KIẾN THỨC SINH HỌC 12

     

Dưới đó là đề cương đưa ra tiết, đúng chuẩn và dễ hiểu giành riêng cho thí sinh ôn thi THPT nước nhà môn Sinh học.

Chương trình Sinh học lớp 12 gồm:

1/ Chương 1: lý lẽ Di Truyền Và phát triển thành Dị

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân song ADNBài 2: Phiên mã và dịch mãBài 3: Điều hòa vận động genBài 4: Đột biến hóa genBài 5: Nhiễm dung nhan thể và bất chợt biến kết cấu nhiễm nhan sắc thểBài 6: Đột biến số lượng nhiễm dung nhan thểBài 7: thực hành thực tế Quan sát những dạng thốt nhiên biến con số nhiễm sắc thể trên tiêu phiên bản cố định cùng trên tiêu phiên bản tạm thời

2/ Chương 2: Tính Quy hiện tượng Của hiện tượng Di Truyền

Bài 8: Quy quy định Menđen Quy hiện tượng phân liBài 9: Quy hiện tượng phân li độc lậpBài 10: shop gen và ảnh hưởng đa hiệu của genBài 11: links gen và hoán vị genBài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền quanh đó nhânBài 13: Ảnh tận hưởng của môi trường thiên nhiên lên sự bộc lộ của genBài 15: bài xích tập chương I với chương II

3/ Chương 3: di truyền Học Quần Thể

Bài 16: cấu tạo di truyền của quần thểBài 17: cấu trúc di truyền cùng quần thể (tiếp theo)

4/ Chương 4: Ứng Dụng dt Học

Bài 18: lựa chọn giống thiết bị nuôi và cây xanh dựa bên trên nguồn biến dạng tổ hợpBài 19: tạo nên giống bằng phương thức gây bỗng dưng biến và công nghệ tế bàoBài 20: chế tạo giống mới nhờ công nghệ gen

5/ Chương 5: di truyền Học Người

Bài 21: di truyền y họcBài 22: đảm bảo vốn gen của loài người và một vài vấn đề thôn hội của di truyền họcBài 23: Ôn tập phần dt học

6/ Chương 6: minh chứng Và chế độ Tiến Hóa

Bài 24: Các minh chứng tiến hóaBài 25: học thuyết Lamac với học thuyết ĐacuynBài 26: học thuyết tiến hóa tổng hòa hợp hiện đạiBài 27: quy trình hình thành quần thể say đắm nghiBài 28: LoàiBài 29: quá trình hình thành loàiBài 30: quy trình hình thành chủng loại (tiếp theo)Bài 31: Tiến hóa lớn

7/ Chương 7: Sự gây ra Và cải tiến và phát triển Của cuộc đời Trên Trái Đất

Bài 32: xuất phát sự sốngBài 33: Sự cải cách và phát triển của sinh giới qua những đại địa chấtBài 34: Sự phát sinh loài người

8/ Chương 8: thành viên Và Quần Thể Sinh Vật

Bài 35: môi trường sống và các yếu tố sinh tháiBài 36: Quần thể sinh trang bị và mối quan hệ giữa những cá thể trong quần thểBài 37: các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vậtBài 38: các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh thứ (tiếp theo)Bài 39: trở thành động con số cá thể của quần thể sinh vật

9/ Chương 9: Quần xóm Sinh Vật

Bài 40: Quần xóm sinh thứ và một trong những đặc trưng cơ bản của quần xãBài 41: Diễn thế sinh thái

10/Chương 10: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và bảo vệ Môi Trường

Bài 42: Hệ sinh tháiBài 43: điều đình vật chất trong hệ sinh tháiBài 44: quy trình sinh địa hóa cùng sinh quyểnBài 45: Dòng tích điện trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh tháiBài 46: thực hành Quản lí cùng sử dụng bền chắc tài nguyên thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Tóm tắt dễ dàng nắm bắt nhất kiến thức và kỹ năng Sinh học tập lớp 12 mang lại thí sinh ôn thi nhanh tránh liệt

XEM VÀ TẢI TÓM TẮT KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 12 TRÁNH LIỆT TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*