Chứng Kiến Tiếng Anh Là Gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vvienthammytuanlinh.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
witness
*
witness<"witnis>danh từ bỏ sự làm cho chứng; lời chứng; dẫn chứng to hotline someone to lớn witness gọi tín đồ nào ra làm chứng to give witness on behalf of an accused person đưa ra lời hội chứng bênh vực một bị cáo his ragged clothes were (a) witness khổng lồ his poverty quần áo rách nát tả tơi của anh ta là vật chứng cho sự nghèo khổ của anh ta như eye-witness the witnesses of an accident phần đông người tận mắt chứng kiến một tai nạn I was a witness khổng lồ their quarrel tôi là người chứng kiến cuộc biện hộ lộn của họ (pháp lý) nhân chứng, tín đồ làm hội chứng to be called as a witness được hotline ra làm chứng witness for the defence; defence witness nhân bệnh cho bị đơn witness for the prosecution; prosecution witness nhân hội chứng cho bên nguyên the witness was cross-examined by the defending counsel nhân triệu chứng được qui định sư bào chữa cho đối triệu chứng will you act as witness lớn the agreement between us? anh làm triệu chứng cho hòa hợp đồng giữa cửa hàng chúng tôi được không? to lớn bear witness lớn something hỗ trợ bằng chứng cho dòng gì; chứng thực He/His evidence bore witness to lớn my testimony minh chứng của anh ta đưa ra đã xác thực cho lời khai của tớ the new housing bears witness to the energy of the Council chương trình cấp cho nhà bắt đầu đã chứng minh năng lực của Hội đồng ngoại cồn từ chứng kiến to witness an accident, a murder chứng kiến một tai nạn, một án mạng we were witnessing the most important scientific development of this century chúng ta đang tận mắt chứng kiến bước tiến đặc biệt quan trọng nhất về khoa học trong chũm kỷ này (pháp lý) làm triệu chứng to witness a signature/will làm triệu chứng cho một chữ ký/di chúc khổng lồ witness the signing of a contract làm triệu chứng cho bài toán ký một hợp đồng khổng lồ witness the signing of a contract làm triệu chứng cho vấn đề ký một hợp đồng (to witness to lớn something) (pháp lý) chuyển ra bằng chứng về cái gì trước toà án; đối bệnh to witness to the truth of a statement đối bệnh những lời khai là đúng sự thật
*
/"witnis/ danh từ sự làm hội chứng to hotline someone to lớn witness gọi bạn nào ra làm triệu chứng bằng chứng, triệu chứng cớ, bằng cớ; vật làm chứng; lời khai làm triệu chứng to bear witness to lớn làm dẫn chứng cho in witness of để triển khai bằng mang lại người tận mắt chứng kiến ((thường) eyes witness) the witness of an accident người tận mắt chứng kiến một tai nạn (pháp lý) nhân chứng, người làm bệnh witness for the defence nhân hội chứng cho bên bị tín đồ chứng nhận, fan làm chứng (trong đn từ, tờ khai) ngoại rượu cồn từ chứng kiến lớn witness an accident tận mắt chứng kiến một tai nạn thương tâm triệu chứng tỏ, nhằm lộ ra, thể hiện her place face witnessed her agitation sắc đẹp mặt tái mét chứng tỏ cô ta bối rói (pháp lý) làm bệnh cho lớn witness the good intention of làm bệnh cho ý định tốt của ký ghi nhận to witness a will ký ghi nhận một tờ di thư nội động từ làm triệu chứng to lớn witness for an accused person làm chứng gỡ tội cho một người bị cáo chứng thực

*

kimsa88
cf68