Mẫu Hợp Đồng Cổ Đông Góp Vốn

     
*

...loại rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng cổ đông góp vốn


*
Sơ thiết bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

….,ngày….tháng….năm…..

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN tởm DOANH

Số:…/…/HĐGVKD

Căn cứ Bộ phép tắc dân sự năm 2015;

Căn cứ vào nhu cầu marketing và năng lực của các bên.

Chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN GÓP VỐN ( BÊN A):

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………….

Trụ sở chính: ………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …do … cấp cho ngày …/…/…

Đại diện bởi: Ông/bà:……………….Chức vụ: ……………………………………

BÊN GÓP VỐN ( BÊN B):

Ông/bà : …………………………. Sinh năm: ……………………………………

Chứng minh quần chúng số: …  Ngày cấp: …/…/….   chỗ cấp: ……………………

Thường trú : ………………………………………………………………………..

Sau khi bàn luận thỏa thuận, phía 2 bên đi mang lại thống duy nhất và chấp nhận ký kết hợp đồng góp vốn sale số:…/…/HĐGVKD với các lao lý sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG:

Bên B đồng ý góp vốn cho bên A và cùng với đối tác doanh nghiệp của mặt A để: …………..

ĐIỀU 2: TỔNG GIÁ TRỊ VỐN GÓP VÀ PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN

Tổng quý giá vốn góp bên A và mặt B góp để thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 là:… Nay mặt B góp vốn cho mặt A cùng với số tiền: … VNĐ (Bằng chữ:…) tương đương …% tổng vốn vốn góp nêu trên.

ĐIỀU 3: PHÂN phân chia LỢI NHUẬN VÀ thua thảm LỖ

Lợi nhuận được hiểu cùng khoản chi phí còn dư ra sau khi trừ đi các giá cả cho vấn đề đầu tư, thống trị tài sản góp vốn.

Lợi nhuận được phân chia theo phần trăm sau:

- mặt A được hưởng …% lợi nhuận trong tổng mức vốn lợi nhuận chiếm được từ gia sản góp vốn.

- bên B được hưởng …% lợi tức đầu tư trong tổng mức vốn lợi nhuận nhận được từ gia tài góp vốn.

- lợi nhuận chỉ được phân tách khi trừ hết mọi chi tiêu mà vẫn tồn tại lợi nhuận. Nếu sale thua lỗ thì những bên có trọng trách chịu lỗ theo phần vốn góp của chính bản thân mình tương trường đoản cú như phân chia lợi nhuận.

- ngôi trường hợp những bên cần huy động vốn thêm từ bank để đầu tư thực hiện dự án trên khu đất thì số lãi cần đóng đến Ngân hàng cũng được chia theo tỷ lệ vốn góp.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1 Quyền của mặt A:

- yêu cầu bên B góp vốn đúng thời khắc và số tiền theo thỏa thuận hợp tác trong phù hợp đồng này.

- Được quyền đơn phương kết thúc thực hiện hợp đồng vào trường hợp mặt B không góp đủ vốn hoặc góp vốn không nên thời hạn

- Được thụ hưởng nhuận tương tự với phần vốn góp của mình.

- yêu thương cầu mặt B giao dịch lỗ vào trường hợp gồm thua lỗ.

- Ưu tiên nhận chuyển nhượng phần vốn góp vào trường hợp mặt B có nhu cầu chuyển nhượng phần vốn góp.

- những quyền không giống theo hợp đồng này hoặc do lao lý quy định.

4.2 nhiệm vụ của bên A:

- Trả lại số tiền tương đương với phần vốn góp của mặt B cho bên B trong trường hợp đối kháng phương xong hợp đồng.

- report việc cố kỉnh đổi, bổ sung thành viên góp vốn cho mặt A

- thông báo cho bên A về vấn đề đầu tư, xây dựng, khai quật tài sản góp vốn.

- hỗ trợ cho mặt B để thực hiện các giao di chuyển nhượng phần vốn góp này khi tất cả yêu ước từ mặt B cho mặt thứ bố và thực hiện các thủ tục có tương quan cho bên B hoặc bên thứ ba;

- những nghĩa vụ khác theo hòa hợp đồng này hoặc do điều khoản quy định.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1 Quyền của bên B:

- Được hưởng thụ nhuận tương đương với phần vốn góp của mình.

Xem thêm: Tải Bài Hát Chú Cuội Cung Trăng Chất Lượng Cao, Lời Bài Hát Chú Cuội Chơi Trăng

- yêu cầu mặt A cùng giao dịch lỗ vào trường hợp gồm thua lỗ.

- chuyển nhượng phần vốn góp cho bên thứ bố nếu được bên B chấp nhận bằng văn bản.

- Được quyền đơn phương dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp mặt A không giao dịch thanh toán lợi nhuận cho khách hàng và cùng chịu khủng hoảng rủi ro với mình hoặc vi phạm nghĩa vụ của bản thân mình theo luật pháp tại Điều 4.2. Vào trường phù hợp này, bên A phải thanh toán lại tổng thể giá trị vốn góp cho bên B và nên chịu phạt vi phạm  theo qui định tại Điều 7 thuộc với bồi hoàn thiệt sợ hãi cho mặt B theo thiệt hại thực tiễn đã xẩy ra mà bên B bắt buộc gánh chịu.

- Ưu tiên nhận chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp trong trường hợp mặt A mong muốn chuyển nhượng phần vốn góp.

- các quyền không giống theo vừa lòng đồng này hoặc do luật pháp quy định.

5.2 nghĩa vụ của mặt B:

- Góp vốn vào đúng thời khắc và giá trị theo những thỏa thuận của hòa hợp đồng này;

- chịu đựng lỗ tương xứng với phần vốn góp của chính mình theo thỏa thuận trong đúng theo đồng này

- hỗ trợ cho bên A để tiến hành các thanh toán liên quan đến phần vốn góp hoặc bài toán quản lý, khai quật tài sản tại Điều 1 nếu bên A tất cả yêu cầu.

- hỗ trợ cho bên A rất đầy đủ các giấy tờ cần thiết để hoàn tất thủ tục pháp lý có liên quan nếu bên A yêu thương cầu.

- thông báo trước 01 tháng cho bên A biết việc ủy quyền phần vốn góp của bản thân mình cho mặt thứ ba.

- những nghĩa vụ không giống theo thích hợp đồng này hoặc do luật pháp quy định.

ĐIỀU 6: CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG

- Trong quy trình thực hiện phù hợp đồng này, mặt B tất cả quyền ý kiến đề xuất chuyển nhượng toàn cục quyền và nghĩa vụ của vừa lòng đồng này cho bên thứ ba. Đề nghị chuyển nhượng phải được lập thành văn phiên bản và được sự chấp thuận của mặt A.

- trước lúc ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển nhượng hợp đồng thì bên B phải thanh toán giao dịch cho mặt A những khoản tiền còn thiếu (nếu có).

- thỏa thuận chuyển nhượng giữa tía bên sẽ tiến hành lập thành văn bản. Mặt B sẽ chuyển giao cục bộ quyền và nghĩa vụ và bên thứ tía chấp thuận, khẳng định nhận gửi giao tổng thể quyền và nhiệm vụ từ bên B.

- Phí chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng này cho mặt thứ bố do bên B chịu.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI

- những bên cam đoan thực hiện đúng và tương đối đầy đủ các thỏa thuận tại đúng theo đồng này.

- bài toán ký phối hợp đồng này giữa những bên là hoàn toàn tự nguyện, không biến thành ép buộc, lừa dối. Trong quy trình thực hiện hòa hợp đồng, trường hợp cần đổi khác hoặc bổ sung cập nhật nội dung của phù hợp đồng này thì những bên thỏa thuận hợp tác lập thêm Phụ lục đúng theo đồng. Phụ lục hòa hợp đồng là một trong những phần không thể bóc rời của đúng theo đồng và có mức giá trị pháp lý như phù hợp đồng.

- Văn bản này được phát âm và chịu đựng sự điều chỉnh của luật pháp nước cùng hoà làng hội chủ nghĩa Việt Nam.

- nhị bên cam đoan thực hiện toàn bộ những lao lý đã cam kết trong văn bản. Mặt nào phạm luật những cam kết trong văn bạn dạng này gây thiệt sợ cho bên kia (trừ trong trường đúng theo bất khả kháng) thì cần bồi thường xuyên toàn.

- Trong quy trình thực hiện quá trình thỏa thuận trong văn bạn dạng nếu mặt nào có khó khăn trở hổ ngươi thì yêu cầu báo cho bên kia trong khoảng 1 (một) tháng kể từ ngày có trở ngại trở ngại.

- phần lớn sửa đổi, bổ sung hợp đồng này phần nhiều phải được gia công bằng văn bạn dạng tạo thành phụ lục và gồm chữ ký của nhị bên. Những phụ lục là phần không bóc rời của văn phiên bản thỏa thuận này.

- hầu như tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện cam kết nêu vào văn phiên bản này được xử lý trước không còn qua yêu mến lượng, hoà giải, trường hợp hoà giải không thành bài toán tranh chấp sẽ được giải quyết và xử lý tại Toà án có thẩm quyền.

Xem thêm: So Sánh Dây Dẫn Điện Và Dây Cáp Điện Và Dây Cáp Điện, So Sánh Dây Dẫn Điện Và Dây Cáp Điện

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày ký và được lập thành 02 (hai) bạn dạng và có giá trị pháp luật như nhau, bên A duy trì 01 (một) bản, bên B giữ 01 (một) bản. Các bên vẫn đọc kỹ, làm rõ nội dung thích hợp đồng và chấp nhận ký tên.