Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Vốn Góp

  -  
*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp


*
Sơ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG

CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông/ bà ...

Giấy CMND số ..., ngày cấp cho ... / ... / ..., nơi cấp ...

Thường trú: ...

Bên nhận chuyển nhượng ủy quyền (Bên B):

Ông/ bà ...

Giấy CMND số ..., ngày cấp ... / ... / ..., nơi cấp ...

Thường trú: ...

Hai bên chấp nhận thực hiện việc chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp như sau:

Điều 1: Ông/ bà ... (Bên A) bao gồm góp vốn vào doanh nghiệp với phần trăm giá trị phần góp vốn là ... đồng, chiếm ... % vốn điều lệ công ty theo giấy chứng nhận đăng ký marketing số ..., bởi Phòng Đăng ký sale ... Cấp cho ngày ... / ... / ...

Điều 2: 2 bên cùng thỏa thuận hợp tác giá ủy quyền phần góp ... đồng, chiếm phần ... % vốn điều lệ nói bên trên là ... đồng (Bằng chữ: ...). Bài toán giao nhận cục bộ số vốn bên trên do phía hai bên tự triển khai tại thời gian ký hòa hợp đồng trước việc chứng kiến của người thay mặt theo luật pháp của công ty.

Xem thêm: Siêu Nhân Thần Kiếm - Phật Điển Thông Dụng: Lối Vào Tuệ Giác Phật

Điều 3: 2 bên có nghĩa vụ triển khai các vụ việc liên quan mang đến việc chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp để doanh nghiệp hoàn tất giấy tờ thủ tục đăng ký sale theo công cụ của pháp luật. Bên B có trọng trách kế thừa toàn cục các quyền và nhiệm vụ của mặt A với tứ cách là 1 thành viên góp vốn của công ty, kể từ ngày hoàn chỉnh việc ủy quyền vốn góp.

Điều 4: sau khi hoàn tất việc ủy quyền vốn, đa số sự tranh chấp tạo nên nếu có, 2 bên cùng nhau yêu đương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau. Trong trường hòa hợp không xử lý được thì một trong hai bên tất cả quyền khởi kiện nhằm yêu cầu tand có thẩm quyền giải quyết và xử lý theo phép tắc của pháp luật hiện hành. Công ty và cơ quan đk kinh doanh không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp tạo nên nếu có.

Điều 5: phía 2 bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn chuyển nhượng đã ghi trên đúng theo đồng là đúng sự thật. Phần vốn góp đưa nhượng không tồn tại tranh chấp, không biến thành kê biên để bảo vệ thi hành án. Vấn đề giao phối hợp đồng là trọn vẹn tự nguyện, không xẩy ra lừa dối hoặc xay buộc. Mặt B đã cẩn thận kỹ, hiểu rõ về phần vốn góp nhận ủy quyền và sách vở pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm triển khai đúng và đầy đủ các nội dung thỏa thuận trong hòa hợp đồng.

Điều 6: phía 2 bên đã phát âm lại và gật đầu tất cả các pháp luật ghi trong hòa hợp đồng trước lúc ký thương hiệu vào đúng theo đồng. Đại diện pháp luật của khách hàng chỉ cam kết tên xác nhận khi việc phía 2 bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng ủy quyền theo câu chữ hợp đồng.

Điều 7: phù hợp đồng này còn có hiệu lực tính từ lúc thời điểm những bên ký tên và được lập thành bốn phiên bản có giá trị như nhau, được giao cho bên A giữ lại 01 bản, mặt B giữ lại 01 bản, 01 bạn dạng lưu lại công ty, 01 bạn dạng nộp chống Đăng ký kết kinh doanh.

Bên bán

(Đã thừa nhận đủ ... đồng)

Ký tên và ghi rõ bọn họ tên

 

 

 

...

Bên mua

Ký tên và ghi rõ họ tên

 

 

 

 

...

Xem thêm: Đại Bộ Phận Lãnh Thổ Châu Phi Nằm Trong Giới Hạn: A, Đại Bộ Phận Lãnh Thổ Châu Phi Là Cảnh Quan

Xác dìm của đại diện thay mặt theo điều khoản của công ty

Ngày ... Tháng ... Năm ... Các bên đã hoàn vớ việc chuyển nhượng ủy quyền theo hòa hợp đồng.