Gdp Các Tỉnh Thành Việt Nam 2014

  -  
*

*
*
*

" class="igeb_DQDefaultGroupExpanderImage" />Giới thiệu chung
" class="igeb_DQDefaultGroupExpanderImage" />Tin tức - Sự kiện
" class="igeb_DQDefaultGroupExpanderImage" />Thông tin Thống kê

Tổng cục Thống kê

*

Cổng tin tức điện tử

tỉnh chi phí Giang

*

- trả lời Đăng ký thông tin tài khoản (Xem Clip)

- hướng dẫn tra cứu tin tức (Xem Clip)

- hướng dẫn đăng ký hộ sale (Xem Clip)

- hướng dẫn đk khai sinh (Xem Clip)


Mục tin tức thống kê Niên giám thống kê lại thông tin - Sự khiếu nại ngành thống kê lại tác dụng điều tra khác

1. Khái niệm:

a) GDP: trong kinh tế tài chính học, tổng thành phầm trong nước, tốt tổng thành phầm quốc nội cùng thường gọi GDP (viết tắt của Gross Domestic Product) là giá trị thị trường của toàn bộ hàng hóa cùng dịch vụ sau cùng được tiếp tế ra trong phạm vi một khu vực nhất định (thường là quốc gia) trong một thời kỳ nhất quyết (thường là một trong năm).

Bạn đang xem: Gdp các tỉnh thành việt nam 2014

b) GRDP Tổng thành phầm trên địa bàn (viết tắt của Gross Regional Domestic Product), bởi vì Tổng cục Thống kê giải đáp và khái niệm như sau: là chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp, phản nghịch ánh: “Toàn bộ hiệu quả cuối cùng của các vận động sản xuất của toàn bộ các đơn vị thường trú trong nền kinh tế của tỉnh trong 1 thời kỳ nhất quyết (thường là 1 năm); làm phản ánh những mối quan hệ giới tính trong quy trình sản xuất, bày bán thu nhập, sử dụng sau cuối sản phẩm sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ trong nền tài chính địa phương”.

Tổng thành phầm trên địa bàn theo giá thực tiễn thường được dùng để làm nghiên cứu vớt về tổ chức cơ cấu và sự biến động về cơ cấu kinh tế theo những ngành, những nhóm ngành, theo mô hình kinh tế, quan hệ giữa tác dụng sản xuất cùng với phần kêu gọi vào chi phí nhà nước và phúc lợi xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá đối chiếu dùng để đánh giá tốc độ vững mạnh của tổng thể nền kinh tế địa phương, của những ngành, các loại hình, những khu vực, phân tích sự chuyển đổi về khối lượng hàng hóa và thương mại dịch vụ mới được tạo ra theo thời gian.

2. Điểm biệt lập giữa GRDP cùng GDP:

- GRDP: là tổng sản phẩm tính trên phạm vi một vùng, một tỉnh hay là 1 thành phố làm sao đó.

- GDP: là tổng sản phẩm tính trên phạm vi khu vực của một quốc gia.

Về phương pháp tính và câu chữ tính của tiêu chí GDP với GRDP là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác biệt ở phạm vi tính toán. GDP tính bên trên phạm vi của một nước, GRDP tính bên trên một vi của một tỉnh, tp nào đó.

3. Cách thức tính GRDP: Dưới những góc độ khác nhau, Tổng thành phầm trên địa bàn (GRDP) được xác minh theo 03 cách thức như sau:

(1) Xét về góc độ sử dụng (nhu hố tiêu dùng): GRDP là tổng cầu của nền tài chính bao gồm: Tiêu dùng ở đầu cuối của hộ gia đình, tiêu dùng cuối cùng của các Cơ quan, tích luỹ gia sản và chênh lệch xuất nhập khẩu sản phẩm hoá và dịch vụ.

(2) Xét về góc nhìn thu nhập, GRDP gồm: thu nhập của fan lao động, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định và thắt chặt dùng cho chế tạo và cực hiếm thặng dư phân phối trong kỳ.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 3 Bảng Chia 9 Trang 68, Giải Toán Lớp 3 Trang 68

(3) Xét về góc nhìn sản xuất: GRDP bởi giá trị phân phối trừ đi túi tiền trung gian cùng thuế phân phối trừ trợ cấp sản xuất (nếu có).

Từ những góc độ không giống nhau, GRDP được xem theo 03 phương thức khác nhau (Phương pháp sản xuất, phương thức sử dụng cuối cùng và cách thức thu nhập)

4. Ý nghĩa của GRDP: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP tính toán cho phạm vi cấp tỉnh) là tiêu chuẩn đánh giá đúng mực nhất, tổng hợp quan trọng phản ánh kết quả sản xuất sau cùng của thức giấc trong một năm.GRDP còn là chỉ tiêu được dùng để review sự phạt triển kinh tế tài chính theo thời gian và so sánh quốc tế.

5. Sự quan trọng phải thống kê giám sát chỉ tiêu GRDP cố gắng cho chỉ tiêu GDP của cung cấp tỉnh:

chỉ tiêu GDP là một trong những chỉ tiêu tài chính vĩ mô, dùng để xây dựng các chỉ tiêu tài chính - thôn hội, trường đoản cú đó dùng phân tích kinh tế tài chính và hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế tài chính - thôn hội của phạm vi quốc gia. Đây là chỉ tiêu tương xứng tính toán cho toàn thể nền kinh tế tài chính chứ không phù hợp đo lường cho phạm vi cấp cho tỉnh.

mặc dù nhiên, làm việc Việt Nam, cung cấp tỉnh cũng có tính năng quản lý, chỉ đạo và điều hành trọng trách phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội, bởi vì vậy, để đáp ứng nhu cầu nhu mong thông tin giao hàng sự lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương, thời hạn qua, việc tính GDP cung cấp tỉnh vẫn được thực hiện. Với quả thực, tổng số tổng thành phầm trên địa phận (GDP) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc tw chênh lệch khá lớn so cùng với GDP tính cho phạm vi toàn bộ nền tởm tế. Tại sao là do gồm sự chênh lệch rất cao giữa số liệu tổng số GDP địa phương cùng GDP quốc gia. Dẫu vậy phần chênh lệch kia không…chạy đi đâu cả, mà vì những không ổn trong công tác thống kê hiện nay nay. Những chưa ổn đó được thể hiện:

+ Nguồn tin tức đầu vào để đo lường và tính toán GDP cấp tỉnh còn những hạn chế, bất cập, dẫn đến việc tính trùng, tính thiếu, không thống tốt nhất về phạm vi, ngôn từ và phương thức tính.

+ những địa phương khi desgin các phương châm phát triển kinh tế - xóm hội luôn đặt ra các con số khá cao, cao hơn nhiều so với kim chỉ nam GDP toàn quốc. Trong quy trình thực hiện, trong giải pháp tính, các địa phương cũng nỗ lực làm làm thế nào cho đạt kim chỉ nam đề ra. Đây đó là nguyên nhân chuyên sâu nhất dẫn đến chênh lệch giữa GDP địa phương cùng GDP quốc gia.

+ do việc tích lũy thông tin của các địa phương so với đơn vị hạch toán toàn ngành như: ngân hàng, bảo hiểm, năng lượng điện lực, bưu chính, viễn thông, an toàn - quốc phòng, thuế nhập khẩu...gặp nhiều khó khăn; khối hệ thống chỉ số giá, hệ số ngân sách trung gian chưa triển khai xong và đồng bộ; năng lượng cán cỗ thống kê, ý thức chấp hành hiện tượng Thống kê chưa cao…

Để khắc phục chứng trạng chênh lệch số liệu này, Thủ tướng đã chỉ huy khẩn trương xây dựng Đề án biến hóa quy trình soạn số liệu GRDP cho cấp tỉnh, trình Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê duyệt.

Xem thêm: Trong Tên Tệp Hệ Điều Hành Dựa Vào Phần Nào Để Phân Loại Tệp:

Theo đề án này, việc biên biên soạn và chào làng chỉ tiêu GDP của cục bộ nền kinh tế và tiêu chí GRDP của các địa phương được tập trung đầu côn trùng là Tổng cục Thống kê, thay do phân cấp cho những Cục những thống kê địa phương thực hiện như hiện nay nay. Việc đổi khác quy trình biên soạn chỉ tiêu GRDP là cân xứng thông lệ quốc tế. Cải thiện chất lượng số liệu GDP của toàn cục nền tài chính và GRDP của cung cấp tỉnh. Đến năm 2018, Tổng viên Thống kê đã trực tiếp đo lường GRDP cho những tỉnh, tp thay vì hiện giờ các tỉnh, tp phải giám sát và công bố.