Đề Thi Dung Sai Kỹ Thuật Đo

     
Dung sai gắn ghép nghệ thuật đo Đề thi Dung sai gắn thêm ghép khám nghiệm Dung sai thêm ghép bài xích tập Dung sai lắp ghép Đề thi Kỹ thuật tính toán


Bạn đang xem: đề thi dung sai kỹ thuật đo

*
doc

thắc mắc ôn tập dung sai gắn ghép


*
docx

bài bác tập thi cuối kỳ: Kỹ thuật đo lường và tính toán
Xem thêm: Nêu Môi Trường Sống Của Trùng Biến Hình Là, Nêu Môi Trường Sống Của Trùng Biến Hình

*
ppt

kỹ thuật đo


*
pdf

Đề thi cuối học tập kỳ II năm 2019-2020 môn Dung không đúng - kỹ thuật đo (Đề số 1) - ĐH Sư phạm nghệ thuật
Xem thêm: Khu Du Lịch Sinh Thái Tiếng Anh Là Gì, Du Lịch Sinh Thái Tiếng Anh Là Gì

Nội dung

-1-BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG CĐKT CAO THẮNGĐỀ THI HỌC KỲMÔN: dung sai lắp ghép cùng kỹ thuật đoTHỜI GIAN: 90 PHÚTĐỀ 1:Câu 1: (3 điểm) đến lắp ghép Ø16H7/g6a)Tra bảng tìm xô lệch giới hạn của trục với lỗ. (0,5đ)b)Tính kích cỡ giới hạn, dung không đúng trục với lỗ. (0,5đ)c)Vẽ sơ đồ thêm ghép và cho thấy thêm mối ghép thuộc một số loại nào? (1,0đ)d)Tính những giá trị độ hở, độ dôi, dung sai đính thêm ghép. (0,5đ)e)Nếu fan thợ tối ưu đạt kích thước lỗ Ø16,021 mm thì chi tiết đó đạt yêu ước hay không?(0,5đ)Câu 2: (3 điểm) Cho chi tiết như hình vẽ:a)Xác định dung không đúng độ trụ của mặt A và mặt B.(1,0đ)b)Tìm dung sai độ đồng trục của khía cạnh B so với mặt A. (1,0đ)c)Ghi kí hiệu dung không đúng trên bản vẽ. (1,0đ) -2-Câu 3: (2 điểm) mang đến lắp ghép biết doanh nghiệp = dn = 9mm; Nmax = 28m; Nmin = 4m.a)Chọn hình trạng lắp tiêu chuẩn cho thêm ghép. (0,5đ)b)Xác định xô lệch giới hạn & dung sai kích thước lỗ, trục. (0,5đ)c)Vẽ sơ đồ phân bố miền dung không nên của gắn thêm ghép. (1,0đ)Câu 4: (2 điểm) Cho kích cỡ 20g6a)Để kiểm tra form size này ta sử dụng calíp nút giỏi calíp hàm (0,5đ).b)Vẽ hình calíp này & tra bảng xác định kích thước đầu Q & KQ của calíp (1,0đ).c)Trình bày cách thức sử dụng calíp (0,5đ).(HỌC SINH ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)TP. HCM, ngày thứ 6 tháng 9 năm 2010KHOA CƠ KHÍGIÁO VIÊNNguyễn Thành Lâm -3-ĐÁP ÁNMÔN: DUNG sai LẮP GHÉP VÀ KỸ THUẬT ĐO(TCCTCK09-A,B,C)ĐỀ 1:Câu 1: (3 điểm) đến lắp ghép Ø16H7/g6a)Tra bảng tìm xô lệch giới hạn của trục với lỗ. (0,5đ)b)Tính size giới hạn, dung không nên trục cùng lỗ. (0,5đ)c)Vẽ sơ đồ đính ghép và cho thấy thêm mối ghép thuộc loại nào? (1,0đ)d)Tính những giá trị độ hở, độ dôi, dung sai thêm ghép. (0,5đ)e)Nếu người thợ tối ưu đạt size lỗ Ø16,021 mm thì chi tiết đó đạt yêu ước hay không?