9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

  -  
Văn phong thoải mái, 1vs1Nữ chính đo đắn xấu hổ, vì nạp năng lượng nam chính mà không từ thủ đoạn.Tính cách của người vợ chính vặn vẹo vẹo, đừng bắt chước, thật đó.

lưu ý : Nền đa số của mẩu chuyện này là phần đa giấc mơ, với trong suy nghĩ của đàn bà chính thì các giấc mơ này sẽ không làm sợ hãi tới ai, mà không dừng lại ở đó nó còn cứu được tính mạng của con người của cô phải trong một số trong những tình huống cô bé chính xử lý không được nhân hậu, xuất sắc bụng gì đâu, cô vẫn làm tất cả để cứu mạng mình. Ngoài ra, truyện còn có rất nhiều cảnh 18+, bạn hãy xem xét kỹ trước lúc đọc.  Nếu các bạn đã đọc lưu ý rồi nhưng mà thấy cảm thấy không được sức chịu đựng đựng thì cứ dễ chịu và thoải mái đi ra, đừng rứa đọc tiếp rồi nói lời cay đắng, ân oán trách em nó có tác dụng gì.

mục lục

Giấc mộng 1: Tống tráng sĩ – Lần đầu gặp gỡ trên núi 

*

chương 1 ♥ chương 2 ♥ chương 3

chương 4 ♥ chương 5 ♥ chương 6

chương 7 ♥  chương 8 ♥ chương 9

chương 10 ♥ chương 11 ♥ chương 12

chương 13  ♥ chương 14 ♥ chương 15

chương 16.1 ♥  chương 16.2

Giấc mộng 2: Tống nhị thúc – Cẩn thận!

*

chương 17 ♥ chương 18 ♥ chương 19 .1 – 2

 chương 20 ♥ chương 21 ♥ chương 22

 chương 23 ♥ chương 24 ♥ chương 25

 chương 26 ♥ chương 27 ♥  chương 28

chương 29 ♥  chương 30

Giấc mộng 3: Tống trang bị tể – giày vò mặt hàng xóm

*

chương 31 ♥ chương 32 ♥ chương 33

 chương 34 ♥ chương 35 ♥ chương 36

chương 37: phần 1 – phần 2

chương 38: phần 1 – phần 2

chương 39: phần 1 – phần 2

 chương 40: phần 1 – phần 2

Giấc mộng 4: Tống đăng sư – bên dưới ánh trăng thơ mộng

*
chương 41 ♥ chương 42

chương 43: phần 1 – phần 2

chương 44: phần 1 – phần 2

chương 45: phần 1 – phần 2

chương 46: phần 1 – phần 2

chương 47: phần 1 – phần 2

chương 48: phần 1 – phần 2

chương 49: phần 1 – phần 2

chương 50: phần 1 – phần 2

Giấc mộng 5: Tống đại ca – nghìn dặm nhân duyên

*

chương 51: phần 1 – phần 2

chương 52: phần 1 – phần 2

chương 53 – chương 54: phần 1 – phần 2

chương 55 – chương 56: phần 1 – phần 2

chương 57 – chương 58: phần 1 – phần 2

chương 59: phần 1 – phần 2

chương 60: phần 1 – phần 2

Giấc mộng 6: Tống thiếu gia – Vừa gặp mặt đã yêu

*
  chương 61 – chương 62

chương 63 – chương 64

từ chương 65 trở đi: https://khongtheyeu.vienthammytuanlinh.vn.com/9-giac-mong-xuan-cua-nu-hai-hoa-tac/