Động Vật Nào Sau Đây Sống Trong Đất Ẩm

  -  
Đề thi và kiểm soát học kì 2 môn Sinh học tập lớp 7: Tim 3 ngăn, gồm thêm vách chống hụt ở trọng tâm thất, 2 vòng tuần hoàn, máu trộn lẫn ít. Đây là điểm sáng của lớp động vật nào sau đây?

I. TRC NGHIỆM: (4đ)

1.. Nên chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Đặc điểm đặc thù của hệ hô hấp lưỡng cư là:

A. Hô hấp hầu hết bằng phổi và một trong những phần qua da.

Bạn đang xem: động vật nào sau đây sống trong đất ẩm

B. Hô hấp hầu hết qua da và 1 phần bằng phổi,

C. Chỉ hô hấp qua da.

D. Chỉ hô hấp bằng phổi.

2. Tim 3 ngăn, tất cả thêm vách ngăn hụt ở trung tâm thất, 2 vòng tuần hoàn, máu trộn lẫn ít. Đây là điểm sáng của lớp động vật nào dưới đây ?

A. Lưỡng thê B. Trườn sát

C. Chim D. Thú

3. Các loài động vật hoang dã nào dưới đây sống ở môi trường thiên nhiên hoang mạc đới nóng ?

A. Cá voi, cú tuyết, chồn bắc cực, gấu trắng.

B. Chuột nhảy, chồn bắc cực, cáo bắc cực, cú tuyết,

C. Lạc đà, rắn hoang mạc, chuột nhảy.

D. Gấu trắng, cú tuyết, con chuột nhảy, cá voi.

4. Lợi ich của nhiều mẫu mã sinh học động vật hoang dã ở việt nam ?

1. Cung cấp sản phẩm cho công nghiệp (da, lông…)

2. Cung ứng sản phẩm cho nông nghiệp (thức ăn gia súc, phân bón …)

3. Hỗ trợ thực phẩm, dược liệu, mức độ kéo


Quảng cáo


4. Có mức giá trị trong thể dục thể thao văn hoá.

5. Sử dụng làm thiên địch tàn phá các sinh vật có hại

6. Có mức giá trị trong chuyển động du lịch.

A. 1, 3, 4, 5, 6 B. 1, 2, 3, 4, 5

C. 2, 3, 4, 5, 6. D. 1, 2, 4, 5, 6

5. Hầu như loài động vật hoang dã nào tiếp sau đây có cuộc sống trong nước ?

A. Dơi, sóc bay, rái cá, hải li

B. Con chuột đồng, loài chuột chù, sóc, nhím

C. Loài chuột chũi, dúi, nhím, sóc

D. Cá voi, cá đenphin, thú mỏ vịt, hải li

2.. Tìm kiếm từ hoặc cụm từ tương thích điền vào chỗ trống (…) thay cho các số 1, 2, 3, .. Nhằm hoàn chnh những câu sau:


Quảng cáo


Trong sự phát triển của giới động vật, sự….. (1)…. Của ban ngành vận động, dịch chuyển thể hiện ở sự phức hợp hoá………..(2)………thành những bộ phận khớp độngvới nhau (sự phân đốt) để bảo vệ sự cử động đa dạng chủng loại của chi, tiếp theo là việc phân hoá những chi đảm nhiệm các……..(3)………khác nhau (chân bò, chân dancing ở châu chấu) bảo đảm cho sự…….. (4)……có công dụng hơn. Sự hoàn thiện………..(5)……….ở động vật có xương sống góp chúng……….(6)……….với các vẻ ngoài di đưa ở những điều kiện sống không giống nhau.

II. T LUẬN (6đ)

1.. Hãy cho thấy tính hằng nhiệt độ của chim có ưu thế gì so vói tính đổi mới nhiệt ngơi nghỉ những động vật hoang dã biến nhiệt.

2.. Bởi sao nói thú là động vật có xương sống bao gồm tổ chức cao nhất ?

3.. Hãy k các vẻ ngoài sinh sản ở động vật và biệt lập các hiệ tượng sinh sản đó. Cho biết thêm giun đất, giun đũa, thành viên nào là lưỡnig tính, phân tính cùng có vẻ ngoài thụ tinh xung quanh hoặc thụ tinh trong ?

*

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ)

1.

1

2

3

4

5

B

B

C

B

D

2.

Xem thêm: Cách So Sánh Hai Phân Số & 7 Phương Pháp Để So Sánh Có Bài Tập Cực Dễ

(1) – hoàn chỉnh, (2) – các chi, (3) – chức năng,

(4) – vận động, (5) – cơ quan di chuyển, (6) – say đắm nghi

II. TỰ LUẬN (6đ)

1. Tính hằng sức nóng của chim bao gồm ưu cố kỉnh hơn đối với tính trở thành nhiệt ở những động vật hiến nhiệt.

– Tính hằng nhiệt gồm ưu thế hơn hẳn tính biến nhiệt nghỉ ngơi chỗ, loài vật ít phải lệ thuộc vào ánh sáng môi trường.

– Khi tiết trời quá lạnh, con vật không hẳn ở tâm lý ngủ đông hoặc trú đông như sinh sống lưỡng cư, trườn sát.

– Cường độ dinh dưỡng (phụ trực thuộc vào nhiệt độ độ) sẽ tiến hành ổn định và hoạt động của chúng không nhiều bị ảnh hưởng khi tiết trời quá nóng hoặc vượt lạnh.

2. Nói thú là động vật hoang dã có xương sống có tổ chức cao nhất, vì:

– Có hiện tượng kỳ lạ thai sinh với nuôi con bằng sữa mẹ.

– bao gồm lông mao bao che cơ thể

– cỗ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh, răng hàm

– Tim 4 ngăn, là động vật hoang dã hằng nhiệt.

– khối óc phát triển.

3. * Các hình thức sinh sản ỏ– đụng vật:

– bao gồm 2 bề ngoài sinh sản: vô tính cùng hữu tính.

* rõ ràng 2 vẻ ngoài sinh sản đó:

– tạo thành vô tính: là hiệ tượng sinh sản không tồn tại tế bào sinh dục đực cùng tế bào sinh dục dòng kết hợp với nhau. Gồm 2 hình thức chính: Sự phân đôi cơ thể và mọc chồi.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Giá Trị Văn Hoá Cốt Lõi Là, 4 Giá Trị Cốt Lõi Trong Kinh Doanh Nhks

– tạo thành hữu tính: là hỉnh thức sinh sản gồm ưu rứa hơn hình thức sinh sản vô tính. Trong tạo nên hữu tính gồm sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) cùng tế bào sinh dục dòng (trứng). Trứng thụ tinh sẽ cải tiến và phát triển thành phôi. Trứng được thụ tinh ngoài khung người mẹ là thụ tinh xung quanh và được thụ tinh trong khung người mẹ là thụ tinh trong.

* cho biết thêm giun đất, giun đũa, cá thể nào là lưỡng tính, phân tính với có hình thức thụ tinh kế bên hoặc thụ tinh trong: