Cách Sử Dụng Hàm Count Trong Excel Có Ví Dụ Chi Tiết

     
Excel mang đến vienthammytuanlinh.vn 365 Excel mang lại vienthammytuanlinh.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong các hàm thống kê, nhằm đếm con số ô thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí; ví dụ như để đếm chu kỳ một thành phố nhất định lộ diện trong list khách hàng.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm count trong excel có ví dụ chi tiết

Trong biểu mẫu đơn giản và dễ dàng nhất, COUNTIF cho biết:

=COUNTIF(Bạn muốn tìm sống đâu?, bạn muốn tìm quý hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm những ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi rất có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu giải pháp chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô làm sao sẽ được đếm.

Ví dụ: chúng ta có thể sử dụng một trong những như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một trường đoản cú như "táo".

COUNTIF chỉ áp dụng một tiêu chuẩn duy nhất. Thực hiện COUNTIFS nếu bạn có nhu cầu dùng nhiều tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này trong Excel, hãy coppy dữ liệu vào bảng bên dưới rồi ốp lại ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô chứa đào (giá trị vào A4) trong số ô từ bỏ A2 tới A5. Kết quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số apple (giá trị trong A2) với cam (giá trị trong A3) trong những ô từ A2 cho tới A5. Tác dụng là 3. Phương pháp này thực hiện COUNTIF hai lần để xác định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với cùng một biểu thức. Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 vào các ô từ B2 tới B5. Kết quả là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu cùng (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác cùng với () và cực hiếm trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Hiệu quả là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,") hoặc bằng (=) 32 và nhỏ hơn (

Các sự việc Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về giá trị sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp những chuỗi dài ra hơn 255 ký tự, hãy cần sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi dài khác").

Xem thêm: Công Thức Tính Độ Lệch Pha Giữa U Và I, Độ Lệch Pha Giữa U Và I

Không trả về kết quả khi bạn mong muốn đợi tất cả kết quả.

Đảm bảo tất cả ghi đối số criteria trong vệt ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp mặt lỗi #VALUE! lúc tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức có chứa hàm tham chiếu đến ô hoặc phạm vi vào một sổ làm việc đóng và những ô được tính toán. Để thiên tài này hoạt động, sổ làm việc khác phải được mở.

Những cách thực hành giỏi nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không khác nhau chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria ko phân biệt chữ hoa/thường. Nói phương pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký tự đại diện

Có thể sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—trong criteria. Một dấu chấm hỏi khớp cùng với một cam kết tự đơn lẻ bất kỳ. Một dấu sao khớp với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm lốt chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy nhập một vệt sóng (~) trước cam kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đang tìm đầy đủ trường hợp có "táo" với vần âm cuối cùng rất có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm giá trị văn bản, hãy đảm bảo an toàn dữ liệu ko chứa khoảng trắng ở đầu, khoảng trắng ở cuối, việc thực hiện không thống nhất vệt trích dẫn thẳng và cong hoặc ký kết tự ko in ra. Một trong những trường vừa lòng này, COUNTIF rất có thể trả về giá trị không mong muốn.

Thử sử dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, sử dụng phạm vi tất cả tên

COUNTIF cung cấp các phạm vi đang đặt thương hiệu trong công thức (chẳng hạn như =COUNTIF(trái cây,">=32")-COUNTIF(trái cây,">85"). Phạm vi có tên có thể bên trong trang tính hiện tại, một trang tính không giống trong thuộc sổ thao tác làm việc hoặc từ bỏ sổ thao tác khác. Để tham chiếu xuất phát điểm từ 1 sổ làm việc khác, sổ làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm các ô dựa trên màu phông chữ hoặc nền ô. Mặc dù nhiên, Excel cung cấp Hàm do fan dùng xác định (UDF) bằng cách sử dụng các thao tác vienthammytuanlinh.vn Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa trên màu phông chữ hoặc nền. Đây là lấy ví dụ như về cách chúng ta cũng có thể Đếm số ô bao gồm màu ô cầm thể bằng phương pháp sử dụng VBA.

Xem thêm: Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất 2019, Nghị Định 136/2020/Nđ


Bạn nên thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.