Dấu chân trên cát pdf

     

Lời ra mắt Ng�y nay Ai Cập chỉ được biết đến như một nước nhà chậm tiến với phần đa Kim trường đoản cú Th�p béo tốt v� phần nhiều cổ mộ cất x�c ướp. Siêu �t ai biết về qu� khứ đầy huy ho�ng của nền cao nhã đ� bị v�i bao phủ trong l�ng c�t sa mạc n�y. Hiển nhi�n lịch sử hào hùng đ� ghi nhấn về triều đại của c�c vua Pharaoh, những người đ� tốn không ít xương m�u d�n ch�ng để x�y cất c�c Kim tự Th�p, nhưng mà x�y chứa v�o việc g� th� vẫn c�n l� một c�u hỏi m� ng�y nay fan ta chưa t�m được c�u trả lời. Lịch sử vẻ vang triều đại vua ch�a Ai Cập cũng chứa được nhiều b� mật kỳ lạ l�ng kh�ng thể giải th�ch. Hiện giờ c�c nh� khảo cổ th�ng th�i tuyệt nhất vẫn kh�ng t�m được một ch�t mai dong hay di t�ch g� về c�c đấng qu�n vương, những người đ� x�y dựng l�n nền văn minh bậc nhất b�n bờ s�ng Nile n�y. Bọn họ chỉ khai thác được mồ mả, lăng tẩm của c�c bạo ch�a, những người đ� g�y cuộc chiến tranh khắp nơi, l�m đổ m�u d�n l�nh v� tội. Nh� khảo cổ Kevin Livingston đ� viết: "H�nh như c�c vị minh qu�n kh�ng hề x�y đựng lăng tẩm, kh�ng hề dựng bia đ� ghi lại c�ng trạng của m�nh. đa phần c�c lăng tẩm giỏi mồ mả đ� được đ�o l�n chỉ to�n của c�c vị vua bất t�i, những bạo ch�a kh�t m�u, những người dân m� t�n tuổi kh�ng c�n ai muốn nói tới nữa". Ng�y nay bạn ta biết đến triều đại c�c vua ch�a Ai Cập thời cổ qua s�ch vở của bạn Hy Lạp. Cũng chính vì c�c sử gia Hy Lạp hiểu rằng c�c cụ thể n�y v� họ đ� học hỏi và chia sẻ từ một tín đồ Ai Cập bị đ�y biệt xứ t�n l� Sinuhe. Đ�y l� một nh�n vật lạ l�ng, đ� c� c�ng mang sang trọng Ai Cập truyền v�o Hy Lạp khi tổ quốc n�y c�n tại 1 t�nh trạng k�m mở có so với Ai Cập l�c đ�. C�c sử gia ng�y ni đ� gửi ra những giả thuyết về nh�n trang bị Sinuhe n�y. C� người cho rằng �ng chỉ l� một l�i bu�n mang đến Hy Lạp lập nghiệp cơ mà l�m sao một l�i bu�n lại mở trường dạy học v� nhằm lại nhiều t�i liệu qu� gi� như thế được? TRA CỨU THẦN SỐ HỌC

*
xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...


Bạn đang xem: Dấu chân trên cát pdf

(*) Họ với tên của bạn:


Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing 2015, Dms, Điểm Chuẩn 2015: Trường Đh Tài Chính

(*) tháng ngày năm sinh:


Xem thêm: Biểu Mẫu Báo Cáo Quản Lý Chất Thải Nguy Hại 2021, Mẫu Báo Cáo Quản Lý Chất Thải Nguy Hại

XEM ngay
công nghệ khám phá phiên bản thân qua những con số - Pythagoras (Pitago)

Từ ng�n xưa, chỉ ri�ng thống trị vua ch�a v� gi�o sĩ mới được hưởng quy chế gi�o dục to�n vẹn do vậy m� th�i. Bởi đ�, một vài người nhận định rằng �ng thuộc ách thống trị gi�o sĩ nhưng câu hỏi một gi�o sĩ Ai Cập đến mở trường dạy học tại Hy Lạp cũng l� điều kh� chấp nhận. Khoác d� khi đ� tao nhã Hy Lạp chưa hiện đại như Ai Cập mà lại t�n gi�o xứ n�y đ� ph�t triển cực kỳ mạnh, hiển nhi�n c�c gi�o sĩ Hy Lạp kh�ng thể gật đầu đồng ý cho một gi�o sĩ nước ngoài quốc đến mở trường dạy dỗ học tại th�nh địa Olympia của họ được. Giả dụ thế, hợp lí Sinuhe thuộc thống trị ho�ng tộc? Điều n�y x�t ra cũng kh�ng c� l� v� một bạn thuộc giai cấp ho�ng tộc kh�ng thể bị đ�y biệt xứ. điều khoản ph�p Ai Cập nhà trương xử tử hầu hết kẻ trong ho�ng tộc nếu họ vi phạm một tội trọng n�o đ� chứ kh�ng c� lệ đ�y biệt xứ, v� c�c vua Pharaoh rất sợ những người trong lũ họ chi�u binh m�i m� l�m phản. Việc một người Ai Cập, th�n rứa mơ hồ, bị đ�y biệt xứ, mang đến mở trường dạy dỗ học trên Athens, trung t�m văn h�a của Hy Lạp, vẫn l� một b� mật đến nay c�c nh� khảo cổ chưa t�m được c�u trả lời. ------------