ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5

     

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học năm nhâm thìn – 2017 được sưu tầm, tổng hợp những bộ đề ôn tập gồm đáp án cùng bảng ma trận đề thi học kì 1 theo TT 22 dĩ nhiên giúp các em học sinh ôn tập, nắm chắc kiến thức cơ bản đặt nền móng vững chắc cho các lớp về sau, đồng thời cũng là tài liệu để những thầy giáo viên tham khảo ra đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5. Sau đây mời thầy cô cùng những em thuộc tham khảo, tải về coi bản đầy đủ.

Bạn đang xem: đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 5

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Trường TH Nguyễn Huệ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I


Họ với tên:……………… Môn: Toán

Lớp: ……… Năm học: năm nhâm thìn – 2017

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Khoanh vào chữ chiếc trước câu trả lời đúng nhất:

a. Hỗn số

*
chuyển thành số thập phân là:

A. 5,02 B. 5,15 C. 5,2 D. 5, 26

b. Giá bán trị của chữ số 5 vào số 63,539 là:

*

c. Số lớn nhất trong số số: 9,85; 9,58; 98,5; 8,95 là:

A. 9,85 B. 9,58 C. 98,5 D. 8,95

d. Phân số viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,45 B. 4,5 C. 0,045 D. 450

Bài 2. Điền số thích hợp hợp vào chỗ chấm:

a. 9km 78m =……………..m b. 5m2 64dm2 = . . . . ……………dm2

c. 5 kg 23 g = …………….kg d. 231 ha = ……………. Km2

Bài 3.

Xem thêm: Cách Sử Dụng San Là Gì Trong Tiếng Nhật : “San”, “Chan”, “Kun”, “Sama”

Điền dấu (>; BàiĐáp ánĐiểmHướng dẫn1a) C; b) B; c) C; d) A1Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm2

a) 9km 78m = 9078 m

b) 5m264dm2= 564 dm2

c) 5kg 23 g = 5,023kg

d) 231ha = 2,31 km

1Mỗi câu điền đúng được 0,25 điểm3a. 32,10 c. 45,1 > 45,098 d. 79,12 > 32,981Mỗi câu điền đúng được 0,25 điểm4
*
2Mỗi câu làm đúng được 0,5 điểm5

Bài giải

Số học sinh 10 tuổi của lớp 5B là:(0,25đ)

32: 100 × 75 = 24 (Học sinh) (0,25đ)

Số học sinh 11 tuổi của lớp 5B là:(0,25đ)

32- 24 =8 (Học sinh) (0,25đ)

Đáp số: 8 Học sinh (0,25đ)

1,25

Phép tính đúng, lời giải không đúng không ghi điểm. Phép tính sai, lời giải đúng ghi điểm lời giải.

Sai đơn vị trừ toàn bài 0,5điểm

6

Bài giải

Chiều rộng của tấm bìa hình chữ nhật đó là: (0,25đ)

6,5 – 2,25 = 4,25 (dm) (0,5đ)

Diện tích của tấm bìa hình chữ nhật đó là: (0,25đ)

6,5 × 4,25 = 27,625 (dm) (0,5đ)

Đáp số: 21,5 dm; 27,625 dm(0,25đ)

1,75

Phép tính đúng, lời giải sai không ghi điểm. Phép tính sai, lời giải đúng ghi điểm lời giải.

Xem thêm: Kết Quả Hiện Tượng Uốn Nếp Là, Hệ Quả Của Hiện Tượng Uốn Nếp Là

Sai đơn vị trừ toàn bài0,5điểm

7

a. = 4,7 × (5,5 – 4,5) (0,5 điểm)

= 4,7 × 1 (0,25 điểm)

= 4,7 (0,25 điểm)

b. = 23,5 × (4,6 + 5,4) (0,5 điểm)

= 23,5 × 10 (0,25 điểm)

= 235 (0,25 điểm)

2HS không sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để thực hiện phép tính thì ko ghi điểm.

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

*