Điểm chuẩn bách khoa 2016

     

Mã team ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn1

Tiêu chí phụ (môn Toán)2

KT11

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

8.42

8.5

KT12

Kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo và cơ khí rượu cồn lực); Kỹ thuật sản phẩm không; kỹ thuật tàu thủy

8

7.5

KT13

Kỹ thuật nhiệt

7.65

8.25

KT14

Kỹ thuật đồ liệu; Kỹ thuật vật liệu kim loại

7.66

8.25

CN1

Công nghệ chế tạo máy; technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử; technology kỹ thuật ô tô

8.05

7.5

KT21

Kỹ thuật điện tử-truyền thông

8.3

7.75

KT22

Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính; media và mạng máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm; khối hệ thống thông tin; công nghệ thông tin

8.82

8.5

KT23

Toán-Tin; hệ thống thông tin quản lý

8.03

8

KT24

Kỹ thuật Điện-điện tử; kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

8.53

8.5

CN2

Công nghệ KT Điều khiển và auto hóa; công nghệ KT Điện tử-truyền thông; công nghệ KT Điện-điện tử; technology thông tin

8.32

7.75

KT31

Công nghệ sinh học; nghệ thuật sinh học; kỹ thuật hóa học; technology thực phẩm; kỹ thuật môi trường

7.93

8.5

KT32

Hóa học tập (cử nhân)

7.75

8

KT33

Kỹ thuật in và truyền thông

7.72

8.5

CN3

Công nghệ thực phẩm

7.92

8

KT41

Kỹ thuật dệt; công nghệ may; technology da giầy

7.73

7.5

KT42

Sư phạm nghệ thuật công nghiệp (cử nhân)

7.11

7.25

KT51

Vật lý kỹ thuật

7.62

7

KT52

Kỹ thuật phân tử nhân

7.75

8

KQ1

Kinh tế công nghiệp; cai quản công nghiệp

7.47

7.5

KQ2

Quản trị ghê doanh

7.73

7.5

KQ3

Kế toán; Tài chính-Ngân hàng

7.73

7.5

TA1

Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ

7.48

6.5

TA2

Tiếng Anh bài bản quốc tế

7.29

6.75

TT1

Chương trình tiên tiến ngành Điện-Điện tử

7.55

7.5

TT2

Chương trình tiên tiến ngành Cơ Điện tử

7.58

7.5

TT3

Chương trình tiên tiến ngành khoa học và Kỹ thuật đồ vật liệu

7.98

7.75

TT4

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành kỹ thuật Y sinh

7.61

7

TT5

Chương trình tiên tiến công nghệ thông tin Việt-Nhật; lịch trình tiên tiến công nghệ thông tin ICT

7.53

7.75

QT11

Cơ năng lượng điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản)

7.5

7

QT12

Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức)

7.28

7.25

QT13

Hệ thống thông tin – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp)

7

7

QT14

Công nghệ thông tin – LTU (ĐH La Trobe – Úc)

7.52

8.25

QT15

Kỹ thuật ứng dụng – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand)

6.58

6.75

QT21

Quản trị kinh doanh - VUW (ĐH Victoria - New Zealand)

6.7

6.5

QT31

Quản trị marketing – TROY bố (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.5

6.75

QT32

Khoa học laptop – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.7

7

QT33

Quản trị sale - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp)

6.52

4.5

QT41

Quản lý công nghiệp siêng ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering)

6.53

6.25

Ghi chú:

1/Công thức tính điểm xét(ĐX) cùng điểm chuẩn:

a/ Đối với các nhóm ngành không có môn chính:

*

b/ Đối với những nhóm ngành gồm môn chính:

*

2/Tiêu chí phụ:Những em tất cả điểm xét đúng bởi điểm chuẩn chỉnh thì phải bao gồm điểm môn Toán đạt điểm theo tiêu chuẩn phụ.