Đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 1

     

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 tổng hợp cục bộ những kiến thức định hướng quan trọng, cùng những dạng bài xích tập Toán lớp 4 tự cơ phiên bản tới cải thiện cho những em luyện tập.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 1

Đề cương ôn tập học tập kì 1 lớp 4 môn Toán bao gồm rất nhiều các dạng bài tập khác nhau về số trường đoản cú nhiên, bảng đơn vị đơn vị đo khối lượng, đo thời gian, đo diện tích, mức độ vừa phải cộng... Sẽ giúp đỡ thầy cô tìm hiểu thêm để giao đề cương ôn tập học kì 1 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi bài viết dưới đây:


Đề cương học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022


Đề cương ôn tập Toán lớp 4 học tập kỳ một năm 2021

SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1: Viết lại số làm thế nào cho phân bóc tách rõ các lớp với đọc:

815:.........................................................................

5455:.......................................................................

65505:....................................................................

5125085:................................................................

95005125:..............................................................

545005875:............................................................

Bài 2:

a) trong số 987 406

Chữ số chín ở sản phẩm …………… , có giá trị là …………… với thuộc lớp ……………

Chữ số 0 ở hàng …………… , có giá trị là …………… và thuộc lớp ……………

Chữ số 6 ở hàng …………… , có mức giá trị là …………… với thuộc lớp ……………

b) trong số 637 128, chữ số có giá trị lớn số 1 là …… , chữ số có mức giá trị bé nhỏ nhất là ……

Bài 3: Viết số gồm:

a) Tám triệu, hai mươi lăm nghìn, chín đối kháng vị: ……………………


b) nhì mươi sáu triệu, tám trăm nghìn, năm nghìn, bảy solo vị: ……………………

c) Bảy chục triệu, tư triệu, năm chục nghìn, tám nghìn, sáu trăm, một 1-1 vị: ……………………

d) Chín triệu, bảy nghìn, tám trăm, tư chục, hai 1-1 vị: ……………………

e) bốn chục triệu, chín chục nghìn, bảy trăm và năm solo vị: ……………………

Bài 4: Sắp xếp các số:

a) 1389065 ; 987065 ; 10385012 ; 86154 ; 100246 theo lắp thêm tự tăng dần:

……………………………………………………………………………………………………

b) 98326 ; 201345 ; 2008102 ; 420008 ; 981 ; 2017 theo thứ tự sút dần:

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Viết số:

a) cho 7 chữ số: 0 ; 8 ; 2 ; 3 ; 9 ; 5 ; 6.

Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ xíu nhất tự 7 chữ số trên : …………………

Viết số tự nhiên lớn nhất từ 7 chữ số bên trên : …………………

b) Số bé dại nhất có 4 chữ số khác nhau: …………………

c) Số lẻ bé dại nhất tất cả 5 chữ số khác nhau: …………………

d) Số lẻ bé dại nhất gồm 4 chữ số không giống nhau: …………………

e) Số lớn số 1 có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bởi 10 : …………………

f) Số bé nhỏ nhất gồm 3 chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bằng 14 : …………………

g) Số bé nhất bao gồm 4 chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bằng 15 : …………………

Bài 6: Viết toàn bộ các số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số bằng 3.

……………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 1: Đổi solo vị

2 tấn 385 kilogam = …………… kg

9 tấn 79 kilogam = …………… kg

15 tấn 8 kilogam = …………… kg

6 tấn 8 tạ = …………… kg

15kg 4 dag = …………… dag

24kg 8 hg = …………… dag

23dag 9g = …………… g

8hg 9dag = ……………dag

4kg 25g = …………… g

53 yến 5kg = …………… kg

25kg 7dag = …………… dag

1/4 tấn = …………… kg

45185 kg = ……… tấn ……… kg

9506 kg = ……… tạ ……… kg

865 kilogam = ……… yến ……… kg

89125 g = ……… kilogam ……… g

12375 dag = ……… kg ……… dag

25005 g = ……… kilogam ……… g

6hg 7g = ……………g

600kg = …………… yến

7500dag = …………… kg

19 tạ 9 kilogam = …………… kg

6 tấn 19 yến = …………… kg

1/5kg = …………… dag

Bài 2: triển khai phép tính:

