ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 9 VIOLET

  -  
... D/ Vuông góc 8) Thể tích của hình chóp đều sở hữu diện tích lòng là 6cm2 và chiều cao 5cm là:A/ 10cm 3 B/ 15cm 3 C/ 20cm 3 D/ 30 cm 3 Câu 2: mang lại hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH có AB = 3cm, AD = 4cm, ... C/ 13cm D/ 19cm 3) Số cạnh của một lăng trụ đứng lòng ngũ giác là:A/ 5 B/ 10 C/ 15 D/ 204) các mặt mặt của một hình lăng trụ đứng là một:A/ Hình chữ nhật B/ Hình bình hành C/ Hình thoi D/ Hình ... Họ và tên: Lớp: 8C Kiểm tra môn hình học 8 (Chơng IV)Điểm Lời phê của thầy cô giáo....Đề bài:Câu 1: Em hÃy khoanh tròn...

Bạn đang xem: đề kiểm tra chương 3 hình học 9 violet


*

*

*

*

*

... ( 0.5 ñ ) => DC = 18 cm ( 0.5 đ) nhưng CB=DC + BD = 12+ 18 = 30 cm ( 0.5 đ ) c. Ta tất cả DE // AB => DC DEBC AB= ( 0.5 ñ ) => 18 30 16DE= => 18 .16 30 DE ==9,6 ( cm) ( 0.5 ... Trường thcs Gò Đen KIỂM TRA 45 PHÚT.Lớp : 8 /. . . Môn : TOÁN - HÌNH HỌCHọ với teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày : . / ... ñ )1224E16DBCA162012CHBA ( 0,5 ñ ) Trường thcs Gò Đen KIỂM TRA 45 PHÚT.Lớp : 8 /. . . Môn : TOÁN - HÌNH HỌCHọ cùng teân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngaøy : . ....
... X+2y+4=0 2∆: x-3y+6=0Có số đo là A. 0 30 B. 060C. 045 D. 0 23 12'Câu 8 khoảng cách từ điểm M(-2;1) mang lại đương thẳng d tất cả phương trình 3x-2y-1=0 làA. 9 13 − B. 9 13 C. 0 D. 1II. ... 3x-2y-1=0 làA. 9 13 − B. 9 13 C. 0 D. 1II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm )Câu 1: mang lại đường trực tiếp ∆:3x+2y-1=0 cùng '∆: -x+my-m=0 a, với m=? thì ∆ song song với '∆ ∆ cắt '∆b, ... 0(0;0) cho ∆c, lúc m=1 hãy tính góc giũa ∆ với '∆Câu 2 : mang lại tam giác ABC biét A(1;4); B (3; -1) cùng C(6;2)a, lập phương trình tổng quát của những đường thẳng AB, BC,CAb, lập phương trình...

Xem thêm: Dân Luận Chính Trị Trong Nước, Quán Triệt, Triển Khai Kết Luận Số 12


... MNM'N' là hình gì?b) minh chứng M'N' // EC.c) minh chứng MN // (DEF)._______________________________ hết ____________________________________ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II - HÌNH HỌC 11PHẦN ... (P)//∆ hoặc (P)//∆' thì A'B'C'D' làA. Hình thang B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật D. Hình vuông.Câu 11: mang lại hình chóp S.ABC bao gồm AB = AC, SB = SC. H, K theo thứ tự là trực ... B. Một hình thangC. Một hình bình hành. D. Một hình chữ nhật.Câu 7: mang lại tứ diện ABCD. Gọi G1, G2 thứu tự là trọng tâm tam giác BCD với tam giácACD. Mệnh đề nào tiếp sau đây sai:A. AB 3 1GG21−=B....

Xem thêm: Độ Chua Tiềm Tàng Của Đất Được Tạo Bởi ? Độ Chua Tiềm Tàng Của Đất Được Tạo Nên Bởi


... Sở GD & ĐT Bắc NinhTrờng trung học phổ thông Yên Phong 2Đề kiểm tra một tiếtMôn Hình 11 Ch ơng 3 Sách Nâng caoPhần I: Trắc nghiệm Câu 1: chọn mệnh đề đúng ... Thì a , b, c đồng phẳngB. 3 vectơ đồng phẳng thì bọn chúng cùng phía trong một mặt phẳngC. 3 vectơ a, b, c đồng phẳng thì hồ hết vectơ d ta đều sở hữu d = x a + y b +z c D. Cả 3 mệnh đề các saiCâu 2: chọn ... Là hình chiếuvuông góc của O lên (ABC). Lựa chọn câu trả lời đúng:A. H là trung điểm BCB. H là trực trung ương ABCC. H là giữa trung tâm ABCD. Cả A, B, C mọi saiCâu 5: mang lại hình chóp S.ABCD có đáy là hình...