Cách Sử Dụng Thì Trong Tiếng Anh

  -  

Nắm vững cách sử dụng các thì trong giờ Anh chính là chìa khóa quan trọng giúp chúng ta rèn luyện ngữ pháp của môn nước ngoài ngữ này. Trong thực tế, kiến thức về các thì giờ đồng hồ Anh không quá phức tạp cùng đồ sộ. Mặc dù nhiên, giả dụ muốn khám phá kỹ càng thì hẳn là vẫn phải đề nghị đến một cách thức học tập với tiếp cận thật sự phù hợp.

Bạn đang xem: Cách sử dụng thì trong tiếng anh

Xem ngay đoạn phim bài giảng trọn bộ kiến thức và kỹ năng về thì.

Ngay sau đây, họ sẽ thuộc đi vào tìm hiểu cách dùng những thì trong tiếng Anh một cách rõ ràng nhất. Hi vọng, cùng với những thông tin này, việc học giờ Anh của bạn sẽ phần như thế nào trở nên thuận tiện và hiệu qua hơn.

Thì bây giờ đơn- Present simple

*

Công thức

Thể khẳng định: S + am/is/are + O (Đối với rượu cồn từ Tobe) hoặc S + do/does + V + O (Đối với động từ thường)

Thể tủ định: S+ am/is/are + not + O (Đối với rượu cồn từ Tobe) hoặc S + don’t/doesn’t + V + O (Đối với cồn từ thường)

Thể nghi vấn: Am/is/are + S + O? (Đối với cồn từ Tobe) hoặc Do/Does + S + V + O? (Đối với động từ thường)

Cách dùng

+ dùng để biểu đạt 1 chân lý hay 1 sự thiệt hiển nhiên, một hiện tượng kỳ lạ tự nhiên. Ví dụ: Mary comes from America.

+ mô tả một thói quen, một hành động có đặc thù lặp đi lặp lại tiếp tục ở hiện nay tại. Ví dụ: I often go to lớn school by bus.

+ mô tả năng lực của bé người. Ví dụ: She plays piano very well.

+ Dùng mô tả một chiến lược được bố trí trước trong tương lai gần giỏi có đặc điểm như thời khóa biểu, lịch trình. Trường thích hợp này hay được dùng với những động từ di chuyển.

+ mô tả sở thích, kiến thức của bé người

Dấu hiệu nhận biết

Trong câu sử dụng thì hiện tại đơn thường xuất hiện các dấu hiệu để nhận thấy là các trạng từ gia tốc như: always, every, often, generally, frequently,…

Video giảng cụ thể và bài xích tập thì bây giờ đơn.

Thì hiện tại tại tiếp nối – Present continuous tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + am/is/are + V-ing + O

Thể tủ định: S + am/is/are + not + V-ing + O

Thể nghi vấn: Am/is/are + S + V-ing + O?

Cách dùng

+ dùng để miêu tả 1 hành động đang xảy ra và kéo dãn dài một thời gian ở hiện tại tại. Ví dụ: phái mạnh is playing football now.

+ Thì lúc này tiếp diễn hay sử dụng ngay sau câu đề nghị, câu mệnh lệnh. Ví dụ: Look! The car is coming.

+ diễn tả 1 hành vi lặp đi lặp lại với phó từ Always, tuy thế thường là chỉ thói quen xấu. Ví dụ: She allways borrowing my money & then she doesn’t remember.

+ cần sử dụng để diễn tả 1 hành động sắp xẩy ra ở tương lai gần, một hành động có dự định trước. Ví dụ: She is coming tomorrow.

Dấu hiệu dìm biết

Dấu hiệu phân biệt thì hiện nay tại tiếp tục thường lộ diện các trạng từ bỏ chỉ thời hạn như: now, right now, at the moment,…

Lưu ý

Không thực hiện thì hiện tại tiếp diễn với những động trường đoản cú chỉ dấn thức chi giác như: tobe, see, hear, understand, like, want, know, love, smell, feel, seem, remember, forget,…

Video giảng cụ thể và bài bác tập thì lúc này tiếp diễn.

Thì hiện tại tại chấm dứt – Present perfect tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + Have/has + V-past participle + O

Thể tủ định: S + Have/has + not + V-past participle + O

Thể nghi vấn: Have/has + S + V-past participle + O?

Cách dùng

+ Diễm tả một hành vi đã xẩy ra hoặc chưa khi nào xảy ra ở 1 thời điểm không xác minh rõ trong quá khứ.

+ diễn tả 1 hành vi xảy ra trường đoản cú trong thừa khứ mà lại vẫn còn tiếp nối ở lúc này và tương lai.

+ Chỉ 1 hành động vừa xảy ra.

