Khi nào dùng who và whom

  -  
*
*
*
thầy Duy TOEIC đã vấn đáp 5 năm trước

Ta biết phương pháp dùng của who là như sau:

1. Dùng trong câu hỏi:

Who will go with you?= Ai sẽ đi cùng với bạn?

2. Dùng làm đại từ quan hệ để chỉ danh từ chỉ bạn phía trước:

○ The worker who lives in this house helped me yesterday.= Người công nhân  sinh sống trong tòa nhà này đã giúp tôi ngày hôm qua.

Bạn đang xem: Khi nào dùng who và whom

Whom hoàn toàn có thể dùng thay thế cho who lúc vị trí đó được một đụng từ giỏi giới từ phía sau ảnh hưởng lên. Ví dụ:

1. Cần sử dụng trong câu hỏi:

Whom will you meet?= Bạn đã gặp ai?

(hành cồn meet tác động ảnh hưởng lên whom)

Whom will you send this letter to?= Bạn đang gửi lá thư này đến ai?

(giới trường đoản cú to tác động lên whom)

2. Dùng làm đại từ quan liêu hệ nhằm chỉ danh từ chỉ tín đồ phía trước:

○ The worker whom she hires helped her.= Người người công nhân cô ấy thuê đã giúp cô ấy.

(hành đụng hires tác rượu cồn lên whom)

○ The worker whom she works with helped her.= Người công nhân cô ấy làm tầm thường với đã hỗ trợ cô ấy.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Giun Dẹp Sống Kí Sinh Học 7, Đặc Điểm Chung Của Nghành Giun Dẹp

(giới trường đoản cú with tác hễ lên whom)

Hoặc rất có thể đổi giới trường đoản cú lên trước whom như sau:

○ The worker with whom she works helped her.= Người công nhân cô ấy làm tầm thường với đã giúp cô ấy.

Xem thêm: Khi Nào Đất Có Phản Ứng Kiềm, Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục Đất Kiềm

Vậy câu em hỏi ngơi nghỉ trên cũng tương tự như vậy:

○ …the department heads whom the monthly reports should be sent to= …những trưởng chống các report hàng tháng phải được giữ hộ đến

(giới tự to tác rượu cồn lên whom)

Đổi giới từ lên trước whom:

○ …the department heads to whom the monthly reports should be sent= …những trưởng chống các report hàng tháng bắt buộc được giữ hộ đến

Lưu ý là who cũng hoàn toàn có thể nằm vị trí này. Nhưng mà khi mong cho giọng văn trịnh trọng thì ta cần sử dụng whom. Với khi giới từ ở phía trước thì bắt buộc dùng whom, không dùng who.

Mẹo: vào phạm vi bài xích thi TOEIC thì em cứ ghi nhớ như sau:

Trong dạng câu mà lại 4 lời giải là 4 chữ bao gồm wh- (where, which, who,…), thì ta cứ theo kết cấu này: