Luyện Tập Chung Trang 90 Lớp 3

  -  
- Chọn bài bác -Bảng nhân 6Luyện tập trang 20Nhân số tất cả hai chữ số cùng với số gồm một chữ số (không nhớ)Nhân số gồm hai chữ số cùng với số có một chữ số (có nhớ)Luyện tập trang 23Bảng chia 6Luyện tập trang 25Tìm một trong số phần đều bằng nhau của một sốLuyện tập trang 26Chia số bao gồm hai chữ số mang đến số gồm một chữ sốLuyện tập trang 28Phép chia hết cùng phép chia gồm dưLuyện tập trang 30Bảng nhân 7Luyện tập trang 32Gấp một số lên nhiều lầnLuyện tập trang 34Bảng phân chia 7Luyện tập trang 36Giảm đi một trong những lầnLuyện tập trang 38Tìm số chiaLuyện tập trang 40Góc vuông, góc không vuôngThực hành nhận ra và vẽ những góc vuông bằng ê keĐề-ca-mét. Héc-tô-métBảng đơn vị chức năng đo độ dàiLuyện tập trang 46Thực hành đo độ dàiThực hành đo độ nhiều năm (tiếp theo)Luyện tập phổ biến trang 49Bài toán giải bởi hai phép toánBài toán giải bởi hai phép toán (tiếp theo)Luyện tập trang 52Bảng nhân 8Luyện tập trang 54Nhân só có bố chữ số với số tất cả một chữ sốLuyện tập trang 56So sánh số bự gấp mấy lần số béLuyện tập trang 58Bảng chia 8Luyện tập trang 60So sánh số nhỏ xíu bằng một trong những phần mấy số lớnLuyện tập trang 62Bảng nhân 9Luyện tập trang 64GamLuyện tập trang 67Bảng phân tách 9Luyện tập trang 69Chia số có hai chữ số mang lại số bao gồm một chữ sốChia số tất cả hai chữ số mang đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo)Chia số có bố chữ số đến số có một chữ sốChia số có cha chữ số đến số gồm một chữ số (tiếp theo)Giới thiệu bảng nhânGiới thiệu bảng chiaLuyện tập trang 76Luyện tập bình thường trang 77Làm quen thuộc với biểu thứcTính giá trị của biểu thứcTính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 80Luyện tập trang 81Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) trang 81Luyện tập trang 82Luyện tập thông thường trang 83Hình chữ nhậtHình vuôngChu vi hình chữ nhậtChu vi hình vuôngLuyện tập trang 89Luyện tập bình thường trang 90

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: trên đây

Sách giải toán 3 rèn luyện chung trang 90 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 3 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phù hợp và thích hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Bài 1 (trang 90 SGK Toán 3): Tính nhẩm

9 x 5 =

63 : 7 =

8 x 8 =

5 x 7 =

8 x 7 =

3 x 8 =

40 : 5 =

5 x 5 =

7 x 5 =

7 x 8 =

6 x 4 =

45 : 9 =

7 x 7 =

35 : 5 =

56 : 8 =

2 x 8 =

81 : 9 =

9 x 9 =


35 : 7 =

56 : 7 =

Lời giải:

9 x 5 = 45

63 : 7 = 9

8 x 8 = 64

5 x 7 = 35

8 x 7 =56

3 x 8 = 24

40 : 5 = 8

5 x 5 = 25

7 x 5 = 35

7 x 8 =56

6 x 4 = 24

45 : 9 = 5

7 x 7 = 49

35 : 5 = 7

56 : 8 = 7

2 x 8 = 16

81 : 9 = 9

9 x 9 = 81

35 : 7 = 5

56 : 7 = 8

Bài 2 (trang 90 SGK Toán 3): Tính :

*

Lời giải:

*
*

*
*

Bài 3 (trang 90 SGK Toán 3):
Tính chu vi của một sân vườn cây ăn uống quả hình chữ nhật có chiều nhiều năm là 100m, chiều rộng là 60m

Lời giải:

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là :

(100 + 60) x 2 = 320 (m)

Đáp số: 320m

Bài 4 (trang 90 SGK Toán 3): Một cuộn vải nhiều năm 81m, đã bán tốt 1/3 cuộn vải. Hỏi cuộn vải sót lại bao nhiêu mét ?

Lời giải: