Đề thi học sinh giỏi môn sinh lớp 9 cấp tỉnh

  -  
Đề thi HSG cấp huyện môn hóa học lớp 9 - Năm học 2018 - 2019 (có đáp án bỏ ra tiết) 40 11,810 21


Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi môn sinh lớp 9 cấp tỉnh

tuyển tập 30 đề thi HSG cung cấp huyện môn Ngữ văn lớp 9 thcs 2019 (có đáp án đưa ra tiết) 145 1,081 8
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI thcs MÔN: SINH HỌC LỚP 9.“10 ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH SINH HỌC 9” (Có khuyên bảo chấm chi tiết) 10 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN: SINH HỌC LỚP 9.ĐỀ SỐ: 01SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHANH HÓAĐỀ THI CHÍNH THỨCKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 20172018Môn thi: Sinh học Lớp 9 THCSThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày thi:10 tháng 3 năm 2018Đề thi bao gồm 02 trang, tất cả 09 câu.Câu 1 (2,5 điểm): Một tế bào sinh dục cất cặp gene dị hợp nhiều năm 5100 A0 nằm ở một cặp NST tương đồng. Ren trội (B) nằm ở NST đầu tiên có 1200 Ađênin, gene lặn (b) vị trí NST trang bị hai tất cả 1350 Ađênin. A) Tính con số từng các loại nuclêôtit của mỗi gen. B) lúc tế bào ngơi nghỉ vào kì thân của lần phân chia thứ nhất của phân bào giảm phân, số lượng từng các loại nuclêôtit của những gen kia trong tế bào bằng bao nhiêu? c) lúc tế bào ngừng lần phân chia trước tiên trong phân bào giảm phân thì số lượng từng các loại nuclêôtit của các gen trong mỗi tế bào con bằng bao nhiêu?Câu 2 (2,5 điểm):a) nguyên tắc khuôn mẫu mã được thể hiện thế nào trong những cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử? b) Điều gì sẽ xẩy ra nếu nguyên tắc bổ sung bị phạm luật trong quá trình nhân song ADN cùng tổng vừa lòng mARN? Giải thích.Câu 3 (2,0 điểm):a) Phân biệt bỗng nhiên biến ren và tự dưng biến cấu tạo nhiễm sắc thể.b) Đột thay đổi nhiễm nhan sắc thể tương quan đến cặp nhiễm dung nhan thể số 21 ở fan gồm đầy đủ dạng như thế nào và gây ra hậu quả gì?Câu 4 (2,0 điểm): Theo dõi quá trình giảm phân của 9 tế bào sinh trứng ở một cá thể, fan ta thấy trong số thể lý thuyết được tạo thành có 81 nhiễm sắc đẹp thể đơn. Biết rằng, từng cặp nhiễm sắc đẹp thể đều gồm 2 cái có cấu tạo khác nhau. A) xác minh bộ nhiễm sắc đẹp thể lưỡng bội (2n) của loài. B) Thực tế, từ 9 tế bào trên rất có thể thu được không ít nhất là bao nhiêu loại trứng với thể định hướng? Ít tuyệt nhất là từng nào loại trứng với thể định hướng?Câu 5 (2,0 điểm):a) Một mái ấm gia đình nông dân sở hữu hạt tương đương rau đạt tiêu chuẩn chỉnh tốt, tất cả năng suất cao xuất phát điểm từ một vùng khác về trồng nhưng sau thời điểm nảy mầm thì cây con đồng loạt có thể hiện sinh trưởng chậm, năng suất thấp. Hiện tượng lạ gì đã xẩy ra với rau giống của gia đình nông dân này? Giải thích. B) Nêu những tính trạng khá nổi bật và hướng sử dụng của giống bò sữa Hà Lan.Câu 6 (2,5 điểm): Sơ thiết bị dưới đây cho biết phả hệ 3 đời khắc ghi sự dt của hai tính trạng đối kháng gen là tóc quăn, thuận tay trái; những tính trạng tương xứng là tóc thẳng, thuận tay phải. A) những người nào vào phả hệ có thể xác định được chắc hẳn rằng kiểu gen? b) nếu như cặp vợ ông xã 8 9 đưa ra quyết định sinh thêm người con thứ cha thì xác suất để đứa con này là nam nhi có tóc quăn cùng thuận tay trái là bao nhiêu? Biết rằng, ren trội là trội hoàn toàn, các gen ở trên những nhiễm sắc thể thường không giống nhau và không xảy ra đột biến hóa mới.Câu 7 (2,5 điểm): Ở một chủng loại thực vật, khi lai cây thuần chủng thân cao, hoa đỏ cùng với cây thân thấp, hoa trắng được F1 đều có thân cao, hoa đỏ. Mang lại F1 giao phấn với một cây chưa biết kiểu gen thì thu được F2 tất cả 2368 cây thân cao, hoa đỏ cùng 789 cây thân thấp, hoa đỏ. A) xác minh kiểu ren của cây F1 và cây mang lai. Biết mỗi gen lý lẽ một tính trạng.b) hoàn toàn có thể dùng phép lai nào nhằm xác định đúng mực kiểu gene của cây F1?Câu 8 (1,5 điểm):a) vào tự nhiên, những cá thể cùng loài có xu hướng sống tập trung thành từng nhóm, điều này có ý nghĩa sâu sắc gì?b) tất cả hai chủng loại cá: loại cá cơm phân bố thông dụng ở vùng biển khơi ôn đới châu Âu và loại cá miệng đục sống trong các rạn sinh vật biển vùng đại dương nhiệt đới. Trong nhì loài trên loài làm sao rộng nhiệt hơn? vị sao?Câu 9 (2,5 điểm): Hình mặt mô tả lưới thức ăn của một quần xóm sinh đồ vật thuộc hệ sinh thái đồng cỏ. A) Liệt kê gần như loài (nhóm loài) bao gồm trong lưới thức ăn. B) Hãy chuẩn bị xếp các loài (nhóm loài) trong lưới thức nạp năng lượng theo từng thành phần của hệ sinh thái. C) vào chuỗi thức ăn uống dài nhất, chim nạp năng lượng thịt cỡ khủng (chim ưng) trực thuộc bậc bổ dưỡng cấp mấy? d) loại nào trong những các loài động vật của lưới thức ăn này có số lượng cá thể ít nhất? vày sao? HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHANH HOÁKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNHNĂM HỌC 2017 2018MÔN THI: Sinh học tập Lớp 9 THCSHướng dẫn chấmCâuNội dungĐiểmCâu 1(2,5 đ)a) con số từng các loại nuclêôtit của mỗi gen số lượng nuclêôtit của mỗi gene : = 3000 ren trội (B) bao gồm A = T = 1200; G = X = 1500 1200 = 300 gene lặn (b) gồm A = T = 1350; G = X = 1500 1350 = 1500,50,250,25b) số lượng từng nhiều loại nuclêôtit của mỗi ren khi tế bào sẽ ở kỳ giữa của sút phân I khi tế bào vẫn ở kỳ giữa của giảm phân I, NST vẫn tồn tại sinh sống thể kép nên số lượng alen của từng gen đã tăng gấp hai (BBbb). Số lượng từng các loại nuclêôtit của những gen là: A = T = 2. (1200 + 1350) = 5100; G = X = 2. (300 + 150) = 9000,50,5c) số lượng từng một số loại nuclêôtit của các gen trong những tế bào con là:Tế bào với BB: A = T = 2 x 1200 = 2400, G = X = 2 x 300 = 600.Tế bào mang bb: A = T = 2 x 1350 = 2700, G = X = 2 x 150 = 300.0,250,25Câu 2(2,5 đ)a) cơ chế khuôn chủng loại được thể hiện trong các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử: Trong vẻ ngoài nhân song của ADN: Cả hai mạch 1-1 của phân tử ADN chị em được sử dụng làm khuôn tổng đúng theo ra phân tử ADN con. Trong quá trình tổng hòa hợp ARN : Mạch mã nơi bắt đầu của gen làm khuôn tổng hợp ra phân tử ARN. Trong quá trình tổng hòa hợp protein: Phân tử mARN làm khuôn tổng vừa lòng chuỗi axit amin.0,50,50,5b) trường hợp nguyên tắc bổ sung bị vi phạm (Lắp ghép nhầm của những nucleotit) vào nhân song ADN → cấu tạo của những phân tử ADN con có khả năng sẽ bị sai không giống so với phân tử ADN chị em → thốt nhiên biến gen. Trong quy trình tổng thích hợp mARN → cấu trúc của phân tử mARN bị chuyển đổi → Phân tử prôtêin rất có thể bị biến hóa cấu trúc → hình trạng hình rất có thể bị chuyển đổi nhưng gen không bị đột biến. 0,50,5Câu 3(2,0 đ)a) Phân biệt đột biến gen và bỗng biến cấu tạo NST:Đột phát triển thành genĐột biến cấu tạo NST Là những đổi khác xảy ra trong cấu tạo của gen (cấp độ phân tử). Là những thay đổi xảy ra trong cấu tạo NST (cấp độ tế bào). Làm chuyển đổi số lượng, thành phần cùng trình tự sắp đến xếp những nucleotit trong gene Làm thay đổi số lượng, thành phần cùng trình tự sắp tới xếp các gen bên trên NST.0.50.5b). Đột trở nên nhiễm sắc đẹp thể tương quan đến cặp nhiễm sắc đẹp thể số 21 fan gồm: Đột biến cấu trúc NST dạng mất đoạn NST số 21 → ung thư máu làm việc người.

Xem thêm: Chữ Người Tử Tù Violet Mới Nhất 2022, Chữ Người Tử Tù (Nguyễn Tuân) Ngữ Văn 11 VioletXem thêm: Nàng Công Chúa Lửa Tập 9 - Xem Phim Nàng Công Chúa Lửa

Đột biến con số NST, thể dị bội bao gồm 3 NST 21 → Hội bệnh Đao.0.50,5Câu 4(2,0 đ)a) bộ nhiễm dung nhan thể 2n: 1 tế bào sinh trứng bớt phân tạo nên 1 tế bào trứng với 3 thể triết lý 9 tế bào sinh trứng giảm phân sẽ khởi tạo ra 27 thể định hướng. Số NST đơn trong một thể định hướng là: 8127 = 3 bộ NST solo bội n = 3 cỗ NST lưỡng bội 2n = 6. 0,50,5b) thực tế 9 tế bào sinh trứng rất có thể thu được: buổi tối đa: 8 các loại trứng với 8 một số loại thể định hướng. Buổi tối thiểu: 1 loại trứng cùng 2 thể định hướng.0,50,5Câu 5(2,0 đ)a) hiện tượng xẩy ra với cây rau giống gia đình nhà nông dân là thường xuyên biến. Lý do : như thể rau này không cân xứng với đk khí hậu, thổ nhưỡng ở khu vực gieo trồng mới hoặc kỹ thuật chăm lo không đảm bảo.0,50,5b) Đặc điểm nổi trội cùng hướng thực hiện của giống trườn sữa Hà Lan: Đặc điểm nổi trội: Giống trườn này chủ yếu có color lang white đen, bò cái có dáng vóc lớn, vú vạc triển, mắn sinh, thánh thiện lành, có chức năng sản xuất sữa khôn cùng cao. Giống bò Hà Lan thuần chủng đến trung bình 50 lít sữa mỗi ngày; lúc nhập vào nước ta cho trung bình 15 lít sữa từng ngày. Hướng sử dụng: nuôi để đưa sữa.Lưu ý: Đây là một trong những nội dung bài thực hành thực tế 39 SGK0,50,5Câu 6(2,5 đ)a) dạng hình gen của những thành viên biết được chắc chắn: Xét tính trạng ngoài mặt tóc: Cặp vợ chồng 8 9 đều phải có tóc xoăn → đàn bà 12 gồm tóc thẳng, chứng tỏ 8 với 9 hầu hết dị đúng theo tử (Aa) → tóc thẳng là tính trạng lặn (aa). Xét tính trạng thuận tay nên và tay trái: Căp vợ ông xã 8 9 đa số thuận tay yêu cầu → đàn bà 11 thuận tay trái → chứng tỏ 8 cùng 9 rất nhiều dị hợp tử (Bb) → thuận tay trái là tính trạng lặn (bb). Tất cả 9 thành viên trong gia đình có thể xác định được chắc chắn là kiểu gen. Vắt thể: các thành viên 1, 4, 8, 9 có kiểu gene AaBb; member 2 có kiểu gen aaBb; những thành viên 3, 6, 7, 10 gồm kiểu gene aabb.0,50,50,50,250,25b) tỷ lệ sinh người con là trai gồm tóc xoăn, thuận tay phải là: Theo câu a ta tất cả 8 với 9 đều sở hữu kiểu gene là AaBb  AaBb x AaBb  phần trăm sinh bé trai, gồm tóc quăn, thuận tay trái là: = 0,5Câu 7(2,5 đ)a) bởi mỗi gen công cụ một tính trạng với Ptc tương phản nên suy ra các tính trạng ở F1 (thân cao, hoa đỏ) là những tính trạng trội, thân phải chăng hoa trắng là các tính trạng lặn. Quy cầu :+ ren A nguyên lý thân cao trội trọn vẹn so với ren a điều khoản thân thấp.+ gene B hình thức hoa đỏ trội hoàn toàn so với gene b lao lý hoa trắng.=> F1 dị vừa lòng hai cặp ren (Aa, Bb). Bởi F2 có tỉ lệ thân cao thân rẻ = → cây lai cùng với F1 bao gồm kiểu gene Aa (thân cao). Vì F2 tất cả 100% hoa đỏ, nhưng F1 tất cả kiểu gen Bb → cây lai với F1 bao gồm kiểu gene BB (hoa đỏ)+ Nếu các gen di truyền tự do thì loại gen của F1 là AaBb với kiểu ren của cây đem lai cùng với F1 bao gồm kiểu gene là AaBB.+ Nếu những gen di truyền liên kết thì hình dáng gen của F1 là cùng kiểu ren của cây lai cùng với F1 là .0,50,50,250,25b) Cách xác minh kiểu gene của F1 sử dụng phép lai phân tích: lai cây F1 cùng với cây đồng phù hợp lặn: + ví như Fa phân li giao diện hình theo tỉ lệ thành phần 1: 1: 1: 1 thì cây F1 phải gồm kiểu gen AaBb+ trường hợp Fa phân li giao diện hình theo tỉ trọng 1: 1 thì suy ra cây F1 bao gồm kiểu gen .Cho cây F1 tự thụ phấn+ nếu như F2 phân li mẫu mã hình theo tỉ lệ thành phần 9: 3: 3: 1 thì cây F1 phải gồm kiểu ren AaBb+ giả dụ F2 phân li loại hình theo tỉ lệ 3: 1 thì cây F1 bao gồm kiểu ren .Trong thực tế chỉ xảy một trong hai trường hòa hợp phân li độc lập hoặc dt liên kết.0,50,5Câu 8(1,5 đ)a) – các sinh vật thuộc loài có xu hướng hình thành các nhóm gồm ý nghĩa: có tác dụng tăng kĩ năng chống lại các điều kiện vô ích của môi trường, chống kẻ thù và search kiếm thức ăn dễ dãi hơn, khả năng hai bạn trẻ trong sinh sản kết quả hơn.0,5b) loài cá cơm trắng rộng nhiệt hơn loài cá miệng đục.Giải thích: bởi vì ở vùng ôn đới ánh sáng nước giao động mạnh hơn, trái lại ở vùng nhiệt đới nhiệt độ nước khá ổn định.0,50,5Câu 9(2,5 đ)a) Quần xã gồm 9 loại (nhóm loài): thực vật, sâu nạp năng lượng lá, thỏ, chuột, châu chấu, rắn, ếch, cú mèo, chim ăn thịt cỡ mập (chim ưng).(Nếu liệt kê không nên hoặc thiếu hụt từ 2 loại trở lên trừ 0,25 điểm)0,5b) sắp tới xếp các loài (nhóm loài) vào lưới thức ăn theo từng thành phần:SVSXSVTTB1SVTTB2SVTTB3SVTTB4Thực vậtThỏ, chuột, châu chấuÊch nhái, rắn, cú mèo, chim ưngRắn, cú mèo, chim ưngCú mèo,chim ưng(Nếu liệt kê không đúng hoặc thiếu hụt một loài trừ 0,25 điểm)1,0c) Chuỗi thức nạp năng lượng dài tốt nhất của chim ưng: bao gồm 5 bậc dinh dưỡng, chim ưng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 5. Ví dụ: Thực vật dụng → châu chấu → ếch → rắn → chim ưng (Bậc dd C1) (Bậc dd C2) (Bậc dd C3) (Bậc dd C4) (Bậc dd C5)0,5d) trong các loài động vật hoang dã ở hệ sinh thái xanh này thì loại chim ưng và chim cú mèo là các sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất (vật dữ đầu bảng) đề nghị có con số cá thể không nhiều nhất. Trong nhì loài chim ưng với cú mèo giả dụ loài nào có sức cạnh tranh kém hơn, sức chế tác thấp hơn sẽ sở hữu được số lượng không nhiều hơn.0,250,25Lưu ý: Nếu học viên làm cách khác đúng vẫn đồng ý cho điểm về tối đa.HếtĐỀ SỐ: 02SỞ GDĐT VĨNH PHÚCĐỀ THI CHÍNH THỨCKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9NĂM HỌC 2017 2018ĐỀ THI MÔN: SINH HỌCThời gian làm bài: 150 phút (không kể thời hạn giao đề)(Đề thi tất cả 02 trang)Câu 1 (2,0 điểm)a) vì sao chủ yếu khiến tử vong khi 1 người bị mát nước là gì? phân tích và lý giải nguyên nhân ngạt khí vày hít bắt buộc không khí nhiều CO.b) Hãy ghép phân tử của thức ăn (cột I) sao cho phù hợp với enzim phân giải bọn chúng (cột II).Phân tử của thức ăn uống (I)Enzim (II)1. Tinh bộta. Pepsin2. Lipitb. Amilaza3. Prôtêinc. Nuclêaza4. ADNd. LipazaCâu 2 (2,0 điểm)a) phản xạ có đk là gì? thành phần điều khiển bức xạ có điều kiện nằm nơi đâu trong hệ thần kinh?b) gồm 4 ống nghiệm chứa lần lượt 4 đội máu là A, B, O với AB hầu như bị mất nhãn. Trong chống thí nghiệm tất cả đủ máu tương cất kháng thể α (gây kết nối A), β (gây kết dán B). Hãy nhận thấy mỗi nhóm máu bao gồm trong 4 ống thử nói trên.Câu 3 (2,0 điểm)a) Hãy cho biết thêm nguyên nhân tạo mỏi cơ.b) vì sao khi một tín đồ đánh cá ở hải dương Đông khát nước nhưng uống nước biển thì sẽ càng khát nước nghiêm trọng hơn?Câu 4 (2,0 điểm) TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI thcs MÔN: SINH HỌC - LỚP ***** “10 ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH - SINH HỌC 9” (Có lý giải chấm chi tiết) họ tên: ………………………………… ………………… trường THCS: …………….……… ……….………………… Năm học: 20 … - 20… 10 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN: SINH HỌC - LỚP ĐỀ SỐ: 01 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Mơn thi: Sinh học tập - Lớp thcs Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi:10 tháng năm 2018 Đề thi có 02 trang, tất cả 09 câu Số báo danh Câu (2,5 điểm): Một tế bào sinh dục chứa cặp gen dị hợp nhiều năm 5100 A0 nằm cặp NST tương đồng Gen trội (B) ở NST thứ gồm 1200 Ađênin, gene lặn (b) nằm NST đồ vật hai có 1350 Ađênin a) Tính con số loại nuclêơtit gene b) khi tế bào vào kì lần phân loại thứ phân bào sút phân, con số loại nuclêơtit gen tế bào bao nhiêu? c) lúc tế bào xong lần phân chia thứ phân bào bớt phân số lượng loại nuclêơtit ren tế bào bao nhiêu? Câu (2,5 điểm): a) phương pháp khuôn mẫu mã thể chế di truyền cấp độ phân tử? b) Điều xảy nguyên tắc bổ sung cập nhật bị vi phạm trình nhân đơi ADN tổng phù hợp mARN? lý giải Câu (2,0 điểm): a) Phân biệt bỗng dưng biến gen đột nhiên biến cấu trúc nhiễm sắc đẹp thể b) Đột vươn lên là nhiễm sắc thể liên quan đến cặp nhiễm dung nhan thể số 21 bạn gồm dạng khiến hậu gì? Câu (2,0 điểm): theo dõi trình giảm phân tế bào sinh mụn nhọt thể, người ta thấy thể định hướng tạo bao gồm 81 nhiễm dung nhan thể solo Biết rằng, cặp nhiễm nhan sắc thể tất cả có kết cấu khác a) khẳng định nhiễm nhan sắc thể lưỡng bội (2n) chủng loại b) Thực tế, tự tế bào thu nhiều loại trứng thể định hướng? Ít loại trứng thể định hướng? Câu (2,0 điểm): a) Một gia đình nơng dân download hạt giống như rau đạt tiêu chuẩn chỉnh tốt, có suất cao tự vùng không giống trồng sau nảy mầm hàng loạt có biểu phát triển chậm, suất thấp hiện tượng xảy với rau giống gia đình nơng dân này? lý giải b) Nêu tính trạng bật hướng thực hiện giống bò sữa Hà Lan Trang Câu (2,5 điểm): Sơ đồ cho thấy phả hệ đời ghi lại di truyền nhị tính trạng đơn gen tóc quăn, thuận tay trái; tính trạng khớp ứng tóc thẳng, thuận tay phải Nam tóc thẳng, thuận tay cần P: nàng tóc thẳng, thuận tay phải Nam tóc thẳng, thuận tay trái F1: 10 đàn bà tóc thẳng, thuận tay trái phái mạnh tóc quăn, thuận tay bắt buộc F2: phái nữ tóc quăn, thuận tay bắt buộc 11 12 đàn bà tóc quăn, thuận tay trái a) những người dân phả hệ xác minh chắn kiểu gen? b) ví như cặp vợ ông chồng - định sinh thêm người thứ ba xác suất để đứa trai bao gồm tóc quăn queo thuận tay trái bao nhiêu? Biết rằng, ren trội trội hoàn toàn, gen nằm nhiễm nhan sắc thể hay khác ko xảy bất chợt biến Câu (2,5 điểm): Ở loại thực vật, lai chủng thân cao, hoa đỏ cùng với thân thấp, hoa trắng F1 tất cả thân cao, hoa đỏ đến F1 giao phấn với không biết kiểu gene thu F2 tất cả 2368 thân cao, hoa đỏ 789 thân thấp, hoa đỏ a) xác định kiểu gen F1 rước lai Biết gen phương pháp tính trạng b) có thể dùng phép lai để xác định xác loại gen F1? Câu (1,5 điểm): a) trong tự nhiên, thành viên lồi có xu thế sống triệu tập thành nhóm, điều có ý nghĩa gì? b) tất cả hai lồi cá: lồi cá cơm trắng phân bố phổ biến vùng biển cả ôn đới châu Âu lồi cá miệng đục sống rạn san hơ vùng biển nhiệt đới gió mùa Trong hai loài loại rộng sức nóng hơn? bởi vì sao? Câu (2,5 điểm): Hình mặt mô tả lưới thức ăn uống quần xóm sinh trang bị thuộc hệ sinh thái xanh đồng cỏ a) Liệt kê lồi (nhóm lồi) tất cả lưới thức ăn b) Hãy xếp lồi (nhóm lồi) lưới thức ăn theo nguyên tố hệ sinh thái xanh c) vào chuỗi thức nạp năng lượng dài nhất, chim ăn thịt cỡ béo (chim ưng) nằm trong bậc bổ dưỡng cấp mấy? d) loài số loài động vật hoang dã lưới thức nạp năng lượng có con số cá thể nhất? vày sao? HẾT Trang SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN THI: Sinh học- Lớp thcs THANH HOÁ trả lời chấm Câu nội dung a) con số loại nuclêôtit gene - số lượng nuclêôtit ren : 5100 = 3000 3, - gene trội (B) tất cả A = T = 1200; G = X = 1500 - 1200 = 300 - gene lặn (b) bao gồm A = T = 1350; G = X = 1500 - 1350 = 150 Câu b) số lượng loại nuclêôtit gen tế bào kỳ giảm phân I (2,5 - lúc tế bào kỳ giảm phân I, NST tồn thể kép cần số đ) lượng alen gene tăng gấp đôi (BBbb) - con số loại nuclêôtit gene là: A = T = (1200 + 1350) = 5100; G = X = (300 + 150) = 900 c) con số loại nuclêôtit gene tế bào là: Tế bào với BB: A = T = x 1200 = 2400, G = X = x 300 = 600 Tế bào sở hữu bb: A = T = x 1350 = 2700, G = X = x 150 = 300 a) nguyên tắc khuôn chủng loại thể chế di truyền cấp độ phân tử: - vào chế nhân đôi ADN: Cả nhị mạch solo phân tử ADN mẹ thực hiện làm khuôn tổng hòa hợp phân tử ADN - vào trình tổng hợp ARN : Mạch mã gốc gen có tác dụng khuôn tổng đúng theo Câu phân tử ARN (2,5 - vào trình tổng hòa hợp protein: Phân tử mARN làm cho khuôn tổng phù hợp chuỗi axit amin đ) b) ví như nguyên tắc bổ sung bị vi phạm luật (Lắp ghép nhầm nucleotit) - vào nhân đôi ADN → cấu tạo phân tử ADN bị sai không giống so cùng với phân tử ADN người mẹ → đột biến ren - vào trình tổng hòa hợp mARN → kết cấu phân tử mARN bị chuyển đổi → Phân tử prơtêin bị đổi khác cấu trúc → thứ hạng hình bị chuyển đổi gen không xẩy ra đột biến hóa a) Phân biệt hốt nhiên biến gen tự dưng biến cấu trúc NST: Đột biến đổi gen Đột biến cấu trúc NST - Là chuyển đổi xảy cấu - Là thay đổi xảy kết cấu NST (cấp độ tế bào) Câu trúc gene (cấp độ phân tử) - Làm biến hóa số lượng, thành phần - Làm đổi khác số lượng, nguyên tố (2,0 trình trường đoản cú xếp nucleotit trình trường đoản cú xếp gene NST đ) ren b) Đột vươn lên là nhiễm nhan sắc thể tương quan đến cặp nhiễm sắc thể số 21 bạn gồm: - Đột biến kết cấu NST dạng đoạn NST số 21 → bệnh ung thư máu bạn - Đột biến số lượng NST, thể dị bội gồm NST 21 → Hội hội chứng Đao Trang Điểm 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0.5 0.5 0,5 a) bộ nhiễm sắc đẹp thể 2n: - tế bào sinh trứng giảm phân chế tạo tế bào trứng thể lý thuyết  Câu tế bào sinh trứng bớt phân sản xuất 27 thể định hướng (2,0 - Số NST 1-1 thể định hướng là: 81/27 =  NST đơn bội n =  cỗ NST lưỡng bội 2n = đ) b) thực tế tế bào sinh trứng thu được: - tối đa: loại trứng nhiều loại thể kim chỉ nan - về tối thiểu: một số loại trứng thể định hướng a) - hiện tượng kỳ lạ xảy với rau xanh giống mái ấm gia đình nhà nơng dân thường trở thành - vì sao : tương tự rau không phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nơi gieo trồng kỹ thuật chăm lo khơng bảo vệ Câu b) Đặc điểm trội hướng sử dụng giống bò sữa Hà Lan: (2,0 - Đặc điểm trội: giống như bò đa số có màu lang trắng đen, bò gồm đ) vóc dáng lớn, vú phát triển, mắn sinh, hiền khô lành, gồm khả tiếp tế sữa cao Giống trườn Hà Lan chủng mang đến trung bình 50 lít sữa ngày; nhập vào vn cho mức độ vừa phải 15 lít sữa ngày - hướng sử dụng: ni để mang sữa lưu lại ý: Đây nội dung thực hành thực tế 39 SGK a) hình trạng gen member biết chắn: - Xét tính trạng những thiết kế tóc: Cặp vợ ck - có tóc xoăn → gái 12 tất cả tóc thẳng, chứng minh dị thích hợp tử (Aa) → tóc thẳng tính trạng lặn (aa) - Xét tính trạng thuận tay buộc phải tay trái: Căp vợ ông xã - thuận tay bắt buộc → gái 11 thuận tay trái → minh chứng dị hòa hợp tử (Bb) → Câu thuận tay trái tính trạng lặn (bb) (2,5 - gồm thành viên mái ấm gia đình xác định chắn loại gen cố gắng thể: những thành viên 1, 4, 8, bao gồm kiểu gen AaBb; đ) Thành viên gồm kiểu gene aaBb; các thành viên 3, 6, 7, 10 gồm kiểu gene aabb b) phần trăm sinh đứa trai tất cả tóc xoăn, thuận tay đề xuất là: Theo câu a ta bao gồm có vẻ bên ngoài gen AaBb  AaBb x AaBb  tỷ lệ sinh trai, tất cả tóc quăn, thuận tay trái là: 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 3 1 = 4 32 a) - do gen hiện tượng tính trạng Pt/c tương phản nên suy tính trạng F1 (thân cao, hoa đỏ) tính trạng trội, thân phải chăng hoa trắng Câu tính trạng lặn Quy mong : (2,5 + gene A cơ chế thân cao trội trọn vẹn so với ren a dụng cụ thân thấp + gene B phương tiện hoa đỏ trội hoàn toàn so với ren b phép tắc hoa trắng đ) => F1 dị hòa hợp hai cặp gene (Aa, Bb) - do F2 có tỉ lệ thân cao/ thân thấp = 2368 789 Trang → lai cùng với F1 bao gồm kiểu gen 0,5 Aa (thân cao) - vị F2 gồm 100% hoa đỏ, mà F1 bao gồm kiểu gene Bb → lai với F1 bao gồm kiểu gene BB (hoa đỏ) + Nếu ren di truyền độc lập kiểu ren F1 AaBb dạng hình gen rước lai cùng với F1 bao gồm kiểu gene AaBB + Nếu gen di truyền links kiểu gen F1 lai cùng với F1 0,5 0,25 hình dạng gen 0,25 b) Cách khẳng định kiểu gen F1 * cần sử dụng phép lai phân tích: lai F1 cùng với đồng đúng theo lặn: + giả dụ Fa phân li giao diện hình theo tỉ lệ 1: 1: 1: F1 phải gồm kiểu gene AaBb + nếu như Fa phân li hình trạng hình theo tỉ lệ 1: suy F1 có kiểu gen *Cho F1 từ bỏ thụ phấn + trường hợp F2 phân li hình dạng hình theo tỉ lệ thành phần 9: 3: 3: F1 phải gồm kiểu ren AaBb + ví như F2 phân li vẻ bên ngoài hình theo tỉ lệ thành phần 3: F1 gồm kiểu gen 0,5 Trong thực tế xảy nhị trường hòa hợp phân li tự do di truyền link a) – những sinh trang bị lồi có xu thế hình thành nhóm có ý nghĩa: làm cho Câu tăng khả cản lại điều kiện bất lợi mơi trường, chống quân thù (1,5 tra cứu kiếm thức ăn thuận tiện hơn, khả hai bạn sinh sản hiệu đ) b) loài cá cơm rộng nhiệt lồi cá miệng đục Giải thích: vị vùng ôn đới ánh nắng mặt trời nước giao động mạnh hơn, trái lại vùng nhiệt đới nhiệt độ nước ổn định a) Quần xã bao gồm lồi (nhóm loài): thực vật, sâu ăn lá, thỏ, chuột, châu chấu, rắn, ếch, cú mèo, chim nạp năng lượng thịt cỡ béo (chim ưng) (Nếu liệt kê sai thiếu từ chủng loại trở lên trừ 0,25 điểm) b) thu xếp loài (nhóm lồi) lưới thức ăn theo thành phần: SVSX SVTTB1 SVTTB2 SVTTB3 SVTTB4 Thực đồ vật Thỏ, chuột, Êch- nhái, Rắn, cú mèo, Cú mèo, châu chấu rắn, cú mèo, chim ưng chim ưng Câu chim ưng (2,5 (Nếu liệt kê không đúng thiếu loại trừ 0,25 điểm) đ) c) Chuỗi thức nạp năng lượng dài chim ưng: - bao gồm bậc dinh dưỡng, chim ưng ở trong bậc bổ dưỡng cấp -Ví dụ: Thực thiết bị → châu chấu → ếch → rắn → chim ưng (Bậc dd C1) (Bậc dd C2) (Bậc dd C3) (Bậc dd C4) (Bậc dd C5) d) - vào loài động vật hệ sinh thái lồi chim ưng chim cú mèo sinh vật dụng tiêu thụ bậc cao (vật đầu bảng) đề nghị có số lượng cá thể - Trong nhì lồi chim ưng cú mèo lồi bao gồm sức đối đầu và cạnh tranh hơn, sức sản xuất thấp có con số Lưu ý: Nếu học sinh làm biện pháp khác đến điểm về tối đa -Hết Trang 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,25 0,25 ĐỀ SỐ: 02 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC thời gian làm bài: 150 phút (khơng kể thời hạn giao đề) (Đề thi có 02 trang) Câu (2,0 điểm) a) lý do chủ yếu khiến tử vong bạn bị non nước gì? giải thích ngun nhân ngạt khí hít cần khơng khí giàu teo b) Hãy ghép phân tử thức ăn (cột I) cho cân xứng với enzim phân giải bọn chúng (cột II) Phân tử thức ăn (I) Enzim (II) Tinh bột a Pepsin Lipit b Amilaza Prôtêin c Nuclêaza ADN d Lipaza Câu (2,0 điểm) a) phản xạ có đk gì? phần tử điều khiển phản xạ có đk nằm đâu hệ thần kinh? b) bao gồm ống nghiệm chứa nhóm máu A, B, O AB bị nhãn Trong phòng thí nghiệm tất cả đủ tiết tương đựng kháng thể α (gây kết nối A), β (gây kết nối B) Hãy nhận thấy nhóm máu tất cả ống nghiệm nói Câu (2,0 điểm) a) Hãy cho biết thêm nguyên nhân tạo mỏi b) Tại bạn đánh cá biển cả Đông khát nước mà uống nước biển cả khát nước nghiêm trọng hơn? Câu (2,0 điểm) a) con ruồi giấm bao gồm nhiễm nhan sắc thể (NST) lưỡng bội 2n=8 Ở vùng chế tác cá thể, xét tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp đợt tất cả 1,5625% số tế bào chế tác lần nguyên phân cuối trải qua sút phân sinh sản giao tử - khẳng định số lượng giao tử tạo nên thành - xác minh số NST đơn mà môi trường cung ứng cho tế bào nói thực trình bớt phân b) Một tế bào sinh tinh tất cả kiểu gene AaDd bớt phân thông thường khơng xảy trao đổi chéo cánh cho một số loại tinh trùng? giải thích Câu (2,0 điểm) a) nếu quần thể giao phấn quần thể trường đoản cú thụ phấn gồm gen chợt biến lặn xuất giao tử với tỉ trọng thể đột biến thường xuyên phát mau chóng quần thể nào? phân tích và lý giải b) Khi mang lại đậu Hà Lan F1 tự thụ phấn, Menđen thu F2 có tỉ lệ phân tính: hạt vàng, trơn : hạt vàng, nhăn : phân tử xanh, trơn tuột : hạt xanh, nhăn nếu chọn ngẫu nhiên mọc từ phân tử vàng, trơn tru F2 đến tự thụ phấn theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu dáng gen dị hòa hợp hai cặp gen dạng hình hình phân tử xanh, nhăn hệ sau bao nhiêu? Trang Câu (2,0 điểm) a) đến sơ trang bị phả hệ dịch di truyền (bệnh P) fan sau: I Nam thông thường II Nữ thông thường Nam bị bệnh phường Nữ bị bệnh phường III 10 11 12 ? - Bệnh phường gen trội hay gen lặn lao lý gen nằm NST thường giỏi NST giới tính? - xác suất cặp vợ ck III8 III9 sinh trai đầu lòng khơng mắc bệnh p bao nhiêu? Biết bạn III8 có em gái bị bệnh p bố, mẹ không trở nên bệnh p b) Nói “cơ dt má lúm đồng xu tiền từ bà bầu cô ấy” tuyệt sai? phân tích và lý giải Câu (2,0 điểm) a) Khâu đặc biệt quan trọng công tác tạo thành giống gì? vị lồi chế tác hữu tính, nhằm giữ định hình đặc tính quý giống bạn ta thường không dùng phương thức nhân tương đương hạt? b) Đột trở thành gen gì? Đột trở nên gen phát sinh quy trình tiến độ chu kì tế bào? Câu (2,0 điểm) a) nguyên tố định tính chất phong phú đặc thù phân tử ADN? Hãy cho biết thành phần cấu trúc nhiễm dung nhan thể b) nhiệt độ làm bóc hai mạch phân tử ADN gọi ánh nắng mặt trời nóng tung ADN ánh nắng mặt trời nóng rã ADN số lồi sinh vật dụng khác kí hiệu từ A mang đến E sau: ; ; ; ; Hãy xếp theo trình tự tăng dần tỉ lệ phân tử ADN loài sinh đồ vật nói giải thích Biết rằng, phân tử ADN bao gồm số nuclêơtit Câu (2,0 điểm) a) Nêu nội dung cách thức phân tích hệ lai Menđen b) Cây đậu Hà Lan có điểm lưu ý giúp cho câu hỏi tạo mẫu chủng thuận lợi? Tại thực tiễn khó nhằm trì dòng chủng qua nhiều hệ? Câu 10 (2,0 điểm) Trang a) Ở lồi thực vật bao gồm cặp