HÀM IF TRONG EXCEL 2010

     
Excel đến vienthammytuanlinh.vn 365 Excel cho vienthammytuanlinh.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web ứng dụng Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm IF có thể chấp nhận được bạn chế tạo một so sánh lô-gic giữa một quý giá và một quý hiếm dự kiến bằng phương pháp kiểm tra một điều kiện và trả về tác dụng rằng đk đó là True (đúng) giỏi False (sai).

Bạn đang xem: Hàm if trong excel 2010

=IF(Điều gì đấy là True, thì làm gì, nếu không thì làm cái gi khác)

Nhưng nếu như khách hàng cần đánh giá nhiều điều kiện, trong những số đó giả sử toàn bộ điều kiện đều nên là True hoặc False (AND) hoặc chỉ cần một đk là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn có nhu cầu kiểm tra xem một đk có ko (NOT) thỏa mãn nhu cầu tiêu chí của người tiêu dùng hay không thì sao? Cả 3 hàm đều có thể sử dụng riêng cơ mà trường hợp cần sử dụng cặp cùng với hàm IF phổ biến hơn.


Chi tiết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng rất AND, OR cùng NOT để tiến hành nhiều reviews xem các điều khiếu nại là True hay False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu tác dụng của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu công dụng của logical_test là FALSE.


Dưới đây là tổng quan liêu về cách cấu trúc từng hàm AND, OR và NOT. Khi bạn phối kết hợp từng hàm kia với một câu lệnh IF thì câu chữ hàm đang như sau:

AND – =IF(AND(Điều gì đấy là True, Điều nào đấy khác là True), cực hiếm nếu True, giá trị nếu False)

OR – =IF(OR(Điều gì đó là True, Điều nào đó khác là True), cực hiếm nếu True, cực hiếm nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều nào đấy là True), quý hiếm nếu True, giá trị nếu False)

Ví dụ

Sau đấy là ví dụ về một số trong những câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) cùng IF(NOT()) phổ biến. Những hàm & và OR có thể hỗ trợ buổi tối đa 255 đk riêng lẻ cơ mà dùng không ít hàm chưa hẳn cách làm giỏi vì việc xây dựng, bình chọn và gia hạn các bí quyết lồng ghép, phức tạp có thể sẽ trở đề nghị khó khăn. Hàm NOT chỉ chứa một điều kiện.

*

Dưới đây là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) không (NOT) lớn hơn 50 thì trả về TRUE, nếu không thì trả về FALSE. Trong trường hợp này, 25 không to hơn 50, vì vậy bí quyết trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) không (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong tất cả ví dụ, sau mỗi đk tương ứng được nhập đều sở hữu dấu đóng góp ngoặc đơn. Những tham đối True/False còn lại sau đó được giữ làm một phần của câu lệnh IF bên ngoài. Chúng ta có thể thay thế các giá trị Văn bản hoặc Số vào các giá trị TRUE/FALSE được trả về trong những ví dụ.

Xem thêm: Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa 12 Bài 1 2 Bài 1, Tải Trắc Nghiệm Hóa Học 12 Bài 1

Sau đó là một số lấy một ví dụ về việc sử dụng AND, OR với NOT để reviews các ngày.

*

Dưới đấy là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 ko (NOT) to hơn B2 thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE. Trong trường phù hợp này, A5 lớn hơn B2, do vậy công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR với NOT thuộc Định dạng tất cả điều kiện

Bạn cũng hoàn toàn có thể dùng AND, OR với NOT để tùy chỉnh tiêu chí Định dạng Có điều kiện với tùy chọn công thức. Khi tiến hành việc này, chúng ta có thể bỏ hàm IF và áp dụng riêng AND, OR và NOT.

Từ tab Trang đầu, click chuột Định dạng Có điều kiện > luật lệ Mới. Tiếp theo, lựa chọn tùy lựa chọn “Sử dụng công thức để xác minh ô đề xuất định dạng”, nhập công thức, rồi áp dụng định dạng mà chúng ta lựa chọn.

*
chỉnh sửa Quy tắc hiển thị cách thức Công thức" loading="lazy">

Sử dụng ví dụ Ngày lúc nãy, sau đây là những công thức phải dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 to hơn B2 thì định dạng ô đó, còn nếu không thì không làm cái gi cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 không (NOT) lớn hơn B2 thì định hình ô đó, còn nếu không thì không làm cái gi cả. Vào trường phù hợp này, A5 lớn hơn B2, vày vậy tác dụng trả về FALSE. Ví như bạn chuyển đổi công thức thành =NOT(B2>A5) thì bí quyết sẽ trả về TRUE cùng ô sẽ được định dạng.


Lưu ý: Một lỗi thông dụng là nhập cách làm vào Định dạng Có đk mà không có dấu bởi (=). Nếu làm vậy, bạn sẽ thấy vỏ hộp thoại Định dạng Có điều kiện sẽ thêm dấu bởi và lốt ngoặc kép vào bí quyết - ="OR(A4>B2,A4, vì vậy các bạn sẽ cần xóa những dấu ngoặc kép để công thức có thể phản hồi đúng.

Xem thêm: Nhiệm Vụ Của Các Bộ Phận Chuyển Động Là :, Nhiệm Vụ Của Các Bộ Phận Truyền Chuyển Động Là


Đầu Trang

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.