháp Bài 1 Minna No Nihongo N5

10. The children __were___ in the garden.

Vậy là bài viết đã hỗ trợ những kiến thức và kỹ năng liên quan mang lại Thì vượt khứ đơn. vienthammytuanlinh.vn hy vọng các bạn sẽ sớm biết phương pháp phân biệt và thực hiện thành thạo dạng thì này.