NST (kí hiệu I, II, III, IV, V) Khi khảo sát quần thể chủng loại này, fan ta phát thể bỗng dưng biến (kí hiệu a, b, c, d) phân tích NST thể bỗng biến thu kết quả: số lượng NST cặp Thể bỗng dưng biến I II III IV V a 3 3 b 2 c 2 2 d 4 4 - khẳng định tên hotline thể hốt nhiên biến b, d - tại thể bất chợt biến a c thường khơng gồm khả tạo hữu tính bình thường? b) Một phân tử ADN vi khuẩn có số nuclêơtit mạch - xác định tỉ lệ phân tử ADN - hầu như dạng bất chợt biến làm biến đổi tỉ lệ phân tử ADN? lý giải - không còn Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi không phân tích và lý giải thêm bọn họ tên thí sinh: ; Số báo danh: Trang SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC —————— KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌC (HDC tất cả 04 trang) —————————— Câu (2,0 điểm) a) vì sao chủ yếu gây tử vong tín đồ bị non nước gì? lý giải ngun nhân ngạt khí hít nên khơng khí giàu co b) Hãy ghép phân tử thức nạp năng lượng (cột I) cho tương xứng với enzim phân giải bọn chúng (cột II) Phân tử thức nạp năng lượng (I) Enzim (II) Tinh bột a Pepsin Lipit b Amilaza Prôtêin c Nuclêaza ADN d Lipaza Câu ngôn từ a) - nguyên nhân chủ yếu tạo tử vong tín đồ bị đuối nước nước tràn lên đường dẫn khí làm cản trở lưu thơng khí - Phân tử CO link chặt với hêmôglôbin, chiếm chỗ O2 làm cho cản trở trao đổi vận đưa khí O2 khiến cho thể bị thiếu thốn O2 b) Ghép mục cột I cùng với mục cột II: - - b; - d.; - a; - c (Mỗi ý ghép cho 0,25 điểm) Điểm 0,5 0,5 1,0 Câu (2,0 điểm) a) bức xạ có đk gì? bộ phận điều khiển bức xạ có đk nằm đâu hệ thần kinh? b) tất cả ống nghiệm cất nhóm tiết A, B, O AB bị nhãn Trong phòng thí nghiệm tất cả đủ máu tương đựng kháng thể α (gây kết dính A), β (gây dính nối B) Hãy nhận thấy nhóm máu bao gồm ống nghiệm nói Câu văn bản Điểm a) - phản xạ có đk phản xạ xuất hiện đời sống cá thể trình học tập, rèn luyện 0,5 - thành phần điều khiển sự phản xạ có điều kiện nằm vỏ não 0,5 b) phân biệt nhóm máu: sử dụng ống nghiệm cất huyết tương có kháng thể α, β để thử máu thu kết sau: nhóm máu ngày tiết tương cất α máu tương cất β 0,25 A dừng kết ko ngưng kết 0,25 Trang SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ SỐ: 08 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP trung học cơ sở NĂM HỌC 2017-2018 Môn: SINH HỌC thời gian làm 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3 điểm) mang lại hai thành viên lai với thu F1 tất cả kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 3:1 Qui điều khoản di truyền đưa ra phối phép lai? cùng với qui cách thức di truyền mang lại ví dụ sơ trang bị lai (cho biết gen bề ngoài tính trạng ở NST thường) Câu 2: (2,5 điểm) Ở ruồi giấm bao gồm NST 2n 8, tế bào loài phân bào, tín đồ ta quan giáp thấy gồm NST kép xếp sản phẩm mặt phẳng xích đạo thoi vơ sắc đẹp a/ Em cho biết thêm tế bào kỳ q trình phân bào? giải thích? b/ ví như tế bào lồi thực q trình ngun phân, xác định: số trung khu động, số cromatit, số NST solo kỳ kỳ sau trình phân bào? Câu 3: (2,5 điểm) a/ Tại cấu trúc dân số, tỉ trọng nam/nữ xê dịch 1:1? Nói rằng, người bà mẹ định giới tính hay sai? trên sao? b/ Một bạn học viên nói rằng: cha mẹ truyền mang lại tính trạng sinh ra sẵn Bằng kiến thức học, cho thấy ý loài kiến bạn học sinh có khơng? Giải thích? Câu 4: (1,5 điểm) lúc lai hai lưỡng bội bao gồm kiểu gen AA aa, bạn ta thu số lai tam bội bao gồm kiểu ren AAa Hãy lý giải chế hình thành đặc điểm lai tam bội Câu 5: (1,5 điểm) Khi nghiên cứu và phân tích di truyền căn bệnh Hunter cái họ, tín đồ ta thu kết sau: bé xíu trai tụổi mắc chứng căn bệnh di truyền (bệnh Hunter), xuất hiện biến dạng, lùn lẩn thẩn đần Cả phụ vương mẹ, fan chị 10 tuổi anh trai tuổi nhỏ nhắn khơng bị bệnh bà bầu có tín đồ em trai bị tiêu diệt lúc 15 tuổi tất cả triệu triệu chứng bệnh nhỏ xíu trai tuổi nói trên; mặt khác bà có bạn cháu (con trai chị gái bà) tất cả triệu chứng tương tự, chị gái bà ông chồng bà ta bình thường Hãy viết sơ trang bị phả hệ loại họ Câu 6: (2 điểm) Đa số sinh đồ gia dụng sống phạm vi nhiệt độ bao nhiêu? Thế động vật hoang dã biến nhiệt, động vật hoang dã đẳng nhiệt? Trong loại sau đây, loài động vật biến nhiệt: thằn lằn, kê gơ trắng, nhím, sâu sợ táo, loài ruồi nhà, kì nhơng Câu 7: (2 điểm) Trang 50 Phân biệt bất chợt biến thường xuyên biến? Câu 8: (2 điểm) mối quan hệ giống, kỹ thuật phân phối suất? Câu 9: (3 điểm) Một thành viên F1 lai cùng với thể khác: - Với cá thể thứ hệ lai, có 6,25% mẫu mã hình thấp, hạt nhiều năm - Với thành viên thứ nhị hệ lai, bao gồm 12,5% loại hình thấp, hạt dài - Với thành viên thứ bố hệ lai, tất cả 25% hình dạng hình thấp, hạt dài cho biết gen ở NST chế độ tính trạng đối lập với tính trạng thấp, hạt dài tính trạng cao, phân tử tròn Hãy biện luận viết sơ thứ lai cha trường hòa hợp nêu trên? ===============Hết================== Trang 51 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Câu 3,0 điểm Câu 2,5 điểm Câu 2,5 điểm Câu 1,5 điểm ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP thcs NĂM HỌC 2017-2018 Môn: SINH HỌC thời hạn làm 150 phút (không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM (Hướng dẫn chấm gồm 04 trang) * TH1: Lai cặp tính trạng - Chịu đưa ra phối định giải pháp phân tính Mendel - Sơ vật lai * TH2: Lai cặp tính trạng - Chịu chi phối định cách thức Phân li độc lập Mendel Sơ vật dụng lai - Chịu đưa ra phối qui qui định di truyền links Sơ đồ dùng lai a/ - Tế bào kỳ lần phân bào bớt phân - Vì: con số NST kép tế bào lúc giảm nửa so với tế bào người mẹ NST kép tập trung mặt phẳng xích đạo thoi vô sắc đẹp b/ tiêu chuẩn Kỳ Kỳ sau Số tâm động 16 Số cromatit 16 Số NST solo 16 a/ - Cơ chế xác định giới tính người: Nam: XX, Nữ: XY Sơ đồ lai: >Trên qui mô lớn, tỉ trọng nam/nữ xấp xỉ 1:1 (Học sinh giải thích lời mang đến điểm tối đa) - Nói người mẹ định nam nữ sai, giao tử mang NST Y để tạo ra hợp tử XY (phát triển thành trai) xuất hiện từ người tía b/ - Nói cha mẹ truyền cho tính trạng hiện ra sẵn sai - Vì: bố mẹ truyền mang lại kiểu gen nguyên tắc khả phản bội ứng thể trước môi trường thiên nhiên Kiểu gen can hệ với mơi trường để hình thành kiểu hình (tính trạng) 0,5đ 0,5đ 0.5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ - nguyên tắc hình thành lai tam bội: không phân ly cặp NST 1,0đ mang alen A trình sút phân buộc phải hình thành loại giao tử khơng bình thường mang nhị alen A, giao tử kết phù hợp với giao tử Trang 52 bình thường mang alen a sinh ra hợp tử AAa (tam bội) - Đặc điểm tam bội: bộ NST 3n, quan dinh dưỡng to, khả 0,5đ chống chịu tốt, thường xuyên bất thụ Câu 1,5 điểm P: F1 : Câu 2,0 điểm Câu 2,0 điểm nhỏ nhắn trai tuổi fan cháu - Đa số chủng loại sinh trang bị sống phạm vi ánh sáng – 50oC - Động vật biến chuyển nhiệt động vật hoang dã có thân nhiệt thay đổi theo nhiệt độ độ môi trường xung quanh - Động trang bị đẳng nhiệt động vật hoang dã có nhiệt độ thể khơng phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời mơi trường - các lồi động vật hoang dã biến nhiệt: thằn lằn, sâu sợ hãi táo, con ruồi nhà, kỳ nhông Đột vươn lên là - Là đổi khác đột ngột vật chất di truyền xảy lever phân tử (gen, ADN) hay cấp độ tế bào (NST) - do tác nhân gây bỗng dưng biến mơi ngôi trường ngồi (Tác nhân vật dụng lí, hố học) xuất xắc tác nhân mơi trường (các náo loạn q trình sinh lí, sinh hoá tế bào) - dt - phần nhiều gây hại mang đến sinh thứ - Xảy riêng lẻ, không định hướng - tạo nguồn vật liệu sơ cung cấp cho q trình tiến hố chọn giống > có ý nghĩa trực tiếp mang đến Chọn lọc tự nhiên Câu 2,0 điểm 0,75đ tín đồ 0,75đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Thường biến chuyển - Là chuyển đổi kiểu hình 0,5 đ loại gen tác động điều kiện sống -Xảy ảnh hưởng tác động trực tiếp mơi ngôi trường ngồi khu đất đai, khí 0,5đ hậu, thức ăn… - Khơng dt - giúp sinh vật thích hợp nghi bị động trước biến đổi điều kiện môi trường xung quanh - Xảy đồng loạt, theo hướng xác minh - không di truyền bắt buộc nguồn nguyên liệu cho chọn giống tiến hố Thường vươn lên là có ý nghĩa sâu sắc gián tiếp mang đến Chọn lọc tự nhiên 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ - Giống: Là hình dáng gen qui định giới hạn suất 0,25đ - kỹ thuật sản xuất: chính sách suất ví dụ giống giới hạn 0,25đ mức bội nghịch ứng kiểu dáng gen phương pháp Trang 53 Câu 3,0 điểm - Năng suất (tập hợp số tính trạng số lượng): Là kết tác động giống kĩ thuật tất cả giống giỏi không nuôi trồng kĩ thuật ko phát huy suất giống mong muốn vượt số lượng giới hạn suất đề nghị thay tương đương cũ kiểu như Kỹ thuật sản xuất cách thức suất cụ thể giới hạn suất giống cơ chế * trong đạo nông nghiệp & trồng trọt tuỳ điều kiện rõ ràng nơi, tiến trình mà tín đồ ta trọng mang lại yếu tố giống tốt yếu tố chuyên môn Theo điều kiện đề bài, phép lai chịu bỏ ra phối định điều khoản phân ly hòa bình * Xét phép lai 1: - Biện luận: cố hệ lai gồm 6,25% thấp, dài, chỉ chiếm tỉ lệ 1/16  hệ lai tất cả 16 kiểu tổng hợp 4x4  Mỗi bên cho các loại giao tử  F1 thành viên thứ dị thích hợp tử cặp gene  lệ lai có phân tính phong cách hình theo tỉ lệ 9:3:3:1 với hình dáng hình mang tính chất trạng lặn gồm tỉ lệ 1/16 mà đề cho biết thấp, dài 1/16  Thấp, nhiều năm tính trạng lặn đối với cao, tròn Qui ước: A- Cao B- Tròn a – thấp b – lâu năm  vẻ bên ngoài gen F1 cá thể 1: AaBb (Cao, tròn) - Sơ thứ lai: AaBb x AaBb * Xét phép lai 2: - Biện luận: cố gắng hệ lai tất cả 12,5% thấp, dài chiếm tỉ lệ 1/8  F2 thu kiểu tổ hợp = 4x2 vì chưng F1 cho một số loại giao tử  cá thể hai cho nhiều loại giao tử  thành viên phải dị hòa hợp tử cặp gen F2 xuất thấp dài aabb  F1 cá thể cho giao tử ab Vậy đẳng cấp gen thành viên hai là: Aabb aaBb - Sơ trang bị lai: AaBb x Aabb AaBb x aaBb * Xét phép lai 3: - Biện luận: rứa hệ lai tất cả 25% vẻ bên ngoài hình thấp, hạt nhiều năm  F2 thu kiểu tổ hợp = 4x1 vị F1 cho các loại giao tử  thành viên thứ cho một số loại giao tử  đồng thích hợp tử nhì cặp gen F2 xuất thấp nhiều năm aabb  F1 cá thể cho giao tử ab Vậy hình dáng gen cá thể thứ là: aabb - Sơ vật lai: AaBb x aabb -Hết Trang 54 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25 0,5đ 0,25 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ ĐỀ SỐ: 09 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP trung học cơ sở Môn thi: SINH HỌC thời gian làm 150 phút (khơng kể thời hạn giao đề) (Đề thi gồm bao gồm 03 trang) PHẦN I: (5 điểm) TRẮC NGHIỆM học viên chọn ý trả lời nhất, điền theo chủng loại sau vào tờ giấy thi: Câu 10 trả lời Câu 1: Điều kiện nên cho thụ tinh là: a) Trứng tinh trùng đề xuất tới cổ tử cung b) Trứng gặp mặt tinh trùng tinh trùng lọt vào trứng để sinh sản thành thích hợp tử c) Trứng chạm chán tinh trùng tử cung hoà lẫn vào d) Cả a b Câu 2: Điểm độc đáo phương thức nghiên cứu di truyền Menđen là: a) Cặp tính trạng đem lai cần tương bội phản b) Theo dõi dt riêng rẽ cặp tính trạng qua hệ lai c) Theo dõi di truyền tất tính trạng qua hệ lai d) dùng toán thống kê để phân tích số liệu thu nghiên cứu Câu 3: Theo Menđen, cặp nhân tố di truyền dụng cụ tính trạng: a) Phân li đồng giao tử b) cùng phân li giao tử c) Hoà lẫn vào phân li giao tử d) lấn át phân li giao tử Câu 4: Ngành cơng nghệ tế bào có ứng dụng gì? a) Nhân giống mau lẹ trồng hay nhân vơ tính số động vật hoang dã b) bảo tồn số nguồn ren thực thiết bị quý bao gồm nguy giỏi chủng c) chế tác trồng dịch tạo giống d) Cả a, b, c Câu 5: phép tắc phát sinh thể dị bội phân ly không bình thường cặp NST giảm phân, tạo thành nên: a) Giao tử gồm NST khơng tất cả NST cặp tương đồng b) Giao tử gồm NST khơng gồm NST cặp tương đồng c) nhì giao tử có NST cặp tương đồng d) hai giao tử khơng có NST cặp tương đồng Câu 6: chọn câu không đúng câu sau đây: a) Thường vươn lên là phát sinh đời sống cá thể tác động trực tiếp mơi ngôi trường ngồi b) Thường đổi thay khơng di truyền nên điều kiện ngoại cảnh tạo khơng c) Thường biến biểu đồng loạt theo hướng xác định, khớp ứng với điều kiện ngoại cảnh Trang 55 d) Thường trở nên ngun liệu cho q trình tiến hố lựa chọn giống Câu 7: Ưu lai thể rõ kiểu dáng gen sau đây? a) aabbcc b) Aabbcc c)AaBbcc d) AaBbCc Câu 8: chọn lọc cá thể vận dụng lần cho đối tượng người dùng nào? a) Cây nhân như thể vơ tính b) Cây trường đoản cú thụ phấn c) Cây giao phấn d) Cây nhân như là vô tính trường đoản cú thụ phấn Câu 9: Phép lai mang lại kiểu gen dạng hình hình nhất: a) AABB x AaBb b) AABb x Aabb c) AABB x AABb d) Aabb x aaBb Câu 10: Trường thích hợp sau tượng thoái hoá kiểu như xảy ra? a) cà chua tự thụ phấn tiếp tục qua những hệ b) Đậu Hà Lan trường đoản cú thụ phấn tiếp tục qua những hệ c) Ngô từ thụ phấn thường xuyên qua những hệ d) Chim ý trung nhân câu tiếp tục giao phối gần PHẦN II: (1 điểm) TÌM CÁC CỤM TỪ PHÙ HỢP ĐIỀN VÀO Ơ TRỐNG ĐỂ HỒN THIỆN BẢNG bắt tắt vai trò đa số số muối khoáng một số loại muối Vai trò hầu hết Nguồn hỗ trợ khống Natri Kali - Là thành phần quan trọng đặc biệt dịch nội bào, (1) (Na, K) nước mô, máu tương - Tham gia chuyển động trao đổi tế bào vận động co cơ, dẫn truyền xung thần kinh canxi (Ca) (2) - khung hình hấp thụ canxi xuất hiện vitamin D - có rất nhiều sữa, trứng, rau xanh Sắt (Fe) (3) gồm thịt, cá, gan, trứng, nhiều loại đậu Iốt (I) - Là yếu tố thiếu hoocmôn (4) tuyến tiếp giáp PHẦN III: (14 điểm) TỰ LUẬN Câu 1: (2 điểm) nghiên cứu và phân tích quan hệ sinh vật môi trường thiên nhiên người ta thấy tượng: 1) nấm mèo tảo sinh sống với để tạo nên thành địa y 2) Cá ép dính vào rùa biển, dựa vào cá đưa xa các quan hệ thuộc một số loại quan hệ gì? Nêu thương hiệu gọi cụ thể dạng quan lại hệ so sánh hai vẻ ngoài quan hệ Câu 2: (2 điểm) a) mang đến hình