Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

     
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn giải pháp hạch toán xác định kết quả kinh doanh - thông tin tài khoản 911, khẳng định và đề đạt kết quả chuyển động kinh doanh trong một kỳ kế toán, cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ trong Doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

1.Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh:

- dùng để làm xác định và phản ánh kết quả chuyển động kinh doanh và các hoạt động khác của người sử dụng trong một kỳ kế toán.

- Kết quả chuyển động kinh doanh của khách hàng bao gồm: Kết quả vận động sản xuất, khiếp doanh, kết quả vận động tài bao gồm và kết quả vận động khác.

- Kết quả hoạt động sản xuất, marketing là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá bán vốn hàng buôn bán (gồm cả sản phẩm, mặt hàng hóa, không cử động sản đầu tư chi tiêu và dịch vụ, chi phí sản xuất của thành phầm xây lắp, chi phí liên quan đến chuyển động kinh doanh bất động sản nhà đất đầu tư, như: giá cả khấu hao, giá thành sửa chữa, nâng cấp, túi tiền cho mướn hoạt động, chi tiêu thanh lý, nhượng bán bất động sản nhà đất đầu tư), bỏ ra phí bán sản phẩm và bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp.

- Kết quả vận động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của vận động tài bao gồm và ngân sách chi tiêu hoạt đụng tài chính.

- Kết quả vận động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập cá nhân khác và những khoản chi tiêu khác và ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SƠ ĐỒ CHỮ T HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 911

*

----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kết cấu với nội dung thông tin tài khoản 911:

Bên Nợ

Bên Có

- Trị giá chỉ vốn của sản phẩm, hàng hóa, không cử động sản đầu tư và dịch vụ đã bán;

- chi phí hoạt hễ tài chính, chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp và giá thành khác;

- chi phí bán sản phẩm và bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp;

- Kết đưa lãi.

- lệch giá thuần về số sản phẩm, hàng hóa, không cử động sản đầu tư và dịch vụ thương mại đã cung cấp trong kỳ;

- Doanh thu vận động tài chính, các khoản các khoản thu nhập khác với khoản kết gửi giảm túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp;

- Kết chuyển lỗ.

Xem thêm: Để Khởi Động Chương Trình Bảng Tính Ta Thực Hiện :

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ

-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 1 số ít nghiệp vụ:

Hạch toán kết đưa Doanh thu:

a) thời điểm cuối kỳ kế toán, triển khai việc kết nhảy số doanh thu bán hàng thuần vào thông tin tài khoản Xác định công dụng kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

gồm TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

b) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài bao gồm và những khoản thu nhập cá nhân khác, ghi:

Nợ TK 515 - Doanh thu vận động tài chính

Nợ TK 711 - thu nhập khác

tất cả TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh.

Hạch toán kết chuyển bỏ ra phí:

c) Kết đưa trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, thương mại & dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh

tất cả TK 632 - giá vốn hàng bán.

d) vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá thành hoạt đụng tài bao gồm và những khoản chi tiêu khác, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh

bao gồm TK 635 - ngân sách chi tiêu tài chính

bao gồm TK 811 - giá thành khác.

đ) cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán sản phẩm và làm chủ doanh nghiệpphát sinh vào kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh

có TK 641, 642 - (Nếu theo Thông bốn 200)

gồm TK 6421, 6422 - (Nếu theo Thông bốn 133)

e) vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá cả thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh

gồm TK 8211 - ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

Hạch toán kết đưa lãi lỗ cuối năm:

g) Kết gửi kết quả hoạt động kinh doanh vào kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

- Kết đưa lãi, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh

có TK 421 - lợi tức đầu tư sau thuế không phân phối.

- Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 421 - lợi nhuận sau thuế không phân phối

gồm TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh.

Xem thêm: Bài 53 Trang 96 Sgk Toán 8 Bài 53 Trang 96 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 53 Trang 96 Sgk Toán 8 Tập 1

--------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng các bạn làm tốt công việc kế toán !Nếu bạn muốn học bí quyết kê khai thuế GTGT, TNCN tháng/quý, phương pháp hạch toán sổ sách, Lương, BHXH, xác định ngân sách được trừ - ko được trừ, bằng phẳng lãi lỗ, lên report tài chính, quyết toán thuế TNCN, TNDN thời điểm cuối năm ... có thể tham gia Khóa học kế toán tài chính thực hành tổng hợp.