Danh từ bất quy tắc trong tiếng anh

     

Như chúng ta đã biết, trong giờ Anh tất cả hai loại danh từ là số các và số ít. Ở số những lại được tạo thành hai loại nhỏ tuổi hơn là có quy tắc với không quy tắc. Phần nhiều danh từ số các bất nguyên tắc trong giờ đồng hồ Anh thường gây khó khăn khăn cho những người học. Để lưu giữ và làm được bài bác tập dạng này, các bạn chỉ tất cả một cách là học tập thuộc lòng chúng.

Bạn đang xem: Danh từ bất quy tắc trong tiếng anh


*

Trong nội dung bài viết dưới đây, Tài liệu IELTS đã tổng hợp phần lớn danh từ giờ đồng hồ Anh số những bất quy tắc, các bạn chỉ cần lấy giấy cây bút lưu lại cùng học dần dần qua mỗi ngày. Chúng ta theo dõi nhé.


Nội dung chính

2 Danh tự số nhiều bất quy tắc trong tiếng Anh3 những phương pháp chuyển danh từ bỏ số không nhiều thành số nhiều4 bài bác tập vận dụng

Cách đưa danh trường đoản cú số không nhiều sang số nhiều

Thông thường, để gửi danh trường đoản cú số ít sang dạng số nhiều, bọn họ có nhì quy tắc:

Khi các danh trường đoản cú tận cùng bằng s, x, ch, sh, ta thêm -es vào đuôi của chúng.

Ví dụ: glasses, boxes, watches, brushes,…

Các trường hợp sót lại thêm -s vào sau các danh từ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Học Tập Chuyên Đề 2018 Dành Cho Cán Bộ, Đoàn Viên, Thanh Niên

Ví dụ: cats, dogs, umbrellas,…

Tuy nhiên, tiếng Anh là ngôn ngữ không phải môn học. Cũng chính vì thế đang có một số trong những trường phù hợp ngoại lệ. Các bạn hãy quan sát và theo dõi phần dưới để hiểu thêm chi tiết.

Danh trường đoản cú số các bất luật lệ trong giờ Anh

Tổng hợp rất nhiều danh từ gồm dạng số ít với số các giống nhau

sheep /ʃiːp/ ( con cừu)deer /dɪər/ ( bé nai)fish /fɪʃ/ ( bé cá)swine /swaɪn/ ( con lợn)grouse /ɡraʊs/ ( con gà rừng)salmon ( cá hồi)aircraft /ˈeə.krɑːft/ ( vật dụng bay)trout /traʊt/ ( cá hồi)plaice /pleɪs/ ( thờn bơn sao)craft /krɑːft/ ( tàu, thuyền)squid /skwɪd/ ( cá chép)carp /kɑːp/ ( mực ống)

Các danh từ chỉ có vẻ ngoài số nhiều

Các nhiều loại trang phục: pants (cái quần), pyjamas, jeans (quần jean), trousers (quần tây),…Những luật pháp hay thiết bị bao hàm 2 phần: scissors (cây kéo), glasses (cặp kính), pincers (càng cua), scales (gam nhạc), binoculars (ống nhòm), tongs (kẹp gắp),…Một số danh từ khác: arms ( vũ khí), goods ( mặt hàng hóa), clothes ( quần áo), savings ( tiền tiết kiệm), riches ( tài sản), stairs ( cầu thang),…

Một số danh từ tất cả hai vẻ ngoài số những với nhì nghĩa khác nhau

brother ( anh/em trai) → brothers ( các anh/ những em trai) / brethren ( đạo hữu/ lũ )cloth ( vải) → clothes ( quần áo)/ cloths ( các mảnh vải)penny ( đồng xu) → pennies ( các đồng xu)/ pence ( số chi phí xu)staff ( nhân viên) → staffs ( những nhân viên)/ staves ( các khuông nhạc)

Những danh từ biến hóa khi sinh sống dạng số nhiều

man /mæn/ -> men /men/ : bọn ôngwoman /ˈwʊm.ən/ -> women /ˈwɪm.ɪn/: bầy bàtooth /tuːθ/ -> teeth /tiːθ/: răngfoot /fʊt/ -> feet /fiːt/: bàn chânchild /tʃaɪld/ -> children /ˈtʃɪl.drən/: trẻ con emmouse /maʊs/ -> mice /maɪs/: bé chuộtlouse /laʊs/ -> lice /laɪs/: nhỏ rậngoose /ɡuːs/ -> geese /ɡiːs/: con ngỗngperson /ˈpɜː.sən/ -> people /ˈpiː.pəl/: nhỏ ngườiox /ɒks/ -> oxen /ɔksn/: nhỏ bòCactus /’kæktəs/ -> cacti /ˈkæk.taɪ/: xương rồngOctopus /ˈɒk.tə.pəs/ -> octopi /ˈɒk.tə.pi/ : bạch tuộcLeaf /liːf/ -> leaves /liːvz/: chiếc láKnife /naɪf/ -> knives: con daowolf /wʊlf/ -> wolves: chó sói

Một số danh từ bỏ số nhiều xuất phát điểm từ tiếng Hy Lạp

Một số danh từ đặc biệt thường có bắt đầu xuất xứ từ giờ đồng hồ Hy Lạp hoặc giờ Latin, chúng tất cả dạng số nhiều giống hai tiếng này.

formula /ˈfɔː.mjə.lə/ -> formulas, formulare /ˈfɔː.mjə.liː/: công thứcalumna /əˈlʌm.nə/ -> alumnae: phái nữ sinhvertebra /ˈvɜː.tɪ.brə/ -> vertebrae, vertebras: xương sốngfocus /ˈfəʊ.kəs/ -> foci, focuses /ˈfəʊ.saɪ: tiêu điểmcactus /’kæktəs/ -> cacti /ˈkæk.taɪ/: xương rồngfungus /ˈfʌŋ.ɡəs/ -> fungi /ˈfʌŋ.ɡaɪ/, funguses: nấmbacterium /bækˈtɪə.ri.əm/ -> bacteria /bækˈtɪə.ri.ə/: vi khuẩncurriculum /kəˈrɪk.jə.ləm/ -> curricula UK/kəˈrɪk.jə.lə/: lịch trình giảng dạydictum /ˈdɪk.təm/ -> dicta /ˈdɪk.tə/: châm ngôndatum /ˈdeɪ.təm/ -> data /ˈdeɪ.tə/: dữ liệucriterion /kraɪˈtɪə.ri.ən/ -> criteria /kraɪˈtɪəri.ə /: tiêu chuẩnphenomenon /fəˈnɒm.ɪ.nən/ -> phenomena /fəˈnɒm.ɪ.nə/: hiện tượngdogma /ˈdɒɡ.mə/ -> dogmata: giáo lýstigma /ˈstɪɡ.mə/ -> stigmata /ˈstɪɡ.mə.tə/: vết, đốmbasis /ˈbeɪ.sɪs/ -> bases /ˈbeɪ.siːz/: nền tảngcrisis /ˈkraɪ.sɪs/ -> crises /ˈkraɪ.siːz/: mập hoảnganalysis /əˈnæl.ə.sɪs/ -> analyses /əˈnæl.ə.siːz/: sự phân tíchhypothesis /haɪˈpɒθ.ə.sɪs/ -> hypotheses /haɪˈpɒθ.ə.siːz/: giả thuyết

Những phương pháp chuyển danh tự số ít thành số nhiều

Đối với các danh từ bao gồm tận thuộc là y

Đối với rất nhiều danh từ bao gồm âm y đứng ở cuối với trước y là 1 trong phụ âm, ta thay đổi y quý phái i rồi thêm “s” hoặc “es”. Ví dụ: lady → ladies, thành phố → cities, baby → babies.Đối với đa số danh từ có tận cùng là y, nhưng lại trước đó gồm nguyên âm thì ta chỉ cần thêm “s”. Ví dụ: play → plays.Đối với những danh trường đoản cú riêng bao gồm tận thuộc là y, ta chỉ việc thêm “s” vào đuôi cơ mà không cần xem xét phía trước là nguyên âm xuất xắc phụ âm. Ví dụ: vì you know the Kennedys? (bạn tất cả biết gia đình Kenedy không?)

Đối với các danh từ bao gồm tận thuộc là f hoặc fe

Một số danh trường đoản cú trong giờ Anh có từ tận thuộc là f hoặc sắt như calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, sheaf, chef, thief, wife, wolf, khi chuyển sang dạng số nhiều, ta chỉ vấn đề đổi f hoặc sắt thành ves. Ví dụ: knife ( bé dao) → knives ( những nhỏ dao), leaf ( cái lá) → leaves ( các cái lá), chef ( đầu bếp) → cheves ( phần đông đầu bếp).Một số danh từ tất cả tận cùng là f hoặc sắt khác, ta chỉ cần thêm “s” theo phong cách thông thường, không nên đổi. Ví dụ: roof ( mái nhà ) → roofs ( các mái đơn vị ), handkerchief ( khăn tay) → handkerchief ( các cái khăn tay), cliff ( vách đá ) → cliffs ( rất nhiều vách đá).Ngoài ra, một số trong những danh từ bao gồm tận thuộc là f rất có thể có 2 vẻ ngoài số nhiều. Ví dụ: scarf ( khăn choàng cổ) → scarfs, scarves, dwarf ( fan lùn) → dwarfs, dwarves,wharf (cầu tàu ) → wharfs, wharves, hoof ( móng vuốt) → hoofs, hooves

Đối với những danh từ có tận cùng bởi o

Các danh từ gồm tận thuộc là phụ âm + o, ta đưa sang dạng số nhiều bằng phương pháp thêm “es”. Ví dụ: tomato → tomatoes, nhân vật → heroes.Các danh từ có tận thuộc là nguyên âm + o, ta đưa sang số nhiều bằng phương pháp thêm “s” vào đuôi. Ví dụ: photo → photos, radio → radios, zoo → zoos.

Xem thêm: Tính Năng Độc Đáo Của Súng Trường Ckc Sử Dụng Loại Đạn Nào, Việt Nam Còn Gọi Súng Trường Ckc Là

Lưu ý: một trong những danh từ tất cả tận cùng bởi “s” không biến đổi khi sinh sống dạng số nhiều: means, Swiss, headquarters, works, barracks, series, species, crossroads…

Bài tập vận dụng

Bài tập 1: biến hóa câu sau đây theo dạng danh trường đoản cú số nhiều

Example: My foot is big. → My feet are big.