tháp tuổi sau : - Em cho thấy tên ngoài mặt tháp? - Ý nghĩa sinh học làm ra tháp này? b) phần đa lồi sinh thiết bị có nhiệt độ thể phụ thuộc vào vào ánh sáng mơi ngôi trường sinh đồ nhiệt hay biến chuyển nhiệt? Động đồ vật nhiệt động vật biến nhiệt lồi có khả phân bổ rộng hơn? do sao? Câu 3: (2 điểm) Trang 56 gen B có chiều nhiều năm 0,51m bị đột biến thành gen b gene b gồm chiều nhiều năm gen B 3,4 A a) xác định dạng tự dưng biến cho biết tên gọi rõ ràng dạng đột nhiên biến nói b) Tính khối lượng phân tử gen b Biết cân nặng phân tử trung bình nuclêơtit 300 ĐVC c) Tại bất chợt biến gen thường bất lợi cho thân sinh vật? Câu 4: (3 điểm) a) Một NST có trình tự gene phân bố: ABCDE  FGH đến biết: A, B, C, D, E, F, G, H: cam kết hiệu gen NST; (): trung ương động Do thốt nhiên biến kết cấu nên gen phân bố NST bao gồm trình tự: ABCDE  FG - khẳng định dạng đột nhiên biến - trường hợp dạng đột biến xảy cặp NST thiết bị 21 tín đồ gây hậu gì? b) phân minh thường biến bỗng nhiên biến Câu 5: (2 điểm) a) Ở loài thực vật, cùng với hai gene alen A a, mở đầu cá thể gồm kiểu gene Aa Sau hệ từ bỏ thụ phấn tiếp tục kết phong cách gen AA, aa Aa chiếm xác suất bao nhiêu? b) trên tự thụ phấn yêu cầu giao phối ngay sát gây tượng thoái hoá phương pháp người ta áp dụng chọn giống? Câu 6: (3 điểm) Ở lồi động vật hoang dã có NST 2n = 50 Quan ngay cạnh nhóm tế bào lồi lao vào giảm phân a) một nhóm tế bào sinh dục mang 400 NST kép triệu tập mặt phẳng xích đạo team tế bào kỳ nào? con số tế bào bao nhiêu? cho thấy diễn biến chuyển nhóm tế bào b) team tế bào sinh dục đồ vật hai với 800 NST đơn phân li hai rất tế bào khẳng định số lượng tế bào nhóm Khi đội tế bào xong giảm phân II chế tạo tế bào con? c) mang lại tế bào sản xuất hình thành tinh trùng tham gia vào q trình thụ tinh, số tinh dịch trực tiếp thụ tinh chiếm phần 3,125% số tinh trùng chế tạo ra thành nói khẳng định số hợp tử sản xuất thành cho thấy diễn biến hóa q trình giảm phân đội tế bào không còn Trang 57 HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ (Đáp án gồm 02 trang) PHẦN I: (5 điểm) Trắc nghiệm từng câu trả lời cho 0,50 điểm Câu 10 ý vấn đáp b b a d b d d d c c PHẦN II: (1 điểm) Điền các từ tương thích vào trống Ý văn bản Điểm - có muối ăn (1) 0,25 - có rất nhiều tro thực đồ vật - Là thành phần xương, (2) - gồm vai trò quan liêu trọng vận động cơ, q trình đơng máu, 0,25 phân chia tế bào, thảo luận glicôgen dẫn truyền xung thần gớm (3) - Là thành phần cấu tạo hêmôglôbin hồng mong 0,25 (4) - Có món ăn biển, dầu cá, muối hạt iốt, rau xanh trồng đất những iốt 0,25 PHẦN III: (14 điểm) từ luận Câu văn bản Điểm * những quan hệ thuộc một số loại quan hệ cung ứng khác loại 0,50 * tên gọi dạng quan lại hệ: cộng sinh; Hội sinh 0,50 * So sánh hiệ tượng quan hệ Câu - kiểu như nhau: + Đều hình thức quan hệ sinh đồ dùng khác lồi 0,25 (2,0 + những sinh vật hỗ trợ với trình sống 0,25 điểm) - không giống nhau: + quan liêu hệ cùng sinh: chủng loại sống với có lợi 0,25 + tình dục hội sinh: lồi sống với nhau, bên có ích bên lại khơng hữu dụng khơng bị hại 0,25 a) * Tên kiểu dáng tháp: Dạng ổn ðịnh 0,50 * chân thành và ý nghĩa sinh học: - xác suất sinh quần thể: Vừa nên 0,25 - số lượng cá thể quần thể : bất biến 0,25 Câu b) nhiệt độ tác động thường xuyên tới hoạt động sống sinh (2,0 vật 0,50 điểm) - ánh sáng thể nhờ vào vào ánh sáng môi trường, sinh vật đổi mới nhiệt 0,50 - Động đồ dùng nhiệt phân bổ rộng lồi động vật có khẳ điều hồ nước thân nhiệt độ Câu a) Dạng bỗng nhiên biến: 0,50 - Chiều dài tạo thêm 3,4 A0  tương ứng cặp nuclêôtit (2,0 điểm) - Chiều lâu năm gen b gen B  hốt nhiên biến thêm cặp nuclêôtit Trang 58 b) khối lượng phân tử gen b: - Đổi 0,51 m = 5100 A0 - Chiều dài gen b: 5100 + 3,4 = 5103, A0 - Số nuclêôtit ren b: Câu (3,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Câu (3,0 điểm) 5103,   3002 nuclêôtit 3, - khối lượng phân tử ren b: 300 x 3002 = 900.600 đvc c) các đột phát triển thành gen biểu đẳng cấp hình thường có hại cho thân sinh vật bọn chúng phá vỡ thống hài hoà dạng hình gen qua tinh lọc trì lâu đời điều khiếu nại tự nhiên, gây rối loạn trình tổng hòa hợp prôtêin a) - Dạng bỗng nhiên biến: Do bỗng nhiên biến đoạn có gen H  kiểu thốt nhiên biến cấu tạo NST dạng đoạn - Hậu quả: người, đoạn nhỏ đầu nhiễm dung nhan thể đồ vật 21 gây các bệnh ung thư máu b) minh bạch thường biến bỗng biến Thường phát triển thành Đột đổi mới - Là đổi khác kiểu hình, - thay đổi vật hóa học di không biến hóa vật chất di truyền truyền (ADN, NST) - Diễn đồng loạt, có định - biến hóa riêng lẻ, cá thể, hướng gián đoạn, vô hướng - Không di truyền - di truyền - có lợi, bảo đảm an toàn cho phù hợp - Đa số bao gồm hại, số hữu ích nghi thể trung tính; ngun liệu mang lại q trình tiến hoá lựa chọn giống a) Sau hệ từ bỏ thụ phấn liên tục: - TLKG : AA = aa = 37,5% - TLKG : Aa = 25% b) phương pháp dùng chọn giống vì: - tín đồ ta dùng phương pháp để củng cầm trì số tính trạng ý muốn muốn, tạo loại thuần, dễ dàng cho reviews kiểu gen dòng, phát ren xấu để nhiều loại khỏi quần thể - Đây biện pháp trung gian để sẵn sàng lai khác chiếc tạo ưu lai a) - Kì I kì II - tế bào kì I 16 tế bào kì II b) - những NST phân li cực tế bào lốt hiệu cho biết thêm nhóm tế bào sản phẩm công nghệ hai kì sau II - số lượng tế bào nhóm: 800 : 50 = 16 tế bào - Khi đội tế bào ngừng giảm phân II số tế bào tạo thành thành là: 16 x = 32 tế bào c) - Số tinh trùng trực tiếp thụ tinh là: 32 x 3, 125% = tinh trùng - từng tinh trùng trực tiếp thụ tinh cùng với trứng sản xuất thành đúng theo tử Vậy số vừa lòng tử chế tác thành = số tinh dịch thụ tinh = phù hợp tử Trang 59 02,5 02,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 ĐỀ SỐ: 10 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Môn : SINH HỌC - LỚP thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: (2.5 điểm) trình bày khái niệm cung sự phản xạ vòng sự phản xạ Nêu điểm khác cung bức xạ vòng bức xạ Câu 2: (3 điểm) Nêu điểm khác rượu cồn mạch với tĩnh mạch kết cấu chức năng; mao mạch gì? Nêu chức mao mạch giải thích điểm sáng cấu tạo phù hợp với chức mao quản (ở người) Câu 3: (1.5 điểm) Nêu chế giải thích trao thay đổi khí phổi tế bào Câu 4: (1.5 điểm) bức xạ gì? Nêu quan niệm ví dụ phản xạ khơng đk phản xạ có đk Câu 5: (2.75 điểm) có thể sử dụng phép lai đối chiếu cặp tính trạng để đánh giá kiểu gene thể chủng hay khơng chủng khơng? cho ví dụ lập sơ đồ vật lai minh họa Câu 6: (2.5 điểm) trình bày nguyên nhân sản xuất thể nhiều bội (có sơ vật dụng minh họa) Câu 7: (2.5 điểm) cố kỉnh nhiễm sắc thể kép cặp nhiễm nhan sắc thể tương đồng? phân minh khác nhiễm sắc thể kép cặp nhiễm nhan sắc thể tương đương Câu 8: (3.75 điểm) Ở cà chua; A: đỏ, a: vàng; B: chẻ, b: nguyên hai cặp tính trạng màu sắc dạng di truyền độc lập với tín đồ ta thực phép lai sau : + Phép lai 1: P: trái đỏ chẻ X tiến thưởng nguyên; F1: 100% đỏ chẻ + Phép lai 2: P: quả đỏ nguyên X tiến thưởng chẻ F1: 120 đỏ chẻ : 118 đỏ nguyên : 122 đá quý chẻ : 120 đá quý nguyên + Phép lai 3: P: quả đỏ chẻ X kim cương chẻ F1: 360 đỏ chẻ : 120 đỏ nguyên giải thích kết lập sơ đồ được cho phép lai hết Trang 60 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 10 Câu 1: (2.5đ) - Cung bội phản xạ: băng thông truyền xung thần gớm từ quan thụ cảm qua trung ương TK mang lại quan phản ứng (0,5 điểm) - Vòng phản xạ: tập thích hợp cung sự phản xạ nối tiếp nhằm để xác hóa phản nghịch ứng thể trước kích say đắm (0,5 điểm) khác nhau: Cung bức xạ Vòng sự phản xạ - đưa ra phối phản ứng(0,25 điểm) - bỏ ra phối nhiều phản ứng(0,25 điểm) - Mang những tính năng(0,25 điểm) - có thể có gia nhập ý thức (0,25 điểm) - thời gian ngắn (0,25 điểm) - Thời gian kéo dãn dài (0,25 điểm) Câu 2: (3đ) Khác hễ mạch tĩnh mạch: Động mạch tĩnh mạch - Thành dày TMạch (0,25 điểm) - Thành mỏng dính (0,25 điểm) Cấu - gồm sợi lũ hồi (0,25 điểm) - Khơng bao gồm sợi bọn hồi(0,25 điểm) tạo nên - Khơng có van riêng(0,25 điểm) - hoàn toàn có thể có van TMạch chân(0,25 điểm) Chức - đưa máu từ bỏ tim mang lại - đưa máu từ quan tiền tim (0,25 điểm) quan (0,25 điểm) - mao mạch mạch bé dại nối lập tức hệ hễ mạch cùng với hệ tĩnh mạch (0,25 điểm) - Chức năng: khu vực xảy điều đình chất khí cùng với tế bào (0,25 điểm) - Thành mao mạch mỏng tanh giúp tiện lợi cho khuếch tán chất khí máu tế bào (0,25 điểm) - Đường kính mao mạch bé dại làm máu dịch chuyển chậm thuận tiện cho vấn đề trao đổi hết chất khí (0,25 điểm) Câu 3: (1.5đ) - các khí thảo luận phổi tế bào theo chế khuếch tán tự nơi tất cả nồng độ dài đến nơi gồm nồng độ phải chăng (0,25 điểm) - Màng phế nang phổi, màng tế bào thành mao mạch mỏng, tạo dễ dàng cho khuếch tán khí (0,25 điểm) phổi: - Khí xi: phế nang cao mao mạch bắt buộc ô xi khuếch tán từ truất phế nang vào máu (0,25 điểm) - Khí CO2: mao mạch cao phế nang phải CO2 khuếch tán từ tiết vào phế nang (0,25 điểm) tế bào: - Khí Ô xi: mao quản cao tế bào phải ô xi khuếch tán từ tiết vào tế bào (0,25 điểm) - Khí CO2: tế bào cao mao mạch đề xuất CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu (0,25 điểm) Trang 61 Câu 4: (1.5đ) - bức xạ phản ứng thể trải qua hệ thần kinh, nhằm trả lời kích thích môi trường thiên nhiên (0,5 điểm) - bức xạ không điều kiện: loại sự phản xạ xảy bao gồm kích thích nhưng khơng cần điều kiện khác (0,25 điểm) - VD: chân teo giật dẫm buộc phải gai nhọn (HS đến VD khác) (0,25 điểm) - phản xạ có điều kiện loại phản xạ hình thành kích thích ảnh hưởng tác động phải kèm theo điều kiện (0,25 điểm) - VD: nhằm gây phản xạ có đk tiết nước bong bóng với kích thích ánh đèn chó tất nhiên kích thích ánh đèn phải mang lại chó ăn (HS cho VD khác) (0,25 điểm) Câu 5: (2.75đ) - hoàn toàn có thể sử dụng phép lai đối chiếu cặp tính trạng để đánh giá kiểu gen thể TC hay không TC (0,25 điểm) - VD: đậu Hà Lan; A: hạt vàng; a: phân tử xanh; B: hạt trơn; b: phân tử nhăn (0,25 điểm) - mang lại đậu tiến thưởng trơn lai với đỗ xanh nhăn (lặn) nhưng mà lai cho kiểu hình chứng minh mang lai TChủng (0,25 điểm) - trái lại lai xuất từ kiểu hình trở lên chứng tỏ mang lai không TChủng (0,5 điểm) Sơ đồ dùng minh hoạ: - Nếu kim cương trơn TC: AABB - P: AABB x aabb (0,25 điểm) GP: AB ab F1: AaBb ( 100% đá quý trơn ) - Nếu quà trơn không TC: AABb, AaBB, AaBb - P: AABb x aabb (0,25 điểm) GP: AB, Ab ab F1: AaBb A abb( vàng trơn rubi nhăn ) - P: AaBB x aabb (0,25 điểm) GP: AB, aB ab F1: AaBb aaBb( tiến thưởng trơn xanh trơn tuột ) - P: AaBb x aabb (0,25 điểm) GP: AB,Ab aB,ab ab F1: AaBb , A abb , aaBb , aabb( quà trơn, rubi nhăn, xanh trơn, xanh nhăn ) Câu 6: (2.5đ) - Nguyên nhân: tác nhân lý, hoá rối loạn trình thương lượng chất (0,25 điểm) - Cơ chế: bởi tác nhân bỗng dưng biến dẫn mang đến khơng hình thành thoi vơ sắc phân bào / tạo cho tồn NST khơng phân ly q trình phân bào (0,25 điểm) - trong nguyên phân: Thoi vô dung nhan không có mặt dẫn đến sinh sản tế bào 4n từ tế bào bà bầu 2n (0,25 điểm) - Tế bào bà bầu 2n nguyên phân đa bội hoá Tế bào 4n (0,25 điểm) - Trong sút phân: khơng hình thành thoi vô sắc sinh sản giao tử bỗng dưng biến lưỡng bội 2n (0,25 điểm) vào thụ tinh: Trang 62 - Giao tử thốt nhiên biến 2n kết hợp với giao tử bình thường n tạo nên hợp tử 3n (0,25 điểm) - Giao tử đực bị chợt biến (2n) phối kết hợp tạo hợp tử 4n (0,25 điểm) - Sơ đồ: P: 2n x 2n 0.25 - Sơ đồ: P: 2n x 2n (0,25 điểm) đb 2n GF1: n F1: đb GF1: 2n 3n F1: đb 2n 4n Câu 7: (2.5đ) - NST kép: có Crômatit đồng nhất dính trung tâm động, / có nguồn gốc từ cha có bắt đầu từ mẹ (0,5 điểm) - Cặp NST tương đồng: gồm NST giống những thiết kế kích thước, / có xuất phát từ bố, có xuất phát từ mẹ (0,5 điểm) Sự khác nhau: NST kép Cặp NST tương đồng - Chỉ NST tất cả crơmatit dính - gồm NST đồng dạng (0,25 điểm) chổ chính giữa động (0,25 điểm) - Chỉ xuất xứ: từ bố từ người mẹ - tất cả nguồn gô c: từ bố, từ mẹ (0,25 (0,25 điểm) điểm) - crômatit hoạt động thể thống - NST cặp tương đồng hoạt động độc (0,25 điểm) lập (0,25 điểm) Câu 8: (3.75đ) Xét phép lai 1: P: đỏ chẻ (A-B-) x vàng nguyên (aabb) F1: 100% đỏ chẻ - Cây P: quà nguyên (aabb) cho các loại giao tử ab (0,25 điểm) - Để F1: 100% đỏ chẻ (A-B-) P: đỏ chẻ phải tạo loại giao tử AB; suy mẫu mã gen AABB (0,5 điểm) - Sơ trang bị lai (0,25 điểm) Xét phép lai 2: - P: đỏ nguyên (A-bb) x kim cương chẻ (aaB-)(0,25 điểm) - Để F1 xuất tiến thưởng nguyên (aabb) minh chứng P đề xuất cho giao tử ab (0,5 điểm) - Vậy P: đỏ nguyên (A-bb) yêu cầu Aabb (0,25 điểm) Cây P: kim cương chẻ (aaB-) bắt buộc aaBb - Sơ đồ dùng lai (0,25 điểm) Xét phép lai 3: P: đỏ chẻ x vàng chẻ; F1: đỏ chẻ : đỏ nguyên phân tích tính trạng ta có: Về color quả: P: đỏ x vàng; F1 100% đỏ (A-) - vì P:vàng (aa) cho loại giao tử a, P: chẻ phải khởi tạo loai giao tử A minh chứng kiểu gene AA (0,5 điểm) Về dạng lá: - P: chẻ x chẻ; F1: chẻ : nguyên F1 có tỷ lệ định pháp luật phân tính suy P: phụ huynh dị thích hợp tử, hình trạng gen Bb (0,5 điểm) Trang 63 - tổ hợp tính trạng: Cây P: đỏ chẻ gồm kiểu gene là: AABb Cây P: tiến thưởng chẻ tất cả kiểu gen là: aaBb - Sơ vật dụng lai (0,25 điểm) hết - Trang 64 (0,25 điểm) ...10 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN: SINH HỌC - LỚP ĐỀ SỐ: 01 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: Sinh học - Lớp. .. 0,25 ĐỀ SỐ: 02 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi tất cả 02... Trang 29 0,5 0,5 ĐỀ SỐ: 05 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN Đề thức KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP CẤP thcs NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn thi: SINH HỌC - BẢNG A Thời gian: 150 phút ( ko kể thời gian giao đề) Câu