BỘ TÀI LIỆU WORD DẠY THÊM TOÁN 10 CỦA CÁC GIÁO VIÊN CHUYÊN TOÁN

  -  
... Trường thpt Lê Viết tạo nên Giáo án dạy dỗ thêm lớp 10 CB CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC nhì Tiết: 1+2 Ngày soạn: 09 /10/ 2 010 Ngày dạy: 10/ 10/2 010 Lớp 10 K8 bài bác 1: HÀM SỐ I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT ...
..........................................................................Bài 2: HÀM SỐ y= ax+b Tiết: 3+4 Ngày soạn: 09 /10/ 2 010 Ngày dạy: 10( 17) /10/ 2 010 Lớp 10 K8 I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT Hàm số hàng đầu có dạng: ( 0)y ax b a= + ≠ 1. Tập ... Khác biệt của nó. Hàm số hằng y b= : Tập xác định: D = ¡ Giáo viên: Phạm Bá Xuất Trang 2 Trường thpt Lê Viết chế tạo ra Giáo án dạy dỗ thêm lớp 10 CB Hàm số hằng là hàm số chẵn. Đồ thị là 1 trong những đường thẳng...

Bạn đang xem: Bộ tài liệu word dạy thêm toán 10 của các giáo viên chuyên toán


*

... X+ 2” x) P(x): “x 2 -3x + 2 > 0” §2: ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO PHÉP SUY LUẬN TOÁN HỌC A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1:Trong toán học tập đònh lý là 1 trong mệnh đề đúng những đònh lý được phát biểu bên dưới dạng “∀x∈X ... Phân chia hết mang lại 3 thì n 2 phân tách 3 dư 1” §3: Tập thích hợp và các phép toán trên tập hòa hợp A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT : 1. Tập hòa hợp là tư tưởng của toán học tập . Có 2 cách trình bày tập vừa lòng Liệtkê các bộ phận : VD : ... Q: “ Tam giác cân có 1 góc = 60 0 là tam giác đều” c) R : “13 chia hết cho 2 nên 13 chia hết đến 10 ” - Xét tính đúng sai của những mệnh đề và phát biểu mệnh đề đảo : - Biểu diễn các mệnh đề trên...
*

... Chữ nôm theo cách thức nào? Chữ Hán bao gồm hai loại: Văn ngôn và bạch thoại. Fan VN cần sử dụng chữ Hán văn ngôn nhằm ghi chép và sáng tác văn học. Văn ngôn về cơ bạn dạng là nhiều loại văn viết bằng chữ Hán thời ... Thu thanh kết hợp với phương thức biểu ý bằng cách dùng chữ Hán, những bộ tiếng hán và một Giáo viên Nguyễn Minh Tri 7 Đề cương ôn tập Ngữ Văn 10 cải thiện Câu 42: Các đặc điểm của VHTĐ Việt Nam: - gắn ... Sao trước khi Đăm Săn với Mtao Mxây Câu 10: Qua các truyện truyền thuyết thần thoại Hi Lạp sẽ học, Giáo viên Nguyễn Minh Tri 1 Đề cương ôn tập Ngữ Văn 10 nâng cao đánh nhau , hai bên đều điện thoại tư vấn nhau là “diêng”?...
*

... Ax 2 + bx + c cùng với a ; b; c∈ R và a ≠ 0 a > 0 a x + 1” c) P(x) : “ 2 x...

Xem thêm: Tấm Gương Nhà Giáo Thủ Đô Tiêu Biểu, Cuộc Thi Viết Về “”: Cô Giáo Lê Thị Thu Hoa


*

*

... Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 10 - 4 6 6 40 0 D C B A 21 B C trăng tròn 0 H A Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-2009 Ngày soạn: Ngày ....... Tháng ....... Năm 2008 Ngày giảng: Ngày ....... Tháng ....... Năm ... HP - 11 - Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-2009 10. 1 5 3 = 5 3 + GV tổ chức cho học sinh bàn thảo và yêu cầu học viên đứng tại vị trí trả lời. HS trả lời. GV nhận xét tiến công giá. 10.

Xem thêm: Sgk Tiếng Việt Lớp 5 Trang 47, Tiếng Việt Lớp 5: Luyện Từ Và Câu

1 5 3 ... GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 7 - Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học tập 2008-2009 Ngày soạn: Ngày ....... Tháng ....... Năm 2008 Ngày giảng: Ngày ....... Tháng ....... Năm 2008 ngày tiết 5: biến đổi...
... 11 + 2 1 9 5 36 1 18 11 2 1 -1 18 1 36 17 9 10 9 5 18 1 9 10 12 7 18 1 36 1 36 17 12 7 18 1 12 7 18 11 9 10 18 1 12 7 9 11 Giáo án dạy thêm Môn Toán 7 Năm học tập 2008-2009 - mục đích của việc đổi ... Giáo án dạy dỗ thêm Môn Toán 7 Năm học tập 2008-2009 Ngày soạn: Ngày ....... Mon ....... Năm 2008 Ngày giảng: Ngày ....... Mon ....... Năm 2008 máu 1: ÔN TậP ... 54 11,500 241
83 3,430 88
2 6,728 95
65 745 0