Đề đại học lý 2013

     

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013Môn thi: VẬT LÝ – giáo dục trung học phổ thông

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

Cho biết: hằng số Plăng h= 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1eV = 1,6.10-19J.

Bạn đang xem: đề đại học lý 2013

I. PHẦN bình thường CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, trường đoản cú câu 1 cho câu 32)

Câu 1: Cho trọng lượng của hạt nhân 31T; phân tử prôtôn và hạt nơtron theo thứ tự là 3,0161 u; 1,0073 u và 1,0087 u. Cho thấy thêm 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 31T là:A. 8,01 eV/nuclôn. B. 2,67 MeV/nuclôn. C. 2,24 MeV/nuclôn. D. 6,71 eV/nuclôn.


Câu 2: tại một nơi có tốc độ trọng trường g, con lắc đối chọi có chiều nhiều năm dây treo l xê dịch điều hoà với chu kì T, nhỏ lắc đối kháng có chiều dài dây treo l/2 xê dịch điều hoà với chu kì

*

Câu 3: Với cái điện xoay chiều, cường độ cái điện cực to I0 contact với cường độ chiếc điện hiệu dụng I theo công thức:

*

Câu 4: vào một mạch dao động điện tự lí tưởng đang có dao cồn điện từ tự do thoải mái với điện tích trên một bạn dạng của tụ điện gồm biểu thức là q = 3.106cos2000t (C). Biểu thức của cường độ mẫu điện vào mạch là:

*


Câu 5: xê dịch của một đồ là tổng phù hợp của hai dao động điều hoà thuộc phương có phương trình

*
. Biên độ giao động của đồ là:A. 5 cm. B. 1 cm. C. 3 cm. D. 7 cm.

Câu 6: Đặt năng lượng điện áp u = U0cosωt (U0 ko đổi, ω biến hóa được) vào nhị đầu đoạn mạch mắc thông suốt gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần bao gồm độ từ bỏ cảm L với tụ điện tất cả điện dung C (với R, L, C ko đổi). Khi chuyển đổi ω để công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá bán trị cực đại thì hệ thức đúng là:A. ω2LC − 1 = 0 B. ω2LCR - 1 = 0. C. ωLC − 1 = 0. D.ω2LC - R = 0.

Câu 7: Ở phương diện thoáng của một chất lỏng, tại nhị điểm A và B giải pháp nhau trăng tròn cm bao gồm hai mối cung cấp sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, thuộc pha, cùng biên độ và thuộc tần số 50 Hz. Coi biên độ sóng không thay đổi khi sóng truyền đi. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 3 m/s. Bên trên đoạn thẳng AB, số điểm dao động có biên độ cực lớn làA. 7. B. 6. C. 8. D. 9.


Câu 8: Đặt năng lượng điện áp

*
vào nhị đầu cuộn cảm thuần tất cả độ trường đoản cú cảm 1/π(H). Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm này là
*

Câu 9: Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cos100πt vào hai đầu đoạn mạch mắc tiếp liền gồm biến chuyển trở R, cuộn cảm thuần bao gồm độ từ bỏ cảm

*
với tụ điện bao gồm điện dung
*
. Để năng suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực lớn thì đổi mới trở được điều chỉnh đến giá trị bằng:A. 150 Ω. B. 100 Ω. C. 75 Ω. D. 50 Ω.

Câu 10: Khi nói tới sóng cơ, tuyên bố nào sau đây sai?A. Quá trình truyền sóng cơ là quy trình truyền năng lượng.B. Sóng cơ không truyền được vào chân không.C. Sóng cơ là giao động cơ lan truyền trong một môi trường.D. Sóng cơ là thừa trình lan truyền các phần tử vật chất trong một môi trường.

Câu 11: lúc từ thông sang 1 khung dây dẫn biến chuyển thiên theo biểu thức Φ = Φocosωt (với Φo cùng ω ko đổi) thì trong form dây lộ diện suất điện động cảm ứng có biểu thức e = Eocos(ωt + φ). Quý giá của φ làA. 0. B. -π/2. C. π. D. π/2.


Câu 12: Một hóa học phóng xạ có chu kì chào bán rã T, ban sơ có N0 phân tử nhân. Sau khoảng thời hạn 3T số hạt nhân của chất phóng xạ này đã biết thành phân tan là:A. 0,750 N0. B. 0,250 N0. C. 0,125 N0. D. 0,875 N0.