a) 3 tấn 280 kilogam + 5t 890 kilogam =

b) 5 tạ 34 kilogam – 3 tạ 56 kg =

c) 3 kilogam 245 g – 2 kilogam 347 g =

d) 3 tấn 4 tạ x 3 =

e) 5 tấn 3 tạ : 2 =

f) 3 tấn 4 tạ + 5t 6 tạ + 4 tấn 2 tạ =

g) 4 tấn 2 tạ + 3 tấn 5 tạ – 5 tấn 9 tạ =

h) 34 tấn 3 yến – 16t 7 yến =

i) 5 kilogam 3 hg + 4 kg 4 hg – 3 kg 9 hg =

3 kg 2 g x 5 : 2 =

ĐO THỜI GIAN

Bài 1: Đổi đơn vị chức năng đo thời gian

180 giây = …………… phút

4 ngày = …………… tiếng = …………… phút = …………… giây

1/2 ngày = …………… giờ ; 1/3 ngày = …………… giờ

3 giờ 20 phút = …………… phút = …………… giây

4 tiếng 35 phút = …………… phút = …………… giây

2 phút 7 giây = …………… giây ; 1/4 phút = …………… giây

1/5 giờ đồng hồ = …………… phút = …………… giây

5 ngày 13 giờ = …………… giờ đồng hồ = …………… phút

4 thế kỉ = …………… năm ; 1 tháng 5 thế kỉ = …………… năm

1/25 cố kỉnh kỉ = ……… năm ; 2 cầm kỉ rưỡi = ………… năm ; 3 cố gắng kỉ 3 năm = ……… năm

ĐO DIỆN TÍCH: dm2, m2

Bài 1: Đổi 1-1 vị:

7m2 = ………… cm2

21m2 = ………… dm2

4m2 132cm2 = ………… cm2

3405dm2 = ………… mét vuông ………… dm2

65 000cm2 = ………… dm2

340 000cm2 = ………… m2

1200dm2 = ………… m2

30 000 cm2 = ………… m2

2m2 780cm2 = ………… cm2

40m2 15dm2 = ………… dm2

12 500 000cm2 = ………… m2

1/5 mét vuông = ………… cm2


Bài 2: Đ/S?

50m2 = 500dm2 …

5m2 6dm2 = 560dm2 …

70 000dm2 = 700m2 …

26m2 31dm2 = 26031 dm2 …

52 000dm2 = 520m2 …

10m2 7dm2 = 1007dm2 …

18m2 18dm2 = 1818dm2 …

408dm2 = 40m2 8dm2 …

Bài 3: >

41m2 19dm2 … 409dm2

30m2 6dm2 … 3060dm2

5dm2 9cm2 … 509cm2

300m2 6dm2 … 3006dm2

90 000cm2 … 90m2

8012cm2 … 8dm2 12cm2

3940dm2 … 39m2 40dm2

2009cm2 … 21dm2

TRUNG BÌNH CỘNG

TBC của một dãy số lẻ phương pháp đều bởi số ở chính giữa dãy số đó, hoặc TBC của 2 số đầu với cuối dãy. TBC của 1 dãy số chẵn cách đều bằng TBC của 2 số chính giữa hoặc 2 số đầu với cuối dãy.

Bài 1: search trung bình cộng của những số sau:

a) 2009 cùng 875 :

b) 210 ; 916 và 428:

c) 932 ; 1016 ; 3825 ; 2011:

d) 2 ; 4; 6; … ; 96; 98:

e) 1; 2; 3 ; … ; 2010 ; 2011:

f) 0 ; 2; 4 ; … ; 2008 ; 2010 :

g) 1 ; 3; 5 ; 7; … ; 2009 ; 2011 :

h) 3 ; 7 ; 11 ; … ; 95 ; 99 ; 103:

Bài 2: Trung bình cùng của hai số là số lớn nhất có 4 chữ số, một trong các hai số là số tròn chục lớn số 1 có 4 chữ số. Kiếm tìm số còn lại.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Trung bình cộng của ba số là 998, số trước tiên là 817, số thứ hai là 916. Tìm số thứ 3.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Trung bình cộng của bố số là số lớn số 1 có 4 chữ số không giống nhau. Số thứ nhất là số nhỏ xíu nhất bao gồm 4 chữ số không giống nhau. Số trang bị hai là số lớn nhất có 4 chữ số. Search số máy 3.

Nội dung ôn tập học tập kì 1 Toán lớp 4

1. Số học

- Đọc, viết số trường đoản cú nhiên.

- những phép tính: cộng, trừ, nhân, chia với số có không ít chữ số.

- Tính cực hiếm biểu thức tất cả 3 vệt phép tính, áp dụng các tính chất của các phép tính để tính bằng cách thuận luôn thể nhất.

2. Đại lượng:

- Đơn vị đo khối lượng, đo diện tích, đo thời gian: Đổi và cầu lượng.

3. Hình học:

- hai đường thẳng vuông góc và hai tuyến đường thẳng tuy vậy song (cách khám nghiệm và biện pháp vẽ)

- nhấn diện, đếm số lượng, phát âm tên, vẽ: góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong hình.


4. Giải vấn đề có lời văn:

- search trung bình cộng của rất nhiều số.

- Tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của chúng.

- những bài toán gồm văn tương quan đến đo đại lượng, các phép tính cộng/trừ/ nhân/ phân tách đã học, tính diện tích những hình.

Bài tập ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: Đọc số sau:

123 456:………………………………………………………………………...

Xem thêm: Bài Soạn Lớp 10: Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự Văn 10 : Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự

23 456 789: …………………………………………………………………….

506 789 505: …………………………………………………………………...

555 555 555: …………………………………………………………………...

505 550 005: …………………………………………………………………...

Câu 2: Viết số sau:

- bốn mươi lăm triệu: ……………………………………………………….....

- nhị trăm năm mươi sáu triệu tư trăm: ……………………………………...

- Năm trăm triệu: ………………………………………………………………

- Bảy triệu không trăm linh năm nghìn: ……………………………………….

- Tám mươi hai triệu ko trăm nghìn tư trăm nhì mươi: …………………..

- 8 triệu, 8 trăm nghìn, 8 trăm với hai đơn vị: …………………………………..

- 7 triệu, 4 chục nghìn cùng 2 nghìn: ……………………………………………..

- 5 chục triệu, 5 trăm nghìn, 7 trăm với 2 đối kháng vị: ………………………………

Câu 3: Đặt tính rồi tính

a, 352 647 + 419 172

b, 1798 x 45

c, 172 x 398

d, 7548 : 37

e, 9152 : 52

837 161 + 75 934

576 x 79

567 x 508

2912 : 28

7344 : 36

379 454 – 126 798

345 x 87

234 x 709

285 120 : 24

22 098 : 87

900 000 – 89 987

156 x 78

475 x 780

172 869 : 58

7140 : 42

Câu 4: Tính nhẩm

a, 145 x 100 = …………...

b, 234 x 200 = …………..

c, 35 x 11= ………….......

238 x 1000 = …………….

245 x 500 = ……………...

87 x 11 = ………………..

237 x 10000 = …………...

342 x 300 = ……………...

67 x 11 = ………………..

23 000 : 100 = …………...

Xem thêm: Nàng Dâu Đại Gia Tập 16 Hd Online, Xem Phim Túm Cổ Đại Gia

42000 : 200 = ……………

123 x 11 = ………………

480000 : 10000 = ………..

789000 : 3000 = …………

345 x 11 = ………………

Câu 5: tìm kiếm số abc:

a, abc x 9 = 6abc

b, abc x 6 = 4 abc

c, 5 abc = abc x 9

Bài 6: Viết những số sau theo trang bị tự từ nhỏ xíu đến lớn

A) 65371;75 631; 56 731; 67 351

B) Xếp theo vật dụng tự từ lớn đến bé

C) 82 697; 62 789; 92678;79862

Bài 7: Viết số phù hợp vào vị trí chấm

1 yến =....kg

10 kg=....yến

1 tạ=....yến

1 tạ=.....kg

100 kg=....tạ

1 tấn=....tạ

1 tấn=....kg

5 tấn =....kg

1 yến 7 kg=. ...kg

2 tấn 85 kg=.....kg

2 kg 300 g=....g

4 tạ 60 kg=....kg

Bài 8: 1 phút =....giây =. ....giây

7 phút=.....giây

1 phút 7 giây=. ...giây

1 nuốm kỉ =.....năm

1/2 gắng k ỉ=....năm

5 cố kỉ=....năm

100 năm=....thế kỉ

3 ngày =...giờ

4 giờ =.....phút

1/2 phút=....giây

3 giờ 10 phút =. ...phút

1/2 giờ =.....phút

2 phút 5 giây=. ....giây

300 cm=.............m

6000 m=............km

2000 m=............hm

5 km=..........dam


Bài 9: tra cứu x

x +875= 9936

X x 2 =4826

x – 725 =8259

x :3= 1532

657 – x = 234

34 +x =100

X x 40 = 25600

X x 90 = 37800

X x 34 = 714

846 :X =18

Bài 10: Tính bằng cách thuận luôn thể nhất

3254+146+1698

912 +898 +2079

4367 + 199 + 501

1255 +436 +145

142 x 12 +142 x 18

4 x 18 x 25

76 9x 85- 769 x 75

302 x 16 +302 x 4

2 x 45 x 5

36 x 2 x 7 x 5

Câu 11: TBC số kilomet của nhì lớp trồng được là 136 cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn nữa lớp 4B là 26 cây. Tính số cây từng lớp đã trồng

Câu 12: một nhóm sản xuất trong 15 ngày đầu, hàng ngày làm được 30 sản phẩm. Vào 10 ngày sau, mỗi ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi TB hàng ngày tổ đó chế tạo được từng nào sản phẩm?

Câu 13: Một ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 48m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn là 8m. Tính diện tích s ruộng đó?

Câu 14: Một ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 648m, chiều dài ra hơn chiều rộng là 72m. TB 5m2 ruộng thu được 10 kilogam thóc. Hỏi:

a, Ruộng kia thu được từng nào kg thóc?

b, bạn ta chia phần đông số thóc kia vào 9 bao. Hỏi từng bao đựng được từng nào kg thóc?

c, Một ruộng hình vuông có cùng chu vi với ruộng đó. Tính diện tích ruộng hình vuông?

Câu 15: Một ruộng hình chữ nhật có chu vi là 148m, chiều rộng hèn chiều dai là 12m. TB 3 m2ruộng thu được 15 kilogam rau. Hỏi ruộng đó thu được bao nhiêu kg rau? Biết cung cấp 1 kg sau thu được 15000đ. Tính số tiền chiếm được khi bán hết số rau xanh đó?

Câu 16: Để lát nền một căn phòng tín đồ ta dùng hết 600 viên gạch hình vuông cạnh 30 cm. Tính diện tích căn chống đó?

Câu 17: Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 5m, chiều rộng 4m, fan ta dùng gạch men hình vuông vắn cạnh 20 cm. Mỗi viên gạch giá 27500đ. Tính số tiền vienthammytuanlinh.vn gạch nhằm lát đủ hộ gia đình đó?

Câu 18: Tích của hai số là 4780. Nếu vội thừa số thứ nhất lên 5 lần, quá số sản phẩm công nghệ hai lên gấp đôi thì tích bắt đầu là bao nhiêu ?

Câu 19: yêu quý của hai số là 4780. Thương thay đổi như như thế nào nếu:

A, Số bị chia gấp lên 5 lần, không thay đổi số chia

B, Số phân tách gấp lên 5 lần, không thay đổi số bị chia

Câu 20: một tổ công nhân trong hai ngày sửa được 3450m đường. Ngày trước tiên sửa được thấp hơn ngày lắp thêm hai 170m đường. Hỏi hàng ngày đội kia sửa được bao nhiêu mét đường?