Giải sách bài tập toán 8 tập 2

  -  

Tính độ nhiều năm x của các đoạn trực tiếp trong hình 1, biết rằng những số trên hình cùng đơn vị chức năng đo là cm.

Giải:

 

*

a. Xem hình 1

Trong ∆ ABC, ta có: MN // BC

Suy ra: (AM over MB = AN over NC) (định lí Ta –lét)

Hay (17 over 10 = x over 9)

Vậy (x = 17.9 over 10 = 15,3) (cm)

 

*

b. Xem hình 2

 Trong ∆ PQR, ta có: EF // QR

Suy ra: (EP over PQ = PF over PR)

Hay (16 over x = 20 over PR)

Mà (PR = PF + FR = trăng tròn + 15 = 35)

Vậy (x = 16.35 over 20 = 28) (cm)

vienthammytuanlinh.vn
Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán 8 tập 2

Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Trong Tự Nhiên Có Bao Nhiêu Nguyên Tố Hóa Học, Nguyên Tố Hóa Học


các tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất
Xem thêm: Các Dấu Hiệu Đặc Trưng Cơ Bản Của Quần Thể Là, Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Quần Thể

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp vienthammytuanlinh.vn