+ dùng thì hiện tại xong để nói về kinh nghiệm, trải nghiệm.

+ diễn tả sự lặp đi lặp lại có một hành hễ ở thừa khứ

+ Thì hiện tại tại xong xuôi được sử dụng với since, for

Since + mốc thời hạn bắt đâu

For + khoảng thời gian diễn ra hành động

Dấu hiệu dìm biết

Ngoài since và for, thì hiện tại tại chấm dứt còn hay sử dụng những dấu hiệu như: already, not…yet, just, ever, never, recently, before,…

Video giảng chi tiết và bài tập thì hiện nay tại xong tiếp diễn.

Thì hiện nay tại xong tiếp diễn – Present perfect continuous tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + have/has+ been + V-ing + O

Thể tủ định: S +have/has + not + been + V-ing + O

Thể nghi vấn: Have/has + S + been + V-ing + O

Cách dùng

+ dùng để nhấn to gan lớn mật tính thường xuyên của khoảng thời gian xảy ra một hành vi từ trong thừa khứ và vẫn liên tục ở hiện tại,có thể tới tương lai.

+ Chỉ hành động vừa xong nhưng ước ao nhấn mạnh tác dụng của hành vi đó.

Dấu hiệu thừa nhận biết

Khi tìm hiểu cách sử dụng những thì trong giờ đồng hồ Anh, về thì hiện tại ngừng tiếp diễn bạn cũng có thể nhận biết qua những dấu hiệu như: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far.

Thì quá khứ đối kháng – Past simple tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + was/were + O (động từ bỏ tobe) hoặc S + V-ed +O (động trường đoản cú thường)

Thể tủ định: S + was/were + not + O (động từ bỏ tobe) hoặc S + didn’t + V-ed + O (động trường đoản cú thường)

Thể nghi vấn: Was/were + S +O? (động tự tobe) hoặc Did + S + V-ed + O? ( đụng từ thường)

Cách dùng

+ Thì vượt khứ đối kháng dùng biểu đạt các hành động đã xảy ra và kết thúc trong vượt khứ với thời gian xác định. Ví dụ: I went lớn the library yesterday.

Xem thêm: Mèo Oggy Và Những Chú Gián Tinh Nghịch, Danh Sách Tập Phim

+ miêu tả các hành vi liên tiếp xẩy ra tại thời khắc trong vượt khứ.

+ Diển tả một hành động xen vào 1 hành vi khác đang xẩy ra ở trong vượt khứ.

Dấu hiệu dìm biết

Để nhận ra thì thừa khứ đơn, chúng ta có thể dựa vào các dấu hiệu: yesterday, yesterday morning, last week, last month, last night, last year.

Video giảng cụ thể và bài tập thì thừa khứ đơn.

Thì thừa khứ tiếp tục – Past continuous tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + was/were + V-ing + O

Thể lấp định: S + wass/were+ not + V-ing + O

Thể nghi vấn: Was/were + S + V-ing + O?

Cách dùng

+ dùng để biểu đạt các hành động xảy ra thuộc lúc. Nhưng lại hành động đầu tiên đã xảy ra sớm hơn và đang liên tiếp thì hành vi thứ nhị xảy ra.

+ Thì quá khứ tiếp diễn chỉ hành động xảy ra tại một thời điểm xác định trong vượt khứ. Ví dụ: I was doing homework at 9.00 last night.

+ diễn đạt 1 hành vi đang xẩy ra thì có hành vi khác xen vào trong quá khứ.

Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu thừa nhận biết chúng ta có thể tham khảo khi tò mò cách sử dụng những thì trong giờ Anh. Cùng với thì quá khứ tiếp diễn, đó là: while, at that very moment, at 10.00 last night, và this morning, at this time + thời gian quá khứ,…

Thì vượt khứ hoàn thành – Past perfect tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + had + V-past participle + O

Thể tủ định: S + had not + V-past participle + O

Thể nghi vấn: Had + S + V-past participle + O?

Cách dùng

+ Thì thừa khứ xong dùng nhằm chỉ 1 hành động đã xảy ra và hoàn thành trong quá khứ trước một hành động khác cũng đã xảy ra và chấm dứt trong thừa khứ. Ví dụ: I had read book before went khổng lồ bed last night.

+ mô tả về 1 hạnh hễ đã hoàn thành trước 1 thời điểm khác trong thừa khứ.

Dấu hiệu thừa nhận biết

Để nhận thấy thì quá khứ trả thành, chúng ta cũng có thể dựa vào những dấu hiệu sau: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for, until then,….

Video bài xích giảng và bài xích tập về thì vượt khư trả thành.

