ĐỀ THI MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 8

     

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY KHỐI 8 thcs - NĂM HỌC 2009 - 2010

Bài 1: (5 điểm)

Tính quý hiếm của biểu thức:

*


Bài 2: (5 điểm)

Cho nhiều thức P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + e có mức giá trị là: -14; - 9; 0;13; 30 lúc x lần lượt nhận giác trị là 1; 2; 3; 4; 5.

Bạn đang xem: đề thi máy tính cầm tay lớp 8

a) tra cứu biểu thức hàm của nhiều thức P(x) .

b) Tính giá trị đúng đắn của P(17), P(25), P(59), P(157).

Bài 3: (5 điểm)

a) Số chủ yếu phương phường có dạng

*
. Tìm các chữ số a, b, c biết rằng a3 + b3 + c3 = 349

b) Số chủ yếu phương Q bao gồm dạng

*
. Tìm các chữ số c, d hiểu được tổng các chữ số của Q phân chia hết mang lại 5. Nêu sơ sài qui trình bấm phím.

Bài 4: (5 điểm)

a) search nghiệm sấp xỉ của phương trình:

*


b) tìm kiếm y biết:

*

Bài 5: (5 điểm)

Cho những đa thức: P(x) = 120x5 - 98x4 - 335x3 - 93x2 - 86x + 72 và Q(x) = 12x2 - 11x - 36

a) Phân tích những đa thức P(x) cùng Q(x) thành nhân tử.

b) Tìm các nghiệm đúng hoặc khoảng của phương trình P(x) = Q(x)(x2 + 3)

Bài 6: (5 điểm)

Tìm những chữ số hàng solo vị, hàng chục và hàng ngàn của số từ bỏ nhiên:

*

Bài 7: (5 điểm)

Cho hàng hai số un xác định bởi:

*
Tính những giá trị đúng mực của u3, u4, u15, u16, u17, u18, u19, u20. Viết công đoạn bấm phím.

Xem thêm: Cường Độ Dòng Điện Qua Một Dây Dẫn, Cường Độ Dòng Điện Chạy Qua Một Dây Dẫn

Bài 8: (5 điểm)

Tìm số thoải mái và tự nhiên A lớn số 1 để các số 367222, 440659, 672268 khi lần lượt chia cho A đều phải có cùng số dư. Nêu sơ lược phương pháp giải.


Bài 9: (5 điểm)

Bác An gửi tiết kiệm chi phí số tiền ban đầu là 20 triệu đ theo kỳ hạn 3 mon với lãi suất 0,72%/tháng. Sau đó 1 năm, chưng An rút cả vốn lẫn lãi cùng gửi lại theo kỳ hạn 6 tháng với lãi vay 0,78%/tháng. Gửi đúng một số trong những kỳ hạn 6 tháng và thêm một số tháng nữa thì bác bỏ An yêu cầu rút tiền trước kỳ hạn để sửa chữa nhà được số tiền là 29451583,0849007 đồng (chưa có tác dụng tròn). Hỏi bác An gửi từng nào kỳ hạn 6 tháng, từng nào tháng không tới kỳ hạn và lãi vay không kỳ hạn từng tháng là từng nào tại thời điểm rút tiền?

Biết rằng gửi tiết kiệm có kỳ hạn thì thời điểm cuối kỳ hạn mới tính lãi và gộp vào vốn để tính kỳ hạn sau, còn trường hợp rút tiền trước kỳ hạn, thì lãi suất vay tính từng tháng cùng gộp vào vốn nhằm tính mon sau. Nêu sơ lược tiến trình bấm phím trên máy tính xách tay để giải.

Bài 10: (6 điểm)

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm: A(-4; 2), B(-1; 3), C(6; 1), D(-3; -2)

a) Tứ giác ABCD là hình gì? Tính chu vi, diện tích s và chiều cao của tứ giác ABCD.

b) Tính gần đúng bán kính đường tròn ngoại tiếp và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ACD.

Xem thêm: Sách Nói Dạy Con Làm Giàu 02, Audio Book Dạy Con Làm Giàu Tập 2


Cho biết:

*

(S là diện tích; a, b, c là độ dài cha cạnh; p. Là nửa chu vi; R, r là nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếp và mặt đường tròn nội tiếp của tam giác).