ĐO CHIỀU DÀI CUNG TRÒN TRONG CAD

     

Mtext: biến đổi chữ số kích cỡ hoặc thêm những tiền tố, hậu tố… Để lựa chọn chọn Mtext tại dòng nhắc “:”  nhập M ¿. Thì sẽ xuất hiện thêm hộp thoại Text Formatting. Trên hộp thoại này có thể nhập giá bán trị form size hoặc những kí hiệu… và tựa như như lệnh Multiline Text (Mtext) vào lệnh ghi chữ.

Bạn đang xem: đo chiều dài cung tròn trong cad

*

Text: Nhập thẳng sự đổi khác chữ số kích cỡ hoặc thêm những tiền tố, hậu tố… vào việc ghi kích cỡ chiều dài cung tròn. Để chọn lựa chọn Text tại chiếc nhắc “:” nhập T ¿. Xuất hiện chiếc nhắc: “Enter dimension text :” tại đây triển khai nhập giá chỉ trị kích thước hoặc các kí hiệu…, sau đó xác định trí đến đường kích thước.Angle: tạo góc nghiên mang đến chữ số kích thước chiều dài cung tròn. Để lựa chọn chọn Angle tại chiếc nhắc “:” nhập A ¿. Xuất hiện chiếc nhắc: “Specify angle of dimension text:” trên đây tiến hành nhập quý giá góc nghiên cho cái chữ của đường kích cỡ chiều nhiều năm cung tròn…, sau đó xác định trí cho đường kích thước.
Tham khảo thêm Lỗi không cắt được dim trong cad và cách khắc phục đơn giản và dễ dàng nhất ⋆ AutoCAD

Partial: Định vị trí phải đo chiều nhiều năm cung tròn bên trên cung tròn. Để lựa chọn chọn Partial tại chiếc nhắc “:” nhập P ¿. Xuất hiện mẫu nhắc:B1: Specify first point for arc length dimension: Kích chọn vị trí thứ nhất trên cung tròn.B2: Specify second point for arc length dimension: Kích lựa chọn vị trí thứ hai bên trên cung tròn.

Xem thêm: Cảm Nhận Về 3 Cô Gái Thanh Niên Xung Phong Trong Những Ngôi Sao Xa Xôi

B3: Specify arc length dimension location, or : Định vị trí đến đường kích cỡ cung tròn.

Leader: chú thích cung tròn cần đo form size khi có không ít cung tròn. Để lựa chọn chọn Leader tại cái nhắc “:”  nhập L ¿. Sau đó định vị trí mang lại đường kích thước

5.Ví dụ.

Tạo cung tròn có bán kính R = 20, kế tiếp đo kích thước chiều dài của cung tròn kia như hình

Command: DIMARC (DAR) ¿. Select arc or polyline arc segment: Kích đường tròn (Hình X – 109a).

Xem thêm: Độ Dài Đường Chéo Hình Chữ Nhật, Công Thức Tính Đường Chéo Hình Chữ Nhật

Specify arc length dimension location, or : Định vị trí đến đường kích thước chiều dài cung tròn (Hình X – 109b).

Dimension text = 62.83