Thì thừa khứ hoàn thành tiếp diễn – Past perfect continuous tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + had + been + V-ing + O

Thể đậy định: S + had not + been + V-ing + O

Thể nghi vấn: Had + S + been + V-ing + O?

Cách dùng

+ Thì thừa khứ ngừng tiếp diễn dùng làm nhấn dũng mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã xẩy ra trong quá khứ và ngừng trước 1 hành động khác cũng xẩy ra và kết thúc trong vượt khứ.

+ biểu đạt về 1 hành vi xảy ra liên tiếp trước 1 thời điểm trong thừa khứ.

Dấu hiệu dìm biết

Về cách sử dụng những thì trong giờ đồng hồ Anh, cùng với thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn bạn có thể nhận biết trải qua các lốt hiệu: until then, by the time, prior to lớn that time, before, after,…

Thì tương lai đối chọi – Simple future tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + shall/will + V – infinitive + O

Thể phủ định: S + shall/will + not + V-infinitive + O

Thể nghi vấn: Shall/will + S + V-infinitive + O?

Cách dùng

+ Dùng để tham gia đoán một hành động rất có thể xảy ra trong tương lai. Trường vừa lòng này, chúng ta cũng có thể dùng cấu tạo will hoặc be going to. Khi bạn chỉ hành vi có ý định trước, các bạn dùng be going to, không sử dụng will.

+ Dự đoán không tồn tại căn cứ xác định.

+ Thì tương lai đối kháng dùng chỉ 1 dự đinh đột nhiên xuất xảy ra ngay lúc nói.

+ biểu đạt sự tự nguyện hoặc sẵn sàng, lời hứa hẹn hẹn, đề xuất hay ăn hiếp dọa

Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhận thấy thìtương laiđơn: next time, next week, tomorrow, next year, in the future, in + thời gian,…

Video bài giảng cụ thể và bài xích tập thì sau này đơn.

Thì tương lai tiếp nối – Future continuous tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + shall/will + be + V-ing + O

Thể phủ định: S + shall/will + not + be + V-ing + O

Thể nghi vấn: Shall/will + S + be + V-ing + O?

Cách dùng

Về giải pháp sử dụng những thì trong giờ Anh, với thì tương lai tiếp tục là dùng để làm chỉ các hành động sẽ xẩy ra ở 1 thời điểm khẳng định trong tương lai. Hoặc cũng có thể dùng để chỉ 1 hành vi đang xảy ra sau đây thì có hành vi khác xen vào.

Dấu hiệu nhận biết

Nhận biết thì tương lai tiếp diễn rất có thể dựa vào những dấu hiệu sau vào câu: in the future, next year, next week, next time, and soon.

Thì tương lai dứt – Future perfect tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + shall/will + have + V-past Participle

Thể che định: S + shall/will + not + have +V-past participle

Thể nghi vấn: Shall/will + S + have + V-past participle?

Cách dùng

+ sử dụng chỉ 1 hành động hoàn thành trước một thời điểm khẳng định trong tương lai

+ diễn đạt 1 hành động dứt trước 1 hành động khác vào tương lai

Dấu hiệu dấn biết

Thì tương lai dứt thường đi cùng những từ: prior to lớn the time, by, by the time, by the over of + thời hạn trong tương lai,…

Thì tương lai xong tiếp diễn – Future perfect continuous tense

*

Công thức

Thể khẳng định: S + shall /will + have been + V-ing + O

Thể tủ định: S + shall/will + not + have been + V-ing + O

Thể nghi vấn: Shall/will + S + have been + V-ing + O?

Cách dùng

Dùng để chỉ 1 hành động xảy ra từ trong thừa khứ, tiếp diễn thường xuyên đến 1 thời điểm đến trước ở tương lai.

Xem thêm: Lùi Thì Câu Tường Thuật Gián Tiếp, Câu Tường Thuật, Câu Tường Thuật (Reported Speech)

Dấu hiệu nhận biết

Trong câu sử dụng thì tương lai xong tiếp diễn thường sẽ có chứa: For + khoảng thời hạn + by/before + mốc thời gian trong tương lai: by then, by the time,…

Tóm lại

Trên đây là một số kỹ năng và kiến thức cơ bản xoay quanh giải pháp sử dụng các thì trong giờ Anh được Anh ngữ Athena tổng hòa hợp từ tài liệu bao gồm quy cùng với độ chuẩn chỉnh xác cao. Hi vọng, dựa vào đây các bạn sẽ có được thêm tin tức hữu ích để ship hàng cho việc rèn luyện ngữ pháp giờ Anh thêm phần hiệu quả.

Bài tập về các thì trong tiếng Anh

Link tải: bài bác tập về các thì trong tiếng Anh