(0,5đ)Giải:Theo đề bài ra ta bao gồm lắp ghép Ø16H7/g6a)Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục cùng lỗ:+Lỗ Ø16H7: Tra bảng 1.14 Tr.20 (tập BTDSLG) ta có:ES = +18 m = 0,018 mm; EI = 0+Trục Ø16g6: Tra bảng 1.28 Tr.42 (tập BTDSLG) ta có:es = -6 m = -0,006 mm; ei = -17 m = -0,017 mm.b)Tính kích thước giới hạn, dung không đúng trục cùng lỗ:Kích thước số lượng giới hạn lỗ:Dmax = dn + ES = 16 + 0,018 = 16,018 mm.Dmin = doanh nghiệp + EI = 16 + 0 = 16 mm.Dung sai kích thước lỗ: TD = ES – EI = 18 – 0 = 18 (m) -4-Kích thước số lượng giới hạn trục:dmax = doanh nghiệp + es = 16 + (-0,006) = 15,994mm.dmin = doanh nghiệp + ei = 16 + (-0,017) = 15,983mm.Dung sai size trục: Td = es – ei = -6 – (-17) = 11 (m)c)Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho thấy thêm mối ghép thuộc các loại nào?Vẽ sơ đồ phân bố miền dung không nên của thêm ghép Hình vẽ.-Nhìn sơ đồ phân bổ miền dung sai của thêm ghép ta biết đây là lắp ghép lỏng bởi vì miền dung saicủa cụ thể lỗ nằm phía bên trên miền dung sai của cụ thể trục.d)Tính các giá trị độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép+Độ hở lớn nhất của lắp ghép là: Smax = ES – ei = 18 – (-17) = 35 (m)+Độ hở nhỏ dại nhất của đính thêm ghép là: Smin = EI – es = 0 – (-6) = 6 (m)+Dung sai đính thêm ghép: TLG = Smax – Smin = 35 – 6 = 29 (m)e)Nếu fan thợ gia công đạt kích thước lỗ Ø16,021 milimet thì cụ thể không đạt yêu cầu. Vày kíchthước gia công đạt yêu cầu khi thỏa đk Dmax  Dth  Dmin, nhưng ở chỗ này Dmax  Dth.Câu 2:a)Xác định dung sai độ tròn của khía cạnh A cùng mặt B: -5-Ta bao gồm TA = es – ei = 0 – (-0,013) = 0,013mmTa có TB = es – ei = 0,008 – (-0,008) = 0,016mmTra bảng 1.4 Tr.4 (tập BTDSLG) ta có: Cấp chính xác của phương diện A & B là IT6.Tra bảng 2.11 Tr.75 (tập BTDSLG) ta có:Dung không nên độ trụ của phương diện A: TTrụ = 6 (m)Dung không đúng độ trụ của mặt B: TTrụ = 8 (m)b)Tìm dung không nên độ đồng trục của mặt B so với mặt A. (1,0đ)Tra bảng 2.21 Tr.88 (tập BTDSLG) ta có: Dung không nên độ đồng trục của mặt B so với khía cạnh A là 20(m)c)Ghi kí hiệu dung không nên trên bạn dạng vẽ.Câu 3: (2 điểm) đến lắp ghép biết doanh nghiệp = doanh nghiệp = 9mm; Nmax = 28m; Nmin = 4m.a)Chọn giao diện lắp tiêu chuẩn chỉnh cho lắp ghép. (0,5đ)b)Xác định xô lệch giới hạn và dung sai size lỗ, trục. (0,5đ)c)Vẽ sơ đồ phân bổ miền dung không đúng của gắn ghép. (1,0đ)Giải: -6-Theo đề bài bác ta có doanh nghiệp = doanh nghiệp = 9mm; Nmax = 28m; Nmin = 4m.a)Chọn hình trạng lắp tiêu chuẩn cho đính thêm ghép: Tra bảng 1.42 Tr.63 (tập BTDSLG) tacó hai kiểu lắp tiêu chuẩn chỉnh là 9H7/r6 & 9R7/h6. Ở phía trên ta lựa chọn lắp ghép 9H7/r6 bởi là thêm ghép ưu tiênsử dụng.b)Xác định xô lệch giới hạn & dung sai form size lỗ, trục.