LỜI BÀI HÁT NẾU CHÚNG MÌNH CÁCH TRỞ

  -  
nếu lỡ bọn chúng mình hai đứa xa nhau Nhìn mưa trên tuyến đường em có thương sầu bao gồm nghe cay đôi mắt chiều mưa đổ tất cả nghe lòng xót xa đau? hay em cấp quên ngày đó? giả dụ lỡ bọn chúng mình nhị đứa li tán Đời em con gái đã lỡ yêu thương rồi Vắng đồng đội biết còn ai nữa phần lớn khi tức giận xa xôi Còn ai đưa đón vào đời… Vẫn biết yêu thương em, yêu các lắm tuy vậy tình ta mãi còn oái oăm Anh ơi chớ nói có tác dụng em sợ cùng rủi mình cách trở Em nhằm tang anh suốt….cuộc đời nếu như lỡ chúng mình nhị đứa nhị nơi làm thế nào ta sống lúc mất nhau rồi vắng tanh anh đôi phút là nhung ghi nhớ Chỉ yêu với biết anh thôi Thề yêu anh yêu mãi muôn đời (3x)


Bạn đang xem: Lời bài hát nếu chúng mình cách trở


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Hải Dương, Trường Đại Học Hải Dương

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Đi Tìm Em Qua Câu Dân Ca …, Hợp Âm Tìm Em Câu Hát Dân Ca

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.