CÔNG THỨC HÓA ĐẠI CƯƠNG

     

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu phương pháp môn hóa học đại cương. Tư liệu này gởi đến các bạn những công thức tương quan đến hóa học đại cương, bao gồm cả những phương pháp cho sẵn trong đề thi.

Bạn đang xem: Công thức hóa đại cương


*

Nguyễn Vina, gia sư môn HÓA ĐẠI CƯƠNG,Hóa Phân tích cùng Xác suất–Thống kêFacebook/ Điện thoại: 0165 203 2126 Trang 1/4CHƯƠNG TRÌNH HỌC MÔN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG lưu lại ý: Những phương pháp cho sẵn vào đề thi được lưu lại (*)CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CƠ BẢN MDạng 1: Tính đương lượng hóa học CT: Đ = nDạng 2: Tính khối lượng, số mol một hóa học trong phản ứngCT: m =NĐV, NAVA=NBVB, N =CM.nDạng 3: Pha dung dịch tiêu chuẩn từ dung dịch nơi bắt đầu CT: N1V1=N2V2CHƯƠNG II: NHIỆT ĐỘNG HỌCDạng 1: biến đổi thiên nội năng CT: ΔU = ΔH - PΔV = ΔH – ΔnRT (*)a)Tính ΔU , ΔHb)So sánh ΔU với ΔH (dựa vào Δn)Dạng 2: xác định năng lượng tự do đẳng áp,chiều phản nghịch ứngCT: ΔG = ΔH– T. ΔS (*)a)Làm quen thuộc với phương pháp tính ΔS, ΔGb)Tính ΔG, khẳng định chiều phản ứng nhờ vào ΔG HDạng 3: xác định nhiệt độ thỏa mãn điều kiện nhất mực CT: ΔG > SDạng 4: Tính nồng độ, áp suất khí của bội phản ứngCT: ΔG = ΔH– TΔS = -RTlnKp (*) ; Kp=Kc. ( RT ) n (*)Dạng 5: Tính ΔHưa)Dựa vào phương trình phản bội ứngb)Dựa vào sinh nhiệt, thiêu nhiệt những chất NGUYỄN VINA CHÚC CÁC BẠN ÔN VÀ THI TỐT VÌ MỘT VNUA KHÔNG AI HỌC LẠI, KHÔNG AI CẦN GIA SƯNguyễn Vina, gia sư môn HÓA ĐẠI CƯƠNG,Hóa Phân tích với Xác suất–Thống kêFacebook/ Điện thoại: 0165 203 2126 Trang 2/4CHƯƠNG III: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC  vận tốc phản ứng, những yếu tố tác động đến tốc độ phản ứng  cân đối hóa họcDạng 1: Sự thay đổi của tốc độ phản ứng khi chuyển đổi thể tích của hệCT: v = kc .m.

Xem thêm:
Sơ Lược Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Cùng Chu Kì Với Natri Là

n v = kp.

Xem thêm: Kho Tài Liệu, Giáo Án Tích Hợp Liên Môn Ngữ Văn 12 Trường Thpt Thạch Thành 4

PAm . PBn k 2 t1 v2 (t 2  t1)Dạng 2: Hệ thức Van-hôp CT:  n = = = cùng với n = (*) k1 t 2 v1 10a)Tốc độ làm phản ứng chuyển đổi khi thay đổi nhiệt độ (khi cho γ, Eh, ΔT)b)Thời gian bội nghịch ứng biến đổi khi chuyển đổi nhiệt độ (khi mang đến γ, Eh, ΔT) k2 Eh 1 1Dạng 3: Tính tích điện hoạt hóa (Eh) CT: ln = .( - ) (*) k1 R T1 T 2Dạng 4: cân bằng hóa họca)Sự di chuyển của của một phản bội ứng khi đổi khác áp suất, sức nóng độ, nồng độ(dựa vào ΔH, Δn, C)b)Tính nồng độ những chất khí của cân đối hóa học, tính Kc kt C  .D  phường qCT: Kc = = m n kn A .B CHƯƠNG IV: DUNG DỊCHDạng 1: bài bác toán liên quan đến áp suất thẩm thấuTính P, m, M? CT: P=R.T.C (*) (C=n/V, n=m/M)Dạng 2: Định giải pháp Raun II về độ tăng,giảm ánh nắng mặt trời sôi của hỗn hợp mCT:  t = K.C=K. (*) MDạng 3: Tính T, s (theo g/l hoặc mol/l), số mol hóa học tan trong 1 lít TRÊN ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNGNguyễn Vina, thầy giáo môn HÓA ĐẠI CƯƠNG,Hóa Phân tích với Xác suất–Thống kêFacebook/ Điện thoại: 0165 203 2126 Trang ba phần tư TAmBnCT: s = mn (*) m m .n nDạng 4: Tính pH, độ năng lượng điện li α nđ Cđ KđCT: α %= .100= .100, α= no teo CoDạng 5: Tính pH của dung dịcha)pH của axit mạnh, bazo táo bạo (hoặc láo hợp)CT: pH= -log H   (*) pOH= -log OH   (*) (pH+pOH = 14) (*)b)pH của axit yếu hèn (trung bình), bazo yếu ớt (trung bình)CT: pH= ½pKa -1/2logCa (*) pOH= ½pKb – ½ logCb (*) (pKa+pKb = 14) (*)c)pH của hỗn hợp đệm (hơn kém 1 H  ) CbCT: pH= pKa + log (*) Cad)pH của muối bột axit yếu với bazo mạnh(nếu xem như là bazo yếu hèn tính như phần b), muốiaxit mạnh và bazo yếu(nếu xem như là axit yếu hèn tính như phần b) 1 1 1 1CT: pH=7+( pKa + logCmuối) pH=7-( pKb+ logCmuối) 2 2 2 2e)pH của hỗn hợp 2 axit yếu hèn và mạnh mẽ hoặc 2 bazo yếu và mạnhDạng việc ngược: mang lại pH tính nồng độ, khối lượngDạng 6: Sự biến hóa màu của thông tư (quỳ tím, phenolphthalein) khi cho vào mộtdung dịch (axit, bazo, trung tính), phân tích và lý giải bằng phương trình hóa họcCHƯƠNG V: ĐIỆN HÓA HỌCDạng 1: Tính núm điện cực 0,059a)Điện cực kim loại CT: ɛ =  0 + log C Mn (*) n TỰ HÀO SINH VIÊN VNUA – HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMNguyễn Vina, gia sư môn HÓA ĐẠI CƯƠNG,Hóa Phân tích cùng Xác suất–Thống kêFacebook/ Điện thoại: 0165 203 2126 Trang 4/4b)Điện rất oxi hóa – khử CT: ɛ =  0 + 0,059 log oxh  n kh 0 bao gồm thể tác động bởi pH môi trườngVí dụ 1: MnO4  +8 H  +5e  Mn 2 +4H2O 0,059 MnO4 . H  8CT:  MnO4 / Mn 2= oMnO4/ Mn2 + 5 log Mn2 Ví dụ 2: Cr 2O7 2 +14 H  +6e  2 Cr 3 +7H2O 0,059 Cr 2O72 . H  14CT:   Cr 2O 72 / 2Cr 3 = oCr 2O72/ 2Cr3 + 6 log Cr 3 Dạng 2: Tính suất điện cồn củaa) Pin có 2 năng lượng điện cực kim loại : CT: E =   -  b) Pin lão hóa – khử : CT: E =  1 -  2c) sạc pin nồng độ: CT: E = 0,059 log Mn  n Mn Dạng 3: luật lệ α, khoảng chừng oxi hóa của một chất ɛ1