+Lỗ 9H7: Tra bảng 1.14 Tr.20 (tập BTDSLG) ta có: ES = +15m; EI = 0Dung sai kích cỡ lỗ: TD = ES – EI = 15 – 0 = 15 (m)+Trục 9r6: Tra bảng 1.33 Tr.51 (tập BTDSLG) ta có: es = +28m; ei = +19m.Dung sai size trục: Td = es – ei = 28 – 19 = 9 (m)c)Vẽ sơ đồ phân bổ miền dung không nên của gắn thêm ghép Hình vẽ.Câu 4: (2 điểm) Cho kích cỡ 20g6a)Để kiểm tra size này ta cần sử dụng calíp nút tuyệt calíp hàm (0,5đ).b)Vẽ hình calíp này và tra bảng xác định kích thước đầu Q & KQ của calíp (1,0đ).c)Trình bày cách thức sử dụng calíp (0,5đ). -7-Giải:a)Theo đề bài xích ra size 20g6 là size trục. Để kiểm tra kích cỡ trục ta dùng calíphàm.b)Vẽ hình calíp hàm & tra bảng khẳng định kích thước đầu Q & KQ của calíp.Vẽ hình calíp hàm: Hình vẽ.Tra bảng xác định kích thước đầu Q và KQ của calíp. Với kích cỡ 20g6. Tra bảng 1.33 Tr.51(tập BTDSLG) ta có: es = -7m; ei = -20mTa códmax = dn + es = trăng tròn + (-0,007) = 19,993mm = đầu Q.dmin = doanh nghiệp + ei = đôi mươi + (-0,020) = 19,980mm = đầu KQ.c)Phương pháp áp dụng calíp:Trước tiên lau sạch chi tiết cần kiểm tra và calíp. Đút chi tiết vào đầu qua (Q) của calíp nếu lọtthì dấn sản phẩm, còn nếu như không lọt thì kích thước còn dư chuyển cụ thể sang khâu sửa chữa. Sau đóđút cụ thể đã đạt sinh hoạt đầu qua (Q) của calíp vào đầu ko qua (KQ) của calíp còn nếu như không qua thì sảnphẩm đạt yêu thương cầu, giả dụ đút lọt qua thì kích cỡ bị hụt, chi tiết bị loại. -8--HẾT-TP. HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2010GIÁO VIÊNNguyễn Thành Lâm -9- -10-BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG CĐKT CAO THẮNGĐỀ THI HỌC KỲMÔN: DUNG không đúng LẮP GHÉP VÀ KỸ THUẬT ĐOTHỜI GIAN: 90 PHÚTĐỀ 2:Câu 1: (3 điểm) mang đến lắp ghép Ø28JS7/h6a)Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục cùng lỗ. (0,5đ)b)Tính kích cỡ giới hạn, dung sai trục với lỗ. (0,5đ)c)Vẽ sơ đồ đính thêm ghép và cho thấy mối ghép thuộc các loại nào? (1,0đ)d)Tính những giá trị độ hở, độ dôi, dung sai gắn thêm ghép. (0,5đ)e)Nếu người thợ gia công đạt form size trục Ø27,988 milimet thì cụ thể đó đạt yêu cầu hay không?(0,5đ)Câu 2: (3 điểm) Cho 2 lần bán kính trục d = Ø56mm.a)Tra size B, h, t1, t2 của then bằng và xác minh LẮP GHÉP giữa then bởi với rãnh trênbạc và then bởi với rãnh bên trên trục, biết mọt ghép then bởi là mối ghép bình thường. (1,5đ)b)Vẽ bạn dạng vẽ đính then bằng. (1,5đ)Câu 3: (2 điểm) mang lại lắp ghép biết DN=dN=36mm; Smax=50m; Smin=9m.a)Chọn phong cách lắp tiêu chuẩn chỉnh cho gắn thêm ghép. (0,5đ)b)Xác định rơi lệch giới hạn và dung sai size lỗ, trục. (0,5đ)c)Vẽ sơ đồ phân bổ miền dung sai của lắp ghép. (1,0đ)Câu 4: (2 điểm) Cho kích thước 16G7a)Để kiểm tra kích thước này ta cần sử dụng calíp nút giỏi calíp hàm (0,5đ).b)Vẽ hình calíp này & tra bảng khẳng định kích thước đầu Q và KQ của calíp (1,0đ). -11-c)Trình bày phương pháp sử dụng calíp (0,5đ).(HỌC SINH ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)TP. HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2010KHOA CƠ KHÍGIÁO VIÊNNguyễn Thành Lâm -12-ĐÁP ÁNMÔN: DUNG không nên LẮP GHÉP VÀ KỸ THUẬT ĐO(TCCTCK 09-A,B,C)ĐỀ 2:Câu 1: (3 điểm) mang đến lắp ghép Ø28JS7/h6a)Tra bảng tìm lệch lạc giới hạn của trục cùng lỗ. (0,5đ)b)Tính kích cỡ giới hạn, dung không đúng trục với lỗ. (0,5đ)c)Vẽ sơ đồ thêm ghép và cho biết thêm mối ghép thuộc loại nào? (1,0đ)d)Tính các giá trị độ hở, độ dôi, dung sai đính ghép. (0,5đ)e)Nếu tín đồ thợ tối ưu đạt kích thước trục Ø27,988 milimet thì chi tiết đó đạt yêu mong hay không?(0,5đ)Giải:Theo đề bài ra ta có lắp ghép Ø28JS7/h6a)Tra bảng tìm lệch lạc giới hạn của trục và lỗ:+Lỗ Ø28JS7: Tra bảng 1.14 Tr.20 (tập BTDSLG) ta có:ES = +10,5 m = 0,0105 mm;EI = -10,5 m = -0,0105 mm+Trục Ø28h6: Tra bảng 1.29 Tr.43 (tập BTDSLG) ta có:es = 0 m; ei = -13 m = -0,013 mm.b)Tính kích cỡ giới hạn, dung không đúng trục với lỗ:Kích thước số lượng giới hạn lỗ:Dmax = dn + ES = 28 + 0,0105 = 28,0105 mm.Dmin = doanh nghiệp + EI = 28 + (-0,0105) = 27,9895 mm.Dung sai size lỗ: TD = ES – EI = +10,5 – (-10,5) = 21 (m)Kích thước giới hạn trục:dmax = dn + es = 28 + 0 = 28mm. -13-dmin = doanh nghiệp + ei = 28 + (-0,013) = 27,987mm.Dung sai kích cỡ trục: Td = es – ei = 0 – (-13) = 13 (m)c)Vẽ sơ đồ thêm ghép và cho biết thêm mối ghép thuộc một số loại nào?Vẽ sơ đồ phân bố miền dung không nên của đính ghép Hình vẽ.-Nhìn sơ đồ phân bổ miền dung không đúng của gắn ghép ta biết đó là lắp ghép trung gian bởi miền dungsai của chi tiết lỗ nằm đan xen với miền dung sai của cụ thể trục.d)Tính các giá trị độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép:+Độ hở lớn số 1 của thêm ghép là: Smax = ES – ei = 10,5 – (-13) = 23,5 (m)+Độ dôi lớn nhất của đính thêm ghép là: Nmax = es – EI = 0 – (-10,5) = 10,5 (m)+Dung sai thêm ghép: TLG = Smax + Nmax = 23,5 – 10,5 = 34 (m)e)Nếu người thợ gia công đạt kích cỡ trục Ø27,988 mm thì cụ thể đạt yêu thương cầu bởi vì thỏa điềukiện Dmax  Dth  Dmin.Câu 2: (3 điểm) Cho đường kính trục d = Ø56mm.a)Tra form size B, h, t1, t2 của then bởi và xác minh LẮP GHÉP giữa then bằng với rãnh trên bạc& then bằng với rãnh trên trục, biết mối ghép then bằng là mối ghép bình thường. (1,5đ)b)Vẽ phiên bản vẽ gắn then bằng. (1,5đ) -14-Giải:a)Xác định form size B, h, t1, t2 của then bằng: Tra bảng 4.1 Tr.110 (tập BTDSLG) với đườngkính trục d = Ø56mm ta có B = 16mm; h = 10mm; t1 = 6mm; t2 = 4,3mm.Xác định LẮP GHÉP thân then bởi với rãnh bên trên bạc & then bằng với rãnh trên trục, biết mốighép then bằng là mối ghép bình thường. Tra bảng 4.4 Tr.113 (tập BTDSLG) ta có:-Then đính với rãnh trên bạc đãi JS9/h9.