Câu 13: Một ánh sáng 1-1 sắc có bước sóng vào chân ko là 600 nm. Tần số của ánh sáng này là:A. 2.1014Hz B. 5.1011Hz C. 5.1014Hz D. 2.1011Hz

Câu 14: phân tách suất của nước đối với các ánh sáng đối kháng sắc color lục, màu sắc đỏ, color lam, color tím lần lượt là n1, n2, n3, n4. Bố trí theo đồ vật tự giảm dần những chiết suất này làA. N1, n2, n3, n4. B. N4, n2, n3, n1. C. N4, n3, n1, n2. D. N1, n4, n2, n3.

Câu 15: Một bé lắc đơn xấp xỉ điều hoà tại vị trí A cùng với chu kì 2 s. Đưa bé lắc này tới địa điểm B đến nó xê dịch điều hoà, trong khoảng thời hạn 201 s nó tiến hành được 100 giao động toàn phần. Coi chiều nhiều năm dây treo của nhỏ lắc solo không đổi. Gia tốc trọng trường tại B đối với tại AA. Tăng 0,1%. B. Tăng 1%. C. Giảm 1%. D. Giảm 0,1%.

Câu 16: Một thiết bị phát điện xoay chiều một trộn với rôto là nam châm hút có p. Cặp cực (p rất nam và p. Cực bắc). Lúc rôto quay hồ hết với vận tốc n vòng/giây thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato thay đổi thiên tuần trả với tần số:A. F = 60p/n B. F = np C. F = np/60 D. F = 60n/p

Câu 17: giao động của nhỏ lắc đồng hồ làA. Xê dịch cưỡng bức. B. Dao động tắt dần.C. Giao động điện từ. D. Xê dịch duy trì.


Câu 18: Một mạch dao động điện tự lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần bao gồm độ từ bỏ cảm L với tụ điện có điện dung C. Lúc mạch hoạt động, cường độ loại điện cực to trong mạch là I0, hiệu năng lượng điện thế cực lớn giữa hai bạn dạng tụ năng lượng điện là U0. Hệ thức đúng là:

*

Câu 19: Trong thí điểm Y-âng về giao sứt với ánh sáng đơn sắc. Gọi i là khoảng vân, trên màn quan sát, vân buổi tối gần vân sáng sủa trung trọng điểm nhất bí quyết vân sáng sủa trung trung ương một khoảngA. 2i. B. I/2 C. I/4 D. I.

Câu 20: Một sóng âm gồm chu kì 80 ms. Sóng âm nàyA. Là âm nghe được. B. Là khôn cùng âm.C. Truyền được trong chân không. D. Là hạ âm.

Câu 21: Nguyên tắc buổi giao lưu của pin quang quẻ điện phụ thuộc hiện tượngA. Chạm màn hình điện từ. B. Quang điện trong.C. Vạc xạ sức nóng êlectron. D. Quang – vạc quang.

Câu 22: Đặt điện áp u = 310cos100πt (t tính bởi s) vào hai đầu một đoạn mạch. Kể từ thời điểm t = 0, điện áp tức thời thân hai đầu đoạn mạch này đạt quý hiếm 155 V lần trước tiên tại thời điểmA. 1/120(s). B. 1/300(s). C. 1/60(s). D. 1/600(s).

Câu 23: Khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm, tuyên bố nào sau đây sai?A. Khi rượu cồn năng của chất điểm giảm thì nuốm năng của chính nó tăng.B. Biên độ dao động của chất điểm không đổi trong quá trình dao động.C. Độ lớn gia tốc của hóa học điểm tỉ lệ thuận cùng với độ béo li độ của nó.D. Cơ năng của hóa học điểm được bảo toàn.

Câu 24: lúc truyền vienthammytuanlinh.vn điện năng có công suất không đổi đi xa với mặt đường dây vienthammytuanlinh.vn điện một pha bao gồm điện trở R xác định. Để năng suất hao phí trê tuyến phố dây tải điện giảm xuống 100 lần thì ở chỗ truyền đi cần dùng một máy đổi mới áp lí tưởng gồm tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cung cấp làA. 100. B. 10. C. 50. D. 40.

Câu 25: Theo mẫu mã nguyên tử Bo, một nguyên tử hiđrô vẫn ở tinh thần cơ bản, êlectron của nguyên tử vận động trên quỹ đạo dừng có bán kính r0. Lúc nguyên tử này kêt nạp một phôtôn có tích điện thích phù hợp thì êlectron có thể chuyển lên quỹ đạo giới hạn có nửa đường kính bằngA. 11r0. B. 10r0. C. 12r0. D. 9r0.

Xem thêm: Câu 2 Trang 48 Sgk Công Nghệ 12 Bài 2 Trang 48, Giải Bài 2 Trang 48 Sgk Công Nghệ Lớp 12


Câu 26: Một vật nhỏ tuổi dao đụng điều hoà dọc từ trục Ox cùng với tần số góc ω và gồm biên độ A. Biết gốc tọa độ O ở trong phần cân bằng của vật. Chọn gốc thời hạn là cơ hội vật ở trong phần có li độ A/2 với đang vận động theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:

*

Câu 27: số lượng giới hạn quang điện của một kim loại là 0,26 μm. Công thoát của êlectron ra khỏi kim các loại này làA. 7,20 eV. B. 1,50 eV. C. 4,78 eV. D. 0,45 eV.

Câu 28: Khi nói tới tia X, phát biểu nào dưới đây sai?A. Tia X có chức năng nhiệt mạnh, được dùng để sưởi ấm.B. Tia X có công dụng làm đen kính ảnh.C. Tia X có tác dụng gây ra hiện tượng lạ quang điện.D. Tia X có chức năng đâm xuyên.

Câu 29: hạt nhân Pôlôni 21084Po phóng xạ α theo phương trình:

*
hạt nhân AZX cóA. 84 prôtôn với 210 nơtron. B. 124 prôtôn và 82 nơtron.C. 82 prôtôn với 124 nơtron. D. 210 prôtôn và 84 nơtron.

Câu 30: Một vật nhỏ tuổi dao rượu cồn điều hoà dọc theo trục Ox với chu kì 0,5 s. Biết cội tọa độ O ở chỗ cân bởi của vật. Tại thời khắc t, vật tại vị trí có li độ 5 cm, tiếp nối 2,25 s vật tại vị trí có li độ làA. 10 cm. B. – 5 cm. C. 0 cm. D. 5 cm.

Câu 31: Trong phân tách Y-âng về giao bôi với ánh sáng solo sắc tất cả bước sóng 0,65 µm. Khoảng cách giữa nhì khe là 1 trong mm, khoảng cách từ khía cạnh phẳng cất hai khe mang lại màn quan gần kề là 2 m. Trên màn quan tiền sát, khoảng cách từ vân sáng trung trung tâm tới vân sáng sủa bậc 6 làA. 6,50 mm. B. 0,65 mm. C. 7,80 mm. D. 0,78 mm.

Câu 32: cho một sợi dây bầy hồi, thẳng, cực kỳ dài. Đầu O của sợi dây dao động với phương trình u = 4cos20πt (cm) (t tính bằng s). Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Vận tốc truyền sóng bên trên dây là 0,8 m/s. Li độ của điểm M bên trên dây biện pháp O một đoạn 20 cm theo phương truyền sóng tại thời điểm t = 0,35s bằng:A. 2√2 cm. B. -2√2 cm. C. 4 cm. D. – 4 cm.

II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN <8 câu>

Thí sinh chỉ được làm một trong nhì phần (phần A hoặc B)

A. Theo lịch trình Chuẩn (8 câu, trường đoản cú câu 33 mang đến câu 40)

Câu 33: trong chân không, tích điện của mỗi phôtôn ứng với tia nắng có bước sóng 0,75 µm bằngA. 2,65 eV. B. 1,66 eV. C. 2,65 MeV. D. 1,66 MeV.

Câu 34: Một nhỏ lắc lò xo tất cả lò xo nhẹ tất cả độ cứng 100 N/m và vật nhỏ tuổi có cân nặng 100 g giao động điều hoà theo phương nằm hướng ngang với biên độ 4 cm. đem π2 = 10. Khi vật ở trong phần mà lò xo dãn 2 centimet thì gia tốc của vật gồm độ lớn làA. 20√3π cm/s. B. 10π cm/s. C. 20π cm/s. D. 10√3π cm/s.


Câu 35: cho phản ứng phân tử nhân:

*
Hạt nhân AZX là:A. 3015P B. 3115P C. 168O D. 2311Na

Câu 36: Một dòng điện xoay chiều bao gồm tần số 50 Hz, khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục để cường độ cái điện này bởi không làA. 1/100(s) B. 1/50(s) C. 1/200(s) D. 1/150(s)

Câu 37: lúc mức độ mạnh âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tăng thêm 70 dB thì độ mạnh âm tại điểm đó tăngA. 107lần. B. 106lần. C. 105lần. D. 103lần.

