Lời Bài Hát Làng Tôi

     
làng mạc tôi gồm cây nhiều cao ngất từng xanh. Bao gồm sông sâu đủng đỉnh vờn quanh êm xuôi về Nam.Làng tôi bao mái tranh san gần kề kề nhau. Bóng tre ru bên mấy sản phẩm cau. Đồng quê mơ màng! mà lại than ôi!Có một chiều Thu lá thu rơi. Bao gồm một chiều Thu lá thu rơi. Ôm súng nhìn quê tôi âm thầm mơ láng ngày về. Mơ trông trơn ngày về. Quê tôi chìm chân trời mờ sương. Quê tôi là bao mối cung cấp yêu thương. Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn. Là bao vấn vương chổ chính giữa hồn tín đồ bốn phương.


Bạn đang xem: Lời bài hát làng tôi


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Vì Sao Nhà Lý Dời Đô Từ Hoa Lư Về Thăng Long? D Vì Sao Nhà Lý Dời Đô Từ Hoa Lư Về Thăng Long

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Tính Cách Đôn Ki Hô Tê Là Người Như Thế Nào, Phân Tích Chi Tiết Nhân Vật Đôn Ki

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.