LỆNH ĐO CUNG TRÒN TRONG CAD

  -  

Lệnh ARC LENGTH – Đo chiều lâu năm cung tròn vào AUTOCAD

1. Bí quyết gọi lệnh Arc Length trong AUTOCAD.

Bạn đang xem: Lệnh đo cung tròn trong cad

Bạn vẫn xem: Đo chiều lâu năm cung tròn vào cad


*

2. Ý nghĩa của lệnh Arc Length trong AUTOCAD.

Lệnh ARC LENGTH dùng để ghi kích cỡ chiều nhiều năm của cung tròn.


*

*

*

Các lựa chọn. 

Mtext: đổi khác chữ số kích thước hoặc thêm những tiền tố, hậu tố… Để chọn lựa chọn Mtext tại dòng nhắc “:”  nhập M . Thì sẽ mở ra hộp thoại Text Formatting. Trên hộp thoại này có thể nhập giá trị size hoặc những kí hiệu… và tựa như như lệnh Multiline Text (Mtext) trong lệnh ghi chữ.


*

Text: Nhập trực tiếp sự biến đổi chữ số kích cỡ hoặc thêm những tiền tố, hậu tố… vào bài toán ghi kích thước chiều lâu năm cung tròn. Để lựa chọn chọn Text tại loại nhắc “:” nhập T . Xuất hiện dòng nhắc: “Enter dimension text :” trên đây triển khai nhập giá chỉ trị kích cỡ hoặc các kí hiệu…, sau đó định vị trí mang đến đường kích thước.Angle: tạo thành góc nghiên đến chữ số size chiều nhiều năm cung tròn. Để lựa chọn chọn Angle tại dòng nhắc “:” nhập A . Xuất hiện chiếc nhắc: “Specify angle of dimension text:” tại đây thực hiện nhập giá trị góc nghiên cho loại chữ của đường kích cỡ chiều lâu năm cung tròn…, sau đó định vị trí mang đến đường kích thước.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Mở Tuyển Sinh 2019 Của Trường Đại Học Mở Hà Nội


Partial: Định vị trí phải đo chiều lâu năm cung tròn trên cung tròn. Để chọn lựa chọn Partial tại loại nhắc “:” nhập P . Xuất hiện loại nhắc:

B1: Specify first point for arc length dimension: Kích chọn vị trí đầu tiên trên cung tròn.

B2: Specify second point for arc length dimension: Kích chọn vị trí thiết bị hai trên cung tròn.

B3: Specify arc length dimension location, or : Định vị trí cho đường form size cung tròn.


Leader: chú thích cung tròn đề nghị đo form size khi có tương đối nhiều cung tròn. Để chọn lựa chọn Leader tại loại nhắc “:”  nhập L . Sau đó định vị trí mang lại đường kích thước

5. Ví dụ.

Xem thêm: Bài 6: Thực Hành Tìm Hiểu Sự Phân Hóa Lãnh Thổ Sản Xuất Của Hoa Kì

Tạo cung tròn có nửa đường kính R = 20, tiếp đến đo form size chiều dài của cung tròn đó như hình


Specify arc length dimension location, or : Định vị trí mang đến đường form size chiều dài cung tròn (Hình X – 109b).

Dimension text = 62.83