Câu 38: Khi nói về sóng ngắn, tuyên bố nào tiếp sau đây sai?A. Sóng ngắn làm phản xạ tốt trên tầng năng lượng điện li.B. Sóng ngắn ko truyền được trong chân không.C. Sóng ngắn bội nghịch xạ xuất sắc trên mặt đất.D. Sóng ngắn tất cả mang năng lượng.

Câu 39: Trong phân tích Y-âng về giao trét ánh sáng, tín đồ ta cần sử dụng ánh sáng đối kháng sắc gồm bước sóng λ, khoảng cách giữa nhì khe là một mm, khoảng cách từ mặt phẳng cất hai khe đến màn quan gần kề là 2 m. Bên trên màn quan liêu sát, khoảng cách giữa nhì vân sáng bậc 4 ở nhì phía của vân sáng trung trung tâm là 8 mm. Quý giá của λ bằngA. 0,57 µm. B. 0,60 µm. C. 1,00 µm. D. 0,50 µm.

Câu 40: Đặt điện áp u = 220√2cos100πt (V) vào nhì đầu một điện trở thuần thì công suất điện tiêu hao của điện trở là 1100W. Biểu thức cường độ loại điện chạy qua năng lượng điện trở làA. I = 10cos100πt (A). B. I = 5cos100πt (A)C. I = 5√2cos100πt (A). D. I = 10√2cos100πt (A).

B. Theo chương trình Nâng cao (8 câu, từ câu 41 mang lại câu 48)

Câu 41: Theo thuyết tương đối, độ chênh lệch giữa cân nặng tương đối tính của một vật vận động với tốc độ v và cân nặng nghỉ m0 của nó là:

*

Câu 42: khi chiếu bức xạ gồm tần số f1 vào catôt của một tế bào quang điện thì rượu cồn năng thuở đầu cực đại của êlectron quang năng lượng điện là Wđ. Nếu phản vào catôt đó bằng bức xạ khác bao gồm tần số f2 = 2f1 thì đụng năng ban đầu cực đại của êlectron quang quẻ điệnA. Tăng lên một lượng bởi hf1. B. Giảm xuống một lượng bởi 2hf1.C. Giảm sút một lượng bằng hf1. D. Tăng lên một lượng bằng 2hf1.

Câu 43: Một thiết bị rắn quay hồ hết quanh một trục cố định và thắt chặt Δ. Biết đồ dùng quay được 50 vòng vào 6,28 s và gồm momen tiệm tính so với trục Δ là 0,25 kg.m2. Momen hễ lượng của đồ vật này so với trục Δ bằngA. 25,0 kg.m2/s. B. 8,5 kg.m2/s. C. 4,5 kg.m2/s. D. 12,5 kg.m2/s.

Câu 44: Một thứ rắn đang quay quanh một trục cố định Δ dưới tính năng của momen lực 200 N.m. Biết momen cửa hàng tính của vật đối với trục Δ là 5 kg.m2. Tốc độ góc của thứ làA. 40 rad/s2. B. 25 rad/s2. C. 50 rad/s2. D. 20 rad/s2.

Câu 45: Một đồ vật rắn đang xoay quanh một trục rứa định, nếu tổng momen lực công dụng lên vật so với trục đó bởi không thì tiếp theo vật sẽA. Quay đều. B. Quay cấp tốc dần đều.C. Ngừng lại. D. Quay chậm lại đều.

Câu 46: Một mạch xấp xỉ điện trường đoản cú lí tưởng có tụ điện gồm điện dung C và cuộn cảm thuần có độ trường đoản cú cảm xác định. Biết tần số xấp xỉ riêng của mạch là f. Để tần số xê dịch riêng của mạch bằng 2f thì yêu cầu thay tụ điện trên bằng một tụ điện gồm điện dung làA. C/2 B. 2C. C. C/4 D. 4C.


Câu 47: trong một thứ phát điện xoay chiều một pha, khi giảm tốc độ quay của rôto xuống nhị lần thì tần số của suất năng lượng điện động chạm màn hình trong cuộn dâyA. Tăng nhị lần. B. Tăng bốn lần. C. Giảm tư lần. D. Bớt hai lần.

Xem thêm: Làm 1 Bài Thơ Lục Bát

Câu 48: Một đĩa tròn sẽ quay rất nhiều quanh một trục thắt chặt và cố định Δ. Nếu vận tốc góc của đĩa tạo thêm 2 lần thì hễ năng quay của chính nó quanh trục ΔA. Tăng 4 lần. B. Tăng 2 lần. C. Bớt 4 lần. D. Giảm 2 lần.