-Then đính với rãnh trên trục N9/h9.b)Vẽ bản vẽ thêm then bằng như Hình vẽ:Câu 3: (2 điểm) cho lắp ghép biết doanh nghiệp = dn = 36mm; Smax = 50m; Smin = 9m.a)Chọn hình dáng lắp tiêu chuẩn chỉnh cho lắp ghép. (0,5đ)b)Xác định sai lệch giới hạn & dung sai size lỗ, trục. (0,5đ)c)Vẽ sơ đồ phân bố miền dung không đúng của thêm ghép. (1,0đ)Giải:Theo đề bài xích ta có dn = dn = 36mm; Smax = 50m; Smin = 9m. -15-a)Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn chỉnh cho gắn ghép: Tra bảng 1.42 Tr.63 (tập BTDSLG) ta bao gồm hai loại lắptiêu chuẩn là 36H7/g6 và 9G7/h6. Ở phía trên ta chọn lắp ghép 36H7/g6 vì là gắn ghép ưu tiên sử dụng.b)Xác định lệch lạc giới hạn và dung sai kích cỡ lỗ, trục.+Lỗ 36H7: Tra bảng 1.14 Tr.20 (tập BTDSLG) ta có:ES = +25m; EI = 0Dung sai kích thước lỗ: TD = ES – EI = 25 – 0 = 25 (m)+Trục 36g6: Tra bảng 1.33 Tr.51 (tập BTDSLG) ta có:es = -9m; ei = -25mDung sai form size trục: Td = es – ei = -9 – (-25) = 16 (m)c)Vẽ sơ đồ phân bố miền dung không đúng của thêm ghép Hình vẽ.Câu 4: (2 điểm) Cho size 36G7a)Để kiểm tra kích cỡ này ta sử dụng calíp nút tuyệt calíp hàm (0,5đ).b)Vẽ hình calíp này & tra bảng khẳng định kích thước đầu Q & KQ của calíp (1,0đ).c)Trình bày phương pháp sử dụng calíp (0,5đ). -16-Giải:a)Theo đề bài bác ra form size 36G7 là form size lỗ. Để kiểm tra kích cỡ lỗ ta cần sử dụng calíp trục.b)Vẽ hình calíp trục & tra bảng xác minh kích thước đầu Q & KQ của calíp.Vẽ hình calíp trục: Hình vẽ.Tra bảng xác minh kích thước đầu Q và KQ của calíp. Với kích cỡ 36G7. Tra bảng 1.13 Tr.19(tập BTDSLG) ta có: ES = +34m = 0,034mm; EI = +9m = 0,009mm.Ta cóDmax = dn + ES = 36 + 0,034 = 36,034mm = đầu KQ.Dmin = doanh nghiệp + EI = 36 + 0,009 = 36,009mm = đầu Q.c)Phương pháp sử dụng calíp:Trước tiên lau sạch calíp & chi tiết cần kiểm tra. Đút đầu qua (Q) của calíp vào lỗ nên kiểm tra,nếu lọt qua thì thừa nhận sản phẩm, nếu không lọt qua thì form size lỗ còn nhỏ chuyển chi tiết sang khâusửa chữa.Sau đó đút đầu không qua (KQ) của calíp vào lỗ của chi tiết đã đạt ngơi nghỉ đầu qua (Q) nếu khôngqua thì thành phầm đạt yêu thương cầu, ví như đút lọt qua thì size lỗ cụ thể này bị rộng, chi tiết bị loại.-HẾT- -17-TP. HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2010GIÁO VIÊNNguyễn Thành Lâm