Công Thức Quá Khứ Tiếp Diễn

     

Trong giờ Anh, thì thừa khứ tiếp tục là một trong các 12 thì đặc biệt của ngữ pháp. Việc nắm bắt được cấu trúc, biện pháp dùng của thì vượt khứ tiếp diễn, giải pháp phân biệt với các thì khác sẽ phần nào giúp bạn thuận tiện hơn trong các bài tập giờ Anh. Nội dung bài viết này Step Up đã tổng hợp tất tần tật kiến thức về thì vượt khứ tiếp diễn: cấu trúc, biện pháp sử dụng, một vài dấu hiệu phân biệt đồng thời là bài tập áp dụng thực tế. Hãy cùng khám phá nhé!


1. Định nghĩa thì quá khứ tiếp nối trong tiếng Anh

Thì thừa khứ tiếp nối (past continuous) hay được áp dụng để nhấn mạnh tình tiết hay quá trình của sự vật, vấn đề hoặc thời hạn sự vật, sự việc diễn ra trong vượt khứ có đặc thù kéo dài.

Bạn đang xem: Công thức quá khứ tiếp diễn

Ví dụ:

What was she talking about?

Cô ta đang nói tới điều gì?

At 8 p.m yesterday, he was calling his wife.

Vào thời điểm 8 giờ buổi tối qua, anh ấy đang hotline cho vk của anh ấy.

He was playing clip games while she was watching TV.

Anh ta đang chơi trò chơi điện tử lúc cô ấy coi TV.


XEM SÁCH NGỮ PHÁP NGAY

2. Cấu tạo thì thừa khứ tiếp diễn

Cấu trúc thì vượt khứ tiếp diễn hệt như thì bây giờ tiếp diễn, trong đó động tự tobe được thay đổi về thể quá khứ là was/were.

*
*
*

Một số dạng bài xích tập về thì vượt khứ tiếp nối và thì quá khứ đơn

Bài 1: phân chia động từ sinh sống thì vượt khứ tiếp diễn hoặc vượt khứ 1-1 thích hợp

1. James saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting him last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last March.

5. While people were talking khổng lồ each other, she read/ was reading her book.

6. My brother was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the các buổi tiệc nhỏ last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 10 p.m. Yesterday.

Bài tập 2: Sửa lỗi sai trong những câu sau (quá khứ đối chọi và quá khứ tiếp diễn)

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she bởi while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend & I go khổng lồ the beach on the bus.

9. While I am listening khổng lồ music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

Bài tập 3: chấm dứt các câu sau thực hiện thì quá khứ đối chọi và quá khứ tiếp diễn

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. You/ have/ a/ good/ time?

6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

Bài tập 4: Biến đổi các câu sau sang che định, câu hỏi và vấn đáp các câu hỏi đó.

Xem thêm: Đọc Truyện Chi Phí Ngân Hàng, Chi Phí Ngân Hàng (New Version)

1. She was planting flowers in the garden at 5 p.m yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

2. They were working when the monster came yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

3. She was listening to music while her mother was making a cake.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

4. Linh was riding her bike when we saw her yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

5. He was playing trò chơi when his monster went into the room.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

Xem thêm: Thế Nào Là Hình Lăng Trụ Đều, Tứ Giác Đều, Lục Giác, Lăng Trụ Đều Là Gì

– ………………………………………………………………….