Cập nhật lịch cúp điện bến tre mới nhất tháng 11/2022

  -  

TT cha Tri; xã An Đức; An Hiệp; Vĩnh An; An Hòa Tây; Tân Thủy; An Thủy; Bảo Thuận; an bình Tây; Mỹ Nhơn; Mỹ Chánh; Mỹ Hòa; Mỹ Thạnh; Phú Lễ; Phước Ngãi; Tân Xuân; Tân Mỹ; Bảo Thạnh; An Ngãi Trung; An Phú Trung; An Ngãi Tây; Tân Hưng

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

7:30 - 17:00

Ấp Tân Phước, TT Mỏ Cày; ấp Hòa Phú 2, Thanh Vân, Định Nhơn, xã Định Thủy

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

8:00 - 17:00

Ấp Lộc Hòa, Lộc Thới, Lộc Sơn, Lộc Thành, làng mạc Lộc Thuận; ấp Phú Mỹ, thôn Phú Vang

5:00 - 18:30

TT Bình Đại; xã Thới Thuận; Thạnh Phước; Thạnh Trị; Đại Hòa Lộc; Bình Thắng; vượt Đức; Bình Thới; Định Trung; Phú Long; ấp Lộc Sơn, làng Lộc Thuận

8:00 - 17:00

Ấp 2, ấp Chợ, xóm Thới Lai

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

7:00 - 17:00

Xã thị trấn Thạnh Phú; An Thạnh; Mỹ An; Mỹ Hưng; Quới Điền; Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú

7:00 - 17:00

Ấp An Thới, buôn bản An Qui, ấp An Thạnh, An Ngãi, làng mạc An Thạnh

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7:30 - 16:00

Ấp Tân Tây, Hàm Luông, xã Tân Phú

8:00 - 17:00

Ấp Phú Tường, xã Phú Đức

7:30 - 17:00

Ấp Tiên Thạnh, làng mạc Tiên Long; ấp An Bình, Thuận Điền, buôn bản An Hiệp; ấp Phú Long, Phú Ninh, xóm Phú Đức

9:00 - 11:00

Ấp Tiên Thạnh, xóm Tiên Long; ấp An Bình, Thuận Điền, thôn An Hiệp; ấp Phú Long, Phú Ninh, buôn bản Phú Đức

13:00 - 17:00

Ấp Tiên Thạnh, làng Tiên Long; ấp An Bình, Thuận Điền, xã An Hiệp; ấp Phú Long, Phú Ninh, thôn Phú Đức

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

5:00 - 18:30

Thị trấn; Bình Thành; Tân Thanh; Hưng Nhượng; Lương Quới; Lương Phú; Châu Hòa; Bình Hòa; Châu Bình; Tân Hào; Tân Lợi Thạnh; Hưng Lễ; Long Mỹ; Thuận Điền; ấp 1A, 2A, 1B, 2B buôn bản Thạnh Phú Đông; ấp 5, 6 thôn Lương Hòa; ấp 3 làng Phước Long; ấp 5, 6, 7 xã Mỹ Thạnh