Hàm tính số tháng số ngày giữa hai thời điểm

  -  

Đôi khi, trong thừa trình thao tác với dữ liệu ngày tháng nghỉ ngơi trong Excel, chúng ta cần tính khoảng thời hạn giữa hai thời điểm. Bài viết này Học Excel Online sẽ share cho các bạn về việc sử dụng hàm DATEDIF kết phù hợp với 1 số kí thuật khác nhằm đạt được công dụng này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của bọn họ đã chứa số đông các thông tin về bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Hàm tính số tháng số ngày giữa hai thời điểm


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng trước tiên hoặc ngày bước đầu của một khoảng thời gian đã cho.End_date: Là ngày sau cuối hoặc ngày chấm dứt khoảng thời gian.Unit: Là giá trị thông tin muốn trả về.

Dưới đấy là những ví dụ rõ ràng để chúng ta hiểu hơn về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ giữa hai thời khắc trong Excel bởi hàm datedif

Để tính số giờ giữa hai thời điểm trên bọn họ sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và thừa nhận được tác dụng là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời điểm trong Excel với hàm datedif

Để tính số phút thân hai thời điểm trên bọn họ sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và dấn được kết quả là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính khoảng thời gian giây giữa hai thời khắc trong Excel

Để tính số giây giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng bí quyết sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và dấn được hiệu quả là 154760085

Tính số năm thân hai thời gian trong Excel

Để tính số năm thân hai thời gian trên bọn họ sử dụng phương pháp sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhấn được hiệu quả là 4

Tính số tháng thân hai thời điểm trong Excel

Để tính số tháng thân hai thời điểm trên họ sử dụng phương pháp sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và thừa nhận được công dụng là 58

Tính số ngày thân hai thời khắc trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số ngày giữa hai thời gian trên họ sử dụng hàm datedif với phương pháp sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và dấn được tác dụng là 1791

Trước khi chia sẻ một công thức tổng thể cho phần nhiều trường hợp bạn có thể nghĩ đến, xin hãy phân tách sẻ nội dung bài viết này, sự chia sẻ là nguồn khích lệ lớn nhất để trang web liên tục những nội dung bài viết thế này

Tính thời gian tổng đúng theo ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời gian hàm datedif

Chúng ta dùng công thức hàm datedif nhằm thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" mon ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và dìm được tác dụng như mong muốn muốn:

4 năm, 10 tháng ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT nhằm định dạng thời gian


Để thực hiện hàm TEXT, họ hãy làm cho quen với cùng một số quy mong định dạng của hàm này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Video Và Ảnh Lên Fanpage 2018, Cách Đăng Video Và Ảnh Lên Fanpage 2018


Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số trang bị nhất rõ ràng rồi, bọn họ muốn định hình gì thì bọn họ sẽ bỏ vào đó. Tham số thứ hai là chúng ta muốn định dạng như vậy nào, trong bài bác này, bọn họ muốn định hình thời gian. Vậy nên bọn họ sẽ tham khảo 1 số ví dụ sau đây:
Tính số giờ giữa 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ với phút giữa 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút cùng giây thân 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để chúng ta hiểu rộng về hàm Dateif, mình đã cung cấp cho mình thêm một ví dụ như nữa nhé!

Tính số ngày từ ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày giữa 2 thời điểm: từ thời điểm ngày bắt đầu tới ngày kết thúc, họ có 2 bí quyết làm như sau:

*

Cách 1: dùng phép trừ trực tiếp thân 2 mốc ngày: Ngày xong xuôi – Ngày bắt đầu

Kết quả giống hệt như tại ô C2 vào hình trên.

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho ngày (Day)

Ta thấy công dụng của cả hai cách tính đều bằng nhau.

Tính số tuần giữa hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF ko có đơn vị tính là Tuần, dẫu vậy dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta có thể làm như sau:

Lấy kết quả hàm DATEDIF theo ngày phân tách cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho họ kết trái tính theo số tuần thân hai ngày: từ thời điểm ngày bắt đầu tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), chúng ta sẽ sử dụng hàm loại trừ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng thân hai ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng thông số “m” trong hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính trong hàm DATEDIF trên hình thức tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa hai ngày

Để tính số tháng, họ sử dụng tham số “y” trong hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng cách làm xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính vào hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày.

Xem thêm: Vận Tốc Độ Máu Chảy Trong Một Giây Là ? Vận Tốc Máu Là

Tính số tháng lẻ ngoài những năm tròn

Để tính số mon lẻ ko kể số năm, ta rất có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số tháng – (Số năm * 12)

Cách 2: sử dụng hàm DATEDIF với thông số là “ym”

*

Trong ô E2, bí quyết Datedif sử dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 tháng = 1 năm + 4 mon lẻ

Hi vọng với phương pháp này, các bạn cũng có thể vận dụng linh hoạt cho quá trình của mình.

Để rất có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, họ không chỉ nắm vững được các hàm mà lại còn bắt buộc sử dụng tốt cả các công vậy của Excel. Phần nhiều hàm cải thiện giúp áp dụng xuất sắc vào các bước